KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2018 - 22:03

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.910.635 2.829.996 36.851.242 21.890.996 92.642.481 92.642.481
Transferler
1.354.078 20.536.918 -21.890.996 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.931 228.305 40.008.952 40.170.326 40.170.326
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
585.274 585.274 585.274
Kar Payları
-2.057.907 -2.057.907 -2.057.907
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.977.566 228.305 4.184.074 55.915.527 40.008.952 131.340.174 131.340.174
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.977.566 228.305 4.184.074 55.915.527 40.008.952 131.340.174 131.340.174
Transferler
1.482.030 38.526.922 -40.008.952 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
56.788 614.548 14.696.757 15.368.093 -2.725 15.365.368
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
23.127 23.127
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.920.778 842.853 5.666.104 94.442.449 14.696.757 146.708.267 20.402 146.728.669


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.834.238 46.181.721
Dönem Karı (Zararı)
14.694.032 40.008.952
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
54.561.969 28.575.788
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 11.089.272 8.707.892
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-508.100 1.195.827
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 47.322 634.773
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -555.422 561.054
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.767.778 5.923.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.955.294 4.605.136
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 276.158 540.566
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 869.234 1.106.125
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -332.908 -328.503
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.739.129 -4.004.596
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22,23,31 -20.010.021 -13.204.843
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 12.555.838 8.565.828
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5,21 -666.449 565.437
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5,21 381.503 68.982
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
52.293.936 30.527.351
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.878.100 -16.837.795
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.984.063 -16.680.095
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.894.037 -157.700
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -1.283.956 3.224.210
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-179.732 -160.425
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -179.732 -160.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.966.695 -13.360.471
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.204.289 -16.239.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,5 8.204.289 -16.239.764
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.461.737 3.036.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,6,17 -24.461.737 3.036.629
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -59.853.379 6.350.418
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -4.833.894 -6.449.229
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.796.096 25.901
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3,5 64.796.096 25.901
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.194.861 1.156.290
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,15,17 1.194.861 1.156.290
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 987.069 -1.240.716
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
55.289.306 55.224.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -3.460.266 -3.516.499
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -25.651 -433.810
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 3.030.849 -5.092.239
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
79.972.298 -130.787.877
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
-592.733 992.211
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
22,27 91.752.990 -120.501.736
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
439.409 215.622
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,21 439.409 215.622
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.820.635 -23.732.946
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -22.721.422 -16.906.139
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -7.099.213 -6.826.807
Alınan Faiz
22 18.193.267 12.238.972
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.095.718 45.108.530
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
83.576.639 162.546.988
Kredilerden Nakit Girişleri
83.576.639 162.546.988
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-138.611.954 -108.470.681
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-138.611.954 -108.470.681
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
310.613 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -207.564
Ödenen Temettüler
0 -2.057.907
Ödenen Faiz
-10.755.413 -7.668.177
Alınan Faiz
23 1.384.397 965.871
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
70.710.818 -39.497.626
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.557.965 10.253.835
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.268.783 -29.243.791
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 71.070.817 100.314.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 151.339.600 71.070.817


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
31 151.771.957 71.070.817
Finansal Yatırımlar
27 151.146.340 240.915.267
Ticari Alacaklar
75.661.496 82.063.840
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 6.803.511 6.265.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 68.857.985 75.797.878
Diğer Alacaklar
35.532.945 19.631.961
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 33.467.284 18.211.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.065.661 1.419.962
Türev Araçlar
1.089.555 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 1.089.555 0
Stoklar
7 103.455.333 43.046.532
Peşin Ödenmiş Giderler
8 14.964.740 10.372.367
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 3.030.849
Diğer Dönen Varlıklar
17 20.509.059 2.609.583
ARA TOPLAM
554.131.425 472.741.216
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
554.131.425 472.741.216
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 40.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 40.824
Diğer Alacaklar
12.564 12.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.564 12.564
Maddi Duran Varlıklar
9 66.725.175 50.754.656
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.270.050 15.255.737
Şerefiye
3,11 383.655
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 17.886.395 15.255.737
Peşin Ödenmiş Giderler
8 481.838 240.317
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 5.455.918 4.186.159
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
90.945.545 70.490.257
TOPLAM VARLIKLAR
645.076.970 543.231.473
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
78.678.177 120.612.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
78.678.177 120.612.488
Banka Kredileri
27 78.678.177 120.612.488
Ticari Borçlar
135.520.915 59.965.313
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,5 158.768 142.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 135.362.147 59.823.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.367.421 2.897.577
Diğer Borçlar
338.097 204.832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 338.097 204.832
Türev Araçlar
26 0 493.869
Ertelenmiş Gelirler
8 2.181.554 1.194.485
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.517.654 6.230.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.249.348 2.749.131
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.268.306 3.481.473
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.283.514 691.762
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.283.514 691.762
ARA TOPLAM
227.887.332 192.290.930
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
227.887.332 192.290.930
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
264.613.574 214.676.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
264.613.574 214.676.800
Banka Kredileri
27 264.613.574 214.676.800
Diğer Borçlar
28.845 28.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 28.845 28.845
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.818.550 4.894.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.818.550 4.894.724
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
270.460.969 219.600.369
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
498.348.301 411.891.299
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
146.708.267 131.340.174
Ödenmiş Sermaye
18 33.000.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 980.882 980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.920.778 -2.977.566
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.920.778 -2.977.566
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.920.778 -2.977.566
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
842.853 228.305
Yabancı Para Çevrim Farkları
842.853 228.305
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 5.666.104 4.184.074
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
94.442.449 55.915.527
Net Dönem Karı veya Zararı
14.696.757 40.008.952
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.402
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
146.728.669 131.340.174
TOPLAM KAYNAKLAR
645.076.970 543.231.473


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 426.705.590 337.777.906
Satışların Maliyeti
19 -342.784.156 -266.786.869
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
83.921.434 70.991.037
BRÜT KAR (ZARAR)
83.921.434 70.991.037
Genel Yönetim Giderleri
20 -14.195.302 -12.276.303
Pazarlama Giderleri
20 -33.909.602 -25.645.624
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -5.017.347 -4.049.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 9.929.353 6.025.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -685.992 -2.195.444
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.042.544 32.849.927
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 78.039.768 57.124.496
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -36.209.872 -3.488.175
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
81.872.440 86.486.248
Finansman Giderleri
23 -68.462.364 -43.253.086
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.410.076 43.233.162
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.283.956 -3.224.210
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -2.134.800
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.283.956 -1.089.410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.694.032 40.008.952
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.694.032 40.008.952
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.725 0
Ana Ortaklık Payları
14.696.757 40.008.952
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 25 0,44530000 1,21240000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
56.788 -66.931
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
70.985 -83.664
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.197 16.733
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 -14.197 16.733
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
614.548 228.305
Yabancı Para Çevrim Farkları
614.548 228.305
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
614.548 228.305
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
671.336 161.374
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.365.368 40.170.326
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.365.368 40.170.326http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665919


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.339 Değişim: -1,56% Hacim : 8.398 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.031 19.09.2019 Yüksek 102.142
Açılış: 102.097
5,7186 Değişim: 0,00%
Düşük 5,7158 20.09.2019 Yüksek 5,7216
Açılış: 5,7186
6,3214 Değişim: 0,03%
Düşük 6,3125 20.09.2019 Yüksek 6,3261
Açılış: 6,3197
275,62 Değişim: 0,00%
Düşük 275,37 20.09.2019 Yüksek 275,94
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.