KAP ***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 23:55
KAP ***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
124.000.000 126.511.211 -862 9.055.513 36.637.576 -70.624.573 225.578.865 225.578.865
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
(2.5) 414.307.444 119.182.318 533.489.762 533.489.762
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
124.000.000 126.511.211 -862 9.055.513 450.945.020 48.557.745 759.068.627 759.068.627
Transferler
-1.354 48.557.745 -48.557.745 30.749.137 30.749.137
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.750.491
Dönem Sonu Bakiyeler
124.000.000 126.511.211 -2.216 9.055.513 499.502.765 30.750.490 789.817.763 789.817.763
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
124.000.000 126.511.211 -2.216 9.055.513 499.502.765 30.750.490 789.817.763 789.817.763
Transferler
30.750.490 -30.750.490 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.216 313.095.671 313.121.887 313.121.887
Dönem Sonu Bakiyeler
124.000.000 126.511.211 24.000 9.055.513 530.253.255 313.095.671 1.102.939.650 1.102.939.650


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
133.673.395 -8.438.576
Dönem Karı (Zararı)
313.095.671 30.750.491
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
313.095.671 30.750.491
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-48.117.205 37.767.087
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.11 455.931 280.971
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
310.413 -2.838.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.12 65.471 23.833
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.841 -3.000.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.12 227.101 137.250
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
92.031.608 70.555.815
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:20 -11.684.480 -8.168.355
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
98.746.222 78.724.170
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not:6 5.390.398
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not:12 -420.532
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Not:6 20.861.550 58.485.225
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-142.256.716 -89.160.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -142.256.716 -89.160.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-7.289.449 443.993
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.230.542
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-12.230.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-142.837.065 -85.071.181
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:6 -312.961.601 45.013.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.097.515 -10.108.048
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-46.187.979 -167.516.786
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.13 120.305.891 -63.003.508
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.6 3.750.073 31.485.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
248.835 251.626
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.6 623.674 2.391.277
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
78.149.798 76.208.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
136.729 206.672
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
136.729 206.672
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
122.141.401 -16.553.603
Alınan Faiz
11.684.480 8.168.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-152.486 -53.328
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-69.688.354 -20.687.056
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-92.984 -3.729.710
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.11 115.446
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.11 -1.828.396 -864.869
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.10 32.953.728
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.10 -100.720.702 -18.286.707
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
2.078.784
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.448.905 32.837.741
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
545.160.882 397.523.993
Kredilerden Nakit Girişleri
Not.5 545.160.882 397.523.993
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-503.669.602 -291.726.293
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.5 -503.669.602 -291.726.293
Ödenen Faiz
Not.5 -91.940.185 -72.959.959
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.536.136 3.712.109
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.536.136 3.712.109
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.719.566 1.007.457
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.255.702 4.719.566


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.255.702 4.719.566 1.007.457
Ticari Alacaklar
227.639.287 29.621.368 74.657.778
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 5.554.093 20.264.910 74.223.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 222.085.194 9.356.458 434.608
Stoklar
8 424.808.343 362.776.209 195.259.423
Peşin Ödenmiş Giderler
5.424.552 125.730.443 62.726.935
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 123.588.748 25.283.076
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.424.552 2.141.695 37.443.859
Diğer Dönen Varlıklar
14 17.645.058 30.742.573 22.713.308
ARA TOPLAM
693.772.942 553.590.159 356.364.901
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
693.772.942 553.590.159 356.364.901
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.500 2.500 2.500
Ticari Alacaklar
110.467.311 1.141.128 1.255.881
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 1.141.128 1.255.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 110.467.311
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 162.404.587 155.003.636 151.717.919
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 968.881.913 752.344.908 644.898.201
Maddi Duran Varlıklar
11 2.404.778 1.018.492 461.974
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 9.565 23.998 73.788
Diğer Duran Varlıklar
3.116.852 13.331.594 13.617.783
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 3.116.852 13.331.594 13.617.783
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.247.287.506 922.866.256 812.028.046
TOPLAM VARLIKLAR
1.941.060.448 1.476.456.415 1.168.392.947
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
101.724.488 92.312.076 77.886.220
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
101.724.488 92.312.076 77.886.220
Banka Kredileri
5 101.724.488 92.312.076 77.886.220
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
204.657.592 221.884.600 104.287.338
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
204.657.592 221.884.600 104.287.338
Banka Kredileri
5 201.146.192 216.529.665 99.708.379
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.511.400 5.354.935 4.578.959
Ticari Borçlar
40.287.392 36.957.851 5.472.247
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 5.459.021 3.697.716 734.902
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6-24 34.828.371 33.260.135 4.737.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 421.052 317.065 158.264
Diğer Borçlar
868.161 226.646 835.369
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 868.161 226.646 835.369
Ertelenmiş Gelirler
202.073.683 123.123.395 45.543.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 202.073.683 123.123.395 45.543.057
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
220.647 197.883 135.202
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 220.647 197.883 135.202
ARA TOPLAM
550.253.015 475.019.516 234.317.697
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
550.253.015 475.019.516 234.317.697
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
281.842.727 204.869.264 163.947.814
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
281.842.727 204.869.264 163.947.814
Banka Kredileri
5 280.860.647 201.917.235 157.328.593
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 982.080 2.952.029 6.619.221
Ertelenmiş Gelirler
800.490 2.172.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 800.490 2.172.758
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.025.056 5.949.382 8.886.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.a 190.759 132.926 69.597
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12.a 5.834.297 5.816.456 8.816.454
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
287.867.783 211.619.136 175.006.623
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
838.120.798 686.638.652 409.324.320
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.102.939.650 789.817.763 759.068.627
Ödenmiş Sermaye
16.a 124.000.000 124.000.000 124.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16.b 126.511.211 126.511.211 126.511.211
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.000 -2.216 -862
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.000 -2.216 -862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.e 24.000 -2.216 -862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.d 9.055.513 9.055.513 9.055.513
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.e 530.253.255 499.502.765 450.945.020
Net Dönem Karı veya Zararı
313.095.671 30.750.490 48.557.745
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.102.939.650 789.817.763 759.068.627
TOPLAM KAYNAKLAR
1.941.060.448 1.476.456.415 1.168.392.947


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 369.611.249 14.731.062
Satışların Maliyeti
17 -127.886.077 -2.140.964
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
241.725.172 12.590.098
BRÜT KAR (ZARAR)
241.725.172 12.590.098
Genel Yönetim Giderleri
18 -8.891.496 -8.630.174
Pazarlama Giderleri
18 -3.010.639 -745.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 41.883.101 14.591.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -21.094.890 -5.236.535
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
10 142.256.716 89.160.000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
392.867.964 101.729.753
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20.546
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 7.289.449 -443.993
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
400.157.413 101.306.306
Finansman Gelirleri
20 11.684.480 8.168.355
Finansman Giderleri
21 -98.746.222 -78.724.171
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
313.095.671 30.750.490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
313.095.671 30.750.490
DÖNEM KARI (ZARARI)
313.095.671 30.750.490
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
313.095.671 30.750.490
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26.216 -1.354
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.216 -1.354
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.216 -1.354
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
313.121.887 30.749.136
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
313.121.887 30.749.136http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665232


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,00% Hacim : 28.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,8130 Değişim: 0,53%
Düşük 7,7566 05.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4762 Değişim: 0,31%
Düşük 9,4232 05.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
461,42 Değişim: 0,24%
Düşük 458,44 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.