KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2019 - 20:07
KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.029.251 -2.438.455
Dönem Karı (Zararı)
13.949.798 9.508.760
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.949.798 9.508.760
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.286.355 6.374.738
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.655.351 4.155.805
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
171.408 -42.719
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
765.859 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.448 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -42.719
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-621.899 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.279.881 2.014.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.279.881 1.838.063
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 176.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-230.099 -164.879
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.803.259 -1.044.205
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.573.160 879.326
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 22.434
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 414.057
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -391.623
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
22.500 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
22.500 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
637.256 375.637
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.861.470 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 14.397
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 14.397
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-2.388.472 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.706.882 -17.121.953
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.660.795 -20.337.349
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-360.067 -2.598.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.020.862 -17.739.283
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-391.044 -559.659
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-199.365 -61.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-191.679 -497.980
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-3.538.270 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-3.538.270 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.301.319 -1.838.357
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-234.610 -1.863.927
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.224.929 2.440.693
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.224.929 2.440.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
341.993 5.127.774
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
1.351.454 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
1.351.454 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-302.490 -200.943
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.320 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-306.810 -200.943
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
1.269.167 412.855
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-204.125 -54.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.583.362 -248.363
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.301.722 -275.648
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
718.360 27.285
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.529.271 -1.238.455
Ödenen Temettüler
-1.500.020 -1.200.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.517.400 -42.168.640
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-13.940.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.577.400 -42.168.640
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-940.921 -2.153.828
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.636.479 -40.014.812
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.807.369 49.829.496
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
23.961.629 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.884.557 38.800.545
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.884.557 38.800.545
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.095.892 8.767.090
Kredilerden Nakit Girişleri
5.068.898 8.742.233
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
26.994 24.857
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.456.644 57.506
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.268.715 57.506
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-187.929 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-908.164 0
Ödenen Faiz
-2.147.159 -327.855
Alınan Faiz
2.377.258 1.044.205
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 1.488.005
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.319.220 5.222.401
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.319.220 5.222.401
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.859.394 2.160.927
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.178.614 7.383.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 0 -82.867 613.882 2.683.690 4.802.818 19.016.923 0 19.016.923
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -267.145 0 -267.145 0 -267.145
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
11.000.000 0 -82.867 613.882 2.416.545 4.802.218 18.749.778 0 18.749.778
Transferler
0 0 0 877.176 3.925.042 -4.802.218 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -182.056 0 -1.218.153 7.602.046 7.419.990 1.906.715 9.326.705
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 7.602.046 7.602.046 1.906.715 9.508.761
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -182.056 0 0 0 -182.056 0 -182.056
Sermaye Arttırımı
8.750.000 0 0 0 0 0 8.750.000 0 8.750.000
Kar Payları
0 0 0 0 -1.200.000 0 -1.200.000 0 -1.200.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 30.050.545 0 0 0 0 30.050.545 0 30.050.545
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 160.334 333.483 -18.153 0 475.664 10.637.018 11.112.682
Dönem Sonu Bakiyeler
19.750.000 30.050.545 -104.589 1.824.541 5.123.434 7.602.046 64.245.977 12.543.733 76.789.710
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19.750.000 30.050.545 -333.187 1.824.541 5.123.434 13.605.889 70.021.222 13.529.101 83.550.323
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
19.750.000 30.050.545 -333.187 1.824.541 5.123.434 13.605.889 70.021.222 13.529.101 83.550.323
Transferler
0 0 0 616.139 12.989.750 -13.605.889 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 61.432 0 0 11.072.066 11.133.498 2.739.850 13.873.348
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 11.072.066 11.072.066 2.877.732 13.949.798
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 61.432 0 0 0 61.432 -137.882 -76.450
Kar Payları
0 0 0 0 -1.500.020 0 -1.500.020 0 -1.500.020
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 4.884.557 0 0 -716.885 0 4.167.672 21.221.779 25.389.451
Dönem Sonu Bakiyeler
19.750.000 34.935.102 -271.755 2.440.680 15.896.279 11.072.066 83.822.372 37.490.730 121.313.102


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.178.614 8.859.394
Ticari Alacaklar
3-6 34.628.034 37.288.829
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 2.102.698 1.742.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 32.525.336 35.546.198
Diğer Alacaklar
3-7 846.669 455.625
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 577.253 377.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 269.416 77.737
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
8 12.379.547 8.841.277
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
8 12.379.547 8.841.277
Diğer Sözleşme Varlıkları
0 0
Stoklar
2.482.251 1.180.932
Peşin Ödenmiş Giderler
3-9 2.155.808 1.444.484
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 608.999 215.359
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.546.809 1.229.125
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.560 0
Diğer Dönen Varlıklar
490.489 8.676
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
490.489 8.676
ARA TOPLAM
69.165.972 58.079.217
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.165.972 58.079.217
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 759.423
Maddi Duran Varlıklar
10 2.038.777 1.475.299
Taşıtlar
275.976 297.767
Mobilya ve Demirbaşlar
1.433.470 1.092.351
Özel Maliyetler
329.331 85.181
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.861.470 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 72.188.978 48.984.627
Şerefiye
26.937.714 15.997.714
Markalar
638.889 0
Bilgisayar Yazılımları
33.419 36.764
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
44.577.780 32.948.686
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.176 1.463
Peşin Ödenmiş Giderler
3-9 33.050 509.764
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 9.021 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 24.029 509.764
Ertelenmiş Vergi Varlığı
990.013 622.494
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
0 0
Diğer Duran Varlıklar
1.460 47.581
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.460 47.581
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
78.113.748 52.399.188
TOPLAM VARLIKLAR
147.279.720 110.478.405
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 299.841 6.771.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
299.841 6.771.291
Banka Kredileri
299.841 6.771.291
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.221.127 1.648.670
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
39.195 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
39.195 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.181.932 1.648.670
Banka Kredileri
1.302.532 1.648.670
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
879.400 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 26.994 187.929
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
26.994 187.929
Ticari Borçlar
6 7.090.207 5.865.278
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 7.090.207 5.865.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.679.803 2.337.810
Diğer Borçlar
3-7 922.256 1.224.746
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 4.320 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 917.936 1.224.746
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.589.920 1.122.681
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
1.589.920 1.122.681
Devlet Teşvik ve Yardımları
370.591 67.322
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.301 12.713
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 162
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.301 12.551
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
176.645 192.808
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.429.794 1.340.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.429.794 1.029.386
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 311.176
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.028.389 1.262.571
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.028.389 1.262.571
ARA TOPLAM
17.849.868 22.034.381
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.849.868 22.034.381
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.547.930 1.848.754
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
604.462 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
604.462 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.943.468 1.848.754
Banka Kredileri
1.063.370 1.848.754
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
880.098 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
884.215 0
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
884.215 0
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.385.291 419.393
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 205.713
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 205.713
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.299.314 2.419.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.299.314 2.419.841
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.116.750 4.893.701
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.966.618 26.928.082
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
83.822.372 70.021.222
Ödenmiş Sermaye
13 19.750.000 19.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 34.935.102 30.050.545
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -271.755 -333.187
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-271.755 -333.187
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-271.755 -333.187
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 2.440.680 1.824.541
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
544.262 544.262
Yasal Yedekler
1.896.418 1.280.279
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 15.896.279 5.123.434
Net Dönem Karı veya Zararı
11.072.066 13.605.889
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.490.730 13.529.101
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
121.313.102 83.550.323
TOPLAM KAYNAKLAR
147.279.720 110.478.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 87.160.024 61.994.310 30.858.530 22.156.071
Satışların Maliyeti
14 -58.188.888 -44.616.211 -19.761.145 -14.905.031
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.971.136 17.378.099 11.097.385 7.251.040
BRÜT KAR (ZARAR)
28.971.136 17.378.099 11.097.385 7.251.040
Genel Yönetim Giderleri
-8.633.442 -5.883.130 -3.278.188 -2.360.396
Pazarlama Giderleri
-329.566 -274.502 -123.804 -183.651
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.168.045 -2.087.665 -3.878.925 -1.649.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.961.416 2.563.031 224.731 1.983.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.471.084 -2.004.637 -189.090 -1.584.250
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.330.415 9.691.196 3.852.109 3.455.783
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
49.040 42.719 49.040 33.727
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -14.397 27.448 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-22.500 0 -22.500 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.356.955 9.719.518 3.906.097 3.489.510
Finansman Gelirleri
16 2.803.259 1.044.205 1.118.458 655.000
Finansman Giderleri
17 -2.573.160 -879.326 -609.122 -425.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.587.054 9.884.397 4.415.433 3.718.592
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-637.256 -375.637 -297.205 -213.127
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.029.188 -323.783 -347.879 -153.109
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
391.932 -51.854 50.674 -60.018
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.949.798 9.508.760 4.118.228 3.505.465
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.949.798 9.508.760 4.118.228 3.505.465
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.877.732 1.906.714 1.395.464 998.936
Ana Ortaklık Payları
11.072.066 7.602.046 2.722.764 2.506.529
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 19 0,56000000 0,38000000 0,14000000 0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-27.637 -182.056 -209.254 -275.895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.432 -233.405 -268.274 -353.712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.795 51.349 59.020 77.817
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18 7.795 51.349 59.020 77.817
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.637
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.153 Değişim: 0,71% Hacim : 22.083 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.134 27.10.2020 Yüksek 1.158
Açılış: 1.144
8,1970 Değişim: 0,15%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,1986
Açılış: 8,1848
9,6571 Değişim: -0,02%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,6651
Açılış: 9,6589
502,02 Değişim: 0,07%
Düşük 501,19 28.10.2020 Yüksek 502,87
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.