KAP ***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2019 - 22:37

***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.244.000 -4.876.861 51.115.284 -7.243.604 44.486.522 40.356.385 31.930.256 160.355.972 -33.356.373 289.011.581 112.213.569 401.225.150
Transferler
2.726.278 -36.082.651 33.356.373
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
254.986.187 -1.707.530 6.390.699 53.861.653 313.531.009 57.316.024 370.847.033
Sermaye Arttırımı
17.656.000 886.860.880 904.516.880 904.516.880
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-904.500.000 -904.500.000 -904.500.000
Kar Payları
-9.380.043 -9.380.043 -2.720.914 -12.100.957
Dönem Sonu Bakiyeler
23.900.000 886.860.880 -909.376.861 306.101.471 -8.951.134 44.486.522 46.747.084 34.656.534 114.893.278 53.861.653 593.179.427 166.808.679 759.988.106
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.900.000 886.860.880 -909.376.861 306.101.471 -8.951.134 44.486.522 46.747.084 34.656.534 114.893.278 53.861.653 593.179.427 166.808.679 759.988.106
Transferler
-35.285.298 1.535.468 87.611.483 -53.861.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.310.120 -941.555 37.653.304 -3.040.000 -34.570.109 7.411.760 17.119.241 24.531.001
Sermaye Arttırımı
638.100.000 -886.158.830 248.058.830
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
13.659.346 -13.659.346
Kar Payları
-2.537.662 -2.537.662
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -9.892.689 9.201.224 84.400.388 36.192.002 433.864.245 -34.570.109 600.591.187 181.390.258 781.981.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
319.367.934 248.368.906
Dönem Karı (Zararı)
-33.491.157 66.678.925
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
352.025.064 96.049.486
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 44.703.930 38.682.247
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.486.662 5.985.060
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 5.148.022 5.615.360
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 338.640 369.700
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.501.050 12.673.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.448.314 11.673.539
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 52.736 1.000.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
118.670.385 97.182.384
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -79.533.082 -34.928.128
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 198.203.467 132.110.512
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22 166.500.016 53.642.648
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.322.568 -79.011.345
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -11.322.568 -84.684.300
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5.672.955
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -8.520.795 29.590.373
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19.006.384 -451.792
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 19.006.384 -451.792
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-62.243.628
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
23.625.086 108.901.924
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
58.617.347 -67.094.625
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.810.513 -34.885.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
41.806.834 -32.208.641
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.920.230 299.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.920.230 299.882
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.950.012 -5.354.817
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.896.349 180.155.843
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
44.772.203 7.978.940
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-62.668.552 172.176.903
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.933.870 895.641
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.933.870 895.641
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
342.158.993 271.630.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-15.150.156 -7.731.447
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.640.903 -15.529.982
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
74.975.107 -366.364.013
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-425.115.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
281.413 1.453.577
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
281.413 1.453.577
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.151.571 -86.803.268
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -36.393.235 -86.194.064
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.758.336 -609.204
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
34.312.183
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 62.076.428
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
46.928.922
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
46.928.922
Alınan Temettüler
167.200
Alınan Faiz
21 79.533.082 34.928.128
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-812.150.981 538.062.881
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
17 904.516.880
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
423.567.788 1.686.985.179
Kredilerden Nakit Girişleri
423.567.788 1.686.985.179
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.504.631.453 -1.947.340.310
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.504.631.453 -1.947.340.310
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
629.104.065 21.810.614
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.119.525 -7.086.347
Ödenen Temettüler
-12.100.957
Ödenen Faiz
-359.071.856 -108.722.178
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-417.807.940 420.067.774
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.100.165 3.527.460
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-419.908.105 423.595.234
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 439.356.378 15.761.144
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 19.448.273 439.356.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
27 19.448.273 439.356.378
Ticari Alacaklar
509.398.900 573.697.313
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 337.686.279 354.496.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 171.712.621 219.200.521
Diğer Alacaklar
920.776.371 438.350.302
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 915.584.104 433.440.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.192.267 4.909.845
Stoklar
7 363.038.616 335.427.244
Peşin Ödenmiş Giderler
20.397.419 18.608.057
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 20.397.419 18.608.057
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 4.867.349 6.530.927
Diğer Dönen Varlıklar
20.058.293 28.552.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 20.058.293 28.552.720
ARA TOPLAM
1.857.985.221 1.840.522.941
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.857.985.221 1.840.522.941
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
25 1.420.594 4.448.844
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
5.487.505 414.100.768
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 413.830.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.487.505 270.467
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 212.107.001 254.103.000
Maddi Duran Varlıklar
874.144.623 819.153.047
Arazi ve Arsalar
10 402.506.901 395.458.720
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 7.569.058 7.486.998
Binalar
10 240.012.106 175.339.084
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 194.080.286 184.566.805
Taşıtlar
10 2.192.517 3.264.473
Mobilya ve Demirbaşlar
10 15.886.926 13.080.043
Özel Maliyetler
10 1.313.888 1.482.079
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 1.307.943 24.782.668
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 9.274.998 13.692.177
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.167.324 6.276.331
Diğer Haklar
11 1.520.019 2.580.368
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 9.647.305 3.695.963
Peşin Ödenmiş Giderler
4.177.578 6.792.807
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.177.578 6.792.807
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 59.951.124 33.279.349
Diğer Duran Varlıklar
13.393.111 17.492.507
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 13.393.111 17.492.507
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.181.848.860 1.555.646.653
TOPLAM VARLIKLAR
3.039.834.081 3.396.169.594
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
317.984.874 874.584.800
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
317.984.874 874.584.800
Banka Kredileri
25 317.984.874 874.584.800
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 119.849.469
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 119.849.469
Banka Kredileri
25 119.849.469
Ticari Borçlar
430.067.335 447.963.684
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 108.878.796 64.106.593
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 321.188.539 383.857.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 11.559.769 11.871.050
Diğer Borçlar
2.699.321 187.255.439
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 2.351.507 187.255.439
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 347.814
Ertelenmiş Gelirler
2.928.650 2.043.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 2.928.650 2.043.075
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 14.384.165 9.304.481
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.355.282 12.469.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 10.111.477 11.314.586
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.243.805 1.155.227
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.195.612 5.219.692
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 7.195.612 5.219.692
ARA TOPLAM
798.175.008 1.670.561.503
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
798.175.008 1.670.561.503
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 400.102.168
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 400.102.168
Banka Kredileri
25 400.102.168
Diğer Borçlar
1.364.244.005 479.385.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 1.364.244.005 479.385.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.305.487 25.473.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 30.305.487 25.473.247
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 65.128.136 60.659.570
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.459.677.628 965.619.985
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.257.852.636 2.636.181.488
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
600.591.187 593.179.427
Ödenmiş Sermaye
17 662.000.000 23.900.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
702.050 886.860.880
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-895.717.515 -909.376.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
313.720.126 341.636.859
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
313.720.126 341.636.859
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 314.411.591 306.101.471
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -9.892.689 -8.951.134
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 9.201.224 44.486.522
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
84.400.388 46.747.084
Yabancı Para Çevrim Farkları
84.400.388 46.747.084
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
36.192.002 34.656.534
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
17 36.192.002 34.656.534
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
433.864.245 114.893.278
Net Dönem Karı veya Zararı
-34.570.109 53.861.653
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
181.390.258 166.808.679
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
781.981.445 759.988.106
TOPLAM KAYNAKLAR
3.039.834.081 3.396.169.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.422.035.082 2.406.203.154
Satışların Maliyeti
18 -1.859.089.302 -1.992.515.999
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
562.945.780 413.687.155
BRÜT KAR (ZARAR)
562.945.780 413.687.155
Genel Yönetim Giderleri
19 -52.804.351 -56.883.531
Pazarlama Giderleri
19 -208.124.491 -207.839.666
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -3.137.542 -2.117.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 72.452.994 34.062.247
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -114.442.085 -72.781.729
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
256.890.305 108.127.132
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 91.076.586 214.328.754
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -25.063.173 -34.586.618
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
322.903.718 287.869.268
Finansman Giderleri
22 -364.915.670 -191.599.970
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-42.011.952 96.269.298
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.520.795 -29.590.373
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -14.384.165 -13.511.327
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 22.904.960 -16.079.046
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-33.491.157 66.678.925
DÖNEM KARI (ZARARI)
-33.491.157 66.678.925
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.078.952 12.817.271
Ana Ortaklık Payları
-34.570.109 53.861.654
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (kayıp)/kazanç (kr) -0,05000000 7,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.245.342 295.038.617
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 9.514.578 335.994.031
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.330.973 -2.454.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-938.263 -38.500.836
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -938.263 -38.500.836
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
50.776.816 9.129.491
Yabancı Para Çevrim Farkları
53.816.816 9.129.491
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
53.816.816 9.129.491
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-3.040.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-3.040.000
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.022.158 304.168.108
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.531.001 370.847.033
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.119.241 57.316.024
Ana Ortaklık Payları
7.411.760 313.531.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744914


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7406 Değişim: -0,04%
Düşük 5,7325 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,3253 Değişim: -0,08%
Düşük 6,3098 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
279,12 Değişim: -0,36%
Düşük 279,02 23.09.2019 Yüksek 280,17
Açılış: 280,12
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.