KAP ***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2018 - 20:02

***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.244.000 -13.659.346 115.875.156 -1.231.208 207.939 -85.908.796 -73.770.826 -52.243.081 0 -52.243.081
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
8.782.485 -64.759.872 -6.012.396 44.486.522 40.356.385 31.722.317 246.264.768 40.414.453 341.254.662 112.213.569 453.468.231
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.244.000 0 0 0 0 0 0 0 -4.876.861 0 0 0 51.115.284 0 -7.243.604 44.486.522 0 0 0 0 0 0 0 40.356.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.930.256 0 0 0 160.355.972 -33.356.373 0 289.011.581 112.213.569 401.225.150
Transferler
2.726.278 -36.082.651 33.356.373 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
820.840 -5.900.978 -5.080.138 6.913.995 1.833.857
Kar Payları
-9.380.001 -9.380.001 -2.720.925 -12.100.926
Dönem Sonu Bakiyeler
6.244.000 0 0 0 0 0 0 0 -4.876.861 0 0 0 51.115.284 0 -7.243.604 44.486.522 0 0 0 0 0 0 0 41.177.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.656.534 0 0 0 114.893.320 -5.900.978 0 274.551.442 116.406.639 390.958.081
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.900.000 886.860.880 -909.376.861 306.101.471 -8.951.134 44.486.522 46.747.084 34.656.534 114.893.278 53.861.653 593.179.427 166.808.679 759.988.106
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-35.285.298 89.146.951 -53.861.653 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.209.467 -139.303.683 -85.094.216 4.576.630 -80.517.586
Sermaye Arttırımı
638.100.000 -886.158.830 248.058.830 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 0 0 0 0 0 0 702.050 -909.376.861 0 0 0 306.101.471 0 -8.951.134 9.201.224 0 0 0 0 0 0 0 100.956.551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.656.534 0 0 0 452.099.059 -139.303.683 0 508.085.211 171.385.309 679.470.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
169.251.222 256.337.675
Dönem Karı (Zararı)
-157.959.077 661.253
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
334.366.461 101.224.657
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 33.513.335 28.446.597
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.415.499 1.160.893
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.295.394 1.577.545
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 120.105 -416.652
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.768.084 11.246.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.768.084 10.858.089
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 388.057
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
92.664.089 69.454.300
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -40.051.034 -47.461.387
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 132.715.123 116.915.687
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19 198.226.729 24.075.515
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 4.758.389
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.758.389
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -23.208.595 13.291.162
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 18.987.320 -194.717
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-51.013.628
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.922.218 176.592.339
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
73.880.739 -36.562.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
76.467.993 22.894.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.587.254 -59.456.887
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.033.147 11.541.593
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.886.813 13.870.220
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.684.950 183.068.854
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.798.636 33.790.167
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.113.686 149.278.687
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.276.489 4.674.013
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
191.329.602 278.478.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: -0,53% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.262 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7101 Değişim: -0,28%
Düşük 5,7050 21.08.2019 Yüksek 5,7383
Açılış: 5,726
6,3414 Değişim: -0,37%
Düşük 6,3362 21.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
276,15 Değişim: -0,52%
Düşük 274,71 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.