***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 19:03

***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -6.491.101 12.055.668 255.969.227 -8.606.371 320.848.880 320.848.880
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-3.877.175 -3.877.175 -3.877.175
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.977.661 38.943.796 -6.491.101 12.055.668 255.969.227 -12.483.546 316.971.705 316.971.705
Transferler
-12.483.546 12.483.546
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.506.335 22.369.016 25.875.351 25.875.351
Dönem Sonu Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -2.984.766 12.055.668 243.485.681 22.369.016 342.847.056 342.847.056
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -3.481.009 12.055.668 276.988.128 40.237.888 393.722.132 393.722.132
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-6.141.894 -6.141.894 -6.141.894
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.977.661 38.943.796 -3.481.009 12.055.668 270.846.234 40.237.888 387.580.238 387.580.238
Transferler
40.237.888 -40.237.888 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.914.454 90.026.611 87.112.157 87.112.157
Dönem Sonu Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -6.395.463 12.055.668 311.084.122 90.026.611 474.692.395 474.692.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.008.587 37.816.355
Dönem Karı (Zararı)
90.026.611 22.369.016
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
90.026.611 22.369.016
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.493.043 53.875.533
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 22.889.045 28.431.799
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.113.656 8.015.146
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
108.615 -4.681.353
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.745.095 -2.755.336
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.522.824 15.451.835
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
865.354 2.571.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.188.729 1.464.621
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.323.375 1.107.233
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.396.827 7.476.850
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.396.827 7.476.850
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-21.413.321 469.814
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -21.413.321 469.814
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27.991.991 4.703.024
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.123.197 2.207.046
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -6.123.197 2.207.046
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-112.876.593 -26.335.045
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-101.706.250 -52.381.076
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.149.861 -2.977.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-94.556.389 -49.403.727
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.043.546 1.023.369
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.808.314 21.523.780
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-500.357 9.039.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
62.308.671 12.484.501
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.935.111 3.498.882
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-65.184.195 5.608.482
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.249.084 -2.109.600
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.643.061 49.909.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.746.053 -2.199.758
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14.111.579 -9.893.391
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.307.563 -11.700.902
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.873.494 2.568.230
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 11.873.494 2.568.230
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.181.057 -14.291.795
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -33.181.057 -14.291.795
Alınan Faiz
14 22.663
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.523.173 -30.034.513
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 107.920.000 31.200.000
Kredilerden Nakit Girişleri
107.920.000 31.200.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -22.000.000 -53.735.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.000.000 -53.735.000
Ödenen Faiz
-11.396.827 -7.499.513
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.224.197 -3.919.060
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.224.197 -3.919.060
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.572.378 13.352.734
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 82.796.575 9.433.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 82.796.575 7.572.378
Ticari Alacaklar
5 267.073.205 165.475.570
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 41.319.071 34.169.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 225.754.134 131.306.360
Diğer Alacaklar
31.238.665 5.217.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 31.238.665 5.217.881
Türev Araçlar
18 21.878.513 465.192
Stoklar
6 97.344.609 84.555.968
Peşin Ödenmiş Giderler
18.965.185 9.593.339
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.965.185 9.593.339
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.071.067
Diğer Dönen Varlıklar
10 17.591.395 14.525.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17.591.395 14.525.422
ARA TOPLAM
536.888.147 288.476.817
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 89.555
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
536.977.702 288.476.817
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Maddi Duran Varlıklar
7 258.287.360 253.007.604
Arazi ve Arsalar
1.289.413 1.366.497
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
415.767 489.258
Binalar
52.132.890 59.588.388
Tesis, Makine ve Cihazlar
178.656.486 178.009.764
Mobilya ve Demirbaşlar
1.428.329 1.889.085
Özel Maliyetler
129 717
Yapılmakta Olan Yatırımlar
24.364.346 11.663.895
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.700.760 14.051.180
Diğer Haklar
10.700.760 14.051.180
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 24.781.711 17.669.571
Diğer Duran Varlıklar
10 43.445.150 53.737.004
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
43.445.150 53.737.004
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
337.318.088 338.568.466
TOPLAM VARLIKLAR
874.295.790 627.045.283
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 107.920.000 22.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
107.920.000 22.000.000
Ticari Borçlar
236.395.529 167.700.215
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 55.631 555.988
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 236.339.898 167.144.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.873.596 7.075.616
Diğer Borçlar
11.263 55.959
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.263 55.959
Ertelenmiş Gelirler
1.466.182 205.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.466.182 205.825
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9.612.057
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.867.791 17.191.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 6.880.593 9.610.105
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 7.987.198 7.581.061
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 2.858.544 3.581.680
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.858.544 3.581.680
ARA TOPLAM
381.004.962 217.810.461
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
381.004.962 217.810.461
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
18.598.433 15.512.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 18.598.433 15.512.690
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.598.433 15.512.690
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
399.603.395 233.323.151
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
474.692.395 393.722.132
Ödenmiş Sermaye
28.977.661 28.977.661
Sermaye Düzeltme Farkları
38.943.796 38.943.796
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.395.463 -3.481.009
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.395.463 -3.481.009
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.395.463 -3.481.009
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.055.668 12.055.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
311.084.122 276.988.128
Net Dönem Karı veya Zararı
90.026.611 40.237.888
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
474.692.395 393.722.132
TOPLAM KAYNAKLAR
874.295.790 627.045.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 660.999.611 533.895.988 216.232.976 173.732.478
Satışların Maliyeti
11 -470.346.051 -371.979.573 -169.330.242 -122.615.973
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
190.653.560 161.916.415 46.902.734 51.116.505
BRÜT KAR (ZARAR)
190.653.560 161.916.415 46.902.734 51.116.505
Genel Yönetim Giderleri
12 -40.692.359 -31.901.794 -12.752.517 -9.478.847
Pazarlama Giderleri
12 -85.609.276 -83.333.751 -26.128.947 -27.421.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 46.837.124 18.277.537 24.283.815 5.581.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -25.300.971 -18.183.337 -13.985.979 -906.242
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-108.615 4.681.353 120.062 132.386
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.779.463 51.456.423 18.439.168 19.023.746
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 6.123.197 59.038 172.002
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -2.522.824 -17.658.881 -2.522.824 -17.480.548
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
89.379.836 33.856.580 16.088.346 1.543.198
Finansman Gelirleri
15 43.313.126 2.686.070 39.116.073 984.740
Finansman Giderleri
15 -14.674.360 -9.470.610 -6.296.405 -2.967.469
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
118.018.602 27.072.040 48.908.014 -439.531
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-27.991.991 -4.703.024 -8.845.866 1.337.656
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-32.643.189 -16.412.255 -9.055.380 -1.538.051
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 4.651.198 11.709.231 209.514 2.875.707
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
90.026.611 22.369.016 40.062.148 898.125
DÖNEM KARI (ZARARI)
90.026.611 22.369.016 40.062.148 898.125
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
90.026.611 22.369.016 40.062.148 898.125
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Basit ve sulandırılmış pay başına kazanç 19 3,11000000 0,77000000 1,38000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.914.454 3.506.335 -13.698 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.643.067 4.382.919 -17.122
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
728.613 -876.584 3.424 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 728.613 -876.584 3.424
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.914.454 3.506.335 -13.698 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
87.112.157 25.875.351 40.048.450 898.125
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
87.112.157 25.875.351 40.048.450 898.125http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716004


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
104.595 Değişim: 1,25% Hacim : 7.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 103.785 18.03.2019 Yüksek 104.883
Açılış: 103.785
5,4660 Değişim: 0,37%
Düşük 5,4448 18.03.2019 Yüksek 5,4732
Açılış: 5,44565
6,1960 Değişim: 0,42%
Düşük 6,1605 18.03.2019 Yüksek 6,2121
Açılış: 6,17
228,94 Değişim: 0,38%
Düşük 227,46 18.03.2019 Yüksek 229,64
Açılış: 228,06

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.