KAP ***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 23:47

***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -3.328.543 5.700.175 284.048.165 51.364.755 405.706.009 405.706.009
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
36.888.306 36.888.306 36.888.306
Transferler
6.355.493 45.009.262 -51.364.755
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.162.558 -15.869.405 -19.031.963 -19.031.963
Kar Payları
-73.088.200 -73.088.200 -73.088.200
Dönem Sonu Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -6.491.101 12.055.668 292.857.533 -15.869.405 350.474.152 350.474.152
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -6.491.101 12.055.668 255.969.227 -8.606.371 320.848.880 320.848.880
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
36.888.306 -7.263.034 29.625.272 29.625.272
Transferler
-15.869.405 -15.869.405
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.010.092 40.237.888 43.247.980 43.247.980
Dönem Sonu Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -3.481.009 12.055.668 276.988.128 40.237.888 393.722.132 393.722.132


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.544.982 -15.087.279
Dönem Karı (Zararı)
40.237.888 -15.869.405
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40.237.888 -15.869.405
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
71.084.718 44.939.328
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 34.564.556 32.589.649
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.894.314 1.805.320
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -4.725.798 2.321.056
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -946.244 -5.348.965
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 16.566.356 4.833.229
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.235.812 643.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.946.792 3.611.053
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.289.020 -2.967.976
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.455.408 10.984.555
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10.455.408 10.984.555
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
713.217 -4.771.909
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 713.217 -4.771.909
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 9.648.575 3.733.606
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-427.164 -44.970
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -427.164 -44.970
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-63.561.152 -17.436.635
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.930.549 -33.220.168
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.343.944 -19.562.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.586.605 -13.657.806
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.380.517 -7.559.712
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.122.467 9.608.007
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.265.489 -844.288
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26.387.956 10.452.295
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.372.553 13.735.238
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-17.372.553 13.735.238
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
47.761.454 11.633.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -4.556.756 -2.825.862
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18.340.284 -23.894.705
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.112.267 -52.115.378
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.113.698 778.338
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.113.698 778.338
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.248.628 -53.407.997
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -28.248.628 -53.407.997
Alınan Faiz
21 22.663 514.281
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.213.071 -45.909.033
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.000.000 53.735.000
Kredilerden Nakit Girişleri
22.000.000 53.735.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-53.735.000 -15.056.996
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-53.735.000 -15.056.996
Ödenen Temettüler
-73.088.201
Ödenen Faiz
-10.478.071 -11.498.836
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.780.356 -113.111.690
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.780.356 -113.111.690
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.352.734 126.464.424
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.572.378 13.352.734


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.572.378 13.352.734
Finansal Yatırımlar
4 465.192 1.340.972
Ticari Alacaklar
7 143.357.929 109.701.582
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 34.169.210 24.498.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 109.188.719 85.202.666
Diğer Alacaklar
8 5.217.881 26.462.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.217.881 26.462.439
Türev Araçlar
0
Stoklar
9 84.555.968 56.229.208
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.593.339 5.463.381
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.593.339 5.463.381
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 1.071.067 4.435.748
Diğer Dönen Varlıklar
16 14.525.422 9.918.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 14.525.422 9.918.949
ARA TOPLAM
266.359.176 226.905.013
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
266.359.176 226.905.013
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Diğer Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Maddi Duran Varlıklar
11 253.007.604 273.973.330
Arazi ve Arsalar
11 1.366.497 1.366.497
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 489.258 110.292
Binalar
11 59.588.388 55.269.147
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 178.009.764 193.215.913
Mobilya ve Demirbaşlar
11 1.889.085 2.129.234
Özel Maliyetler
11 717 1.503
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 11.663.895 21.880.744
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 14.051.180 18.654.272
Diğer Haklar
12 14.051.180 18.654.272
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.661.953
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.661.953
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 17.669.571 12.996.273
Diğer Duran Varlıklar
16 53.737.004 51.311.924
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16 53.737.004 51.311.924
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
338.568.466 359.700.859
TOPLAM VARLIKLAR
604.927.642 586.605.872
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 22.000.000 53.735.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 22.000.000 53.735.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 162.563
Ticari Borçlar
7 145.582.574 135.460.107
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 555.988 16.821.477
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 145.026.586 118.638.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 7.075.616 6.115.443
Diğer Borçlar
55.959
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
55.959
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
205.825 271.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
205.825 271.203
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 17.191.166 15.902.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 9.610.105 9.162.215
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.581.061 6.739.931
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.581.680 4.599.989
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 3.581.680 4.599.989
ARA TOPLAM
195.692.820 216.246.451
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.692.820 216.246.451
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 15.512.690 19.885.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 15.512.690 19.885.269
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.512.690 19.885.269
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
211.205.510 236.131.720
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
393.722.132 350.474.152
Ödenmiş Sermaye
17 28.977.661 28.977.661
Sermaye Düzeltme Farkları
17 38.943.796 38.943.796
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -3.481.009 -6.491.101
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 12.055.668 12.055.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
276.988.128 292.857.533
Net Dönem Karı veya Zararı
40.237.888 -15.869.405
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
393.722.132 350.474.152
TOPLAM KAYNAKLAR
604.927.642 586.605.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 719.923.753 603.355.395
Satışların Maliyeti
18 -506.512.471 -421.567.828
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
213.411.282 181.787.567
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
213.411.282 181.787.567
Genel Yönetim Giderleri
19 -39.744.173 -52.510.974
Pazarlama Giderleri
19 -101.572.896 -126.532.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 31.728.644 34.891.216
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -27.179.958 -32.603.207
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
76.642.899 5.032.161
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 486.202 1.450.911
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -19.821.300 -4.833.229
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.307.801 1.649.843
Finansman Gelirleri
22 4.579.012
Finansman Giderleri
22 -12.000.350 -13.785.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.886.463 -12.135.799
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.648.575 -3.733.606
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -15.074.397 -3.650.118
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 5.425.822 -83.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.237.888 -15.869.405
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.237.888 -15.869.405
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.237.888 -15.869.405
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.010.092 -3.162.558
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 3.762.615 -3.953.198
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-752.523 790.640
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -752.523 790.640
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.010.092 -3.162.558
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.247.980 -19.031.963
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
43.247.980 -19.031.963http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665225


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.