KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 17:11

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.349.443 2.208.186 -28.432 -28.432 -28.432 9.421.544 9.887.449 30.148.268 53.986.458 53.986.458
Transferler
30.148.268 -30.148.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.651 8.651 8.651 24.080.436 24.089.087 24.089.087
Dönem Karı (Zararı)
24.080.436 24.080.436 24.080.436
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.651 8.651 8.651 8.561 8.561
Kar Payları
11 -27.000.000 -27.000.000 -27.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.349.443 2.208.186 -19.781 -19.781 -19.781 9.421.544 13.035.717 24.080.436 51.075.545 51.075.545
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.349.443 2.208.186 -796.153 -796.153 -796.153 9.421.544 13.035.717 38.173.333 64.392.070 64.392.070
Transferler
38.173.333 -38.173.333
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-113.071 -113.071 -113.071 24.848.054 24.734.983 24.734.983
Dönem Karı (Zararı)
24.848.054 24.848.054 24.848.054
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-113.071 -113.071 -113.071 -113.071 -113.071
Kar Payları
11 -34.000.000 -34.000.000 -34.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.349.443 2.208.186 -909.224 -909.224 -909.224 9.421.544 17.209.050 24.848.054 55.127.053 55.127.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.640.512 22.754.893
Dönem Karı (Zararı)
24.848.054 24.080.436
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24.848.054 24.080.436
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.307.949 5.600.182
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7,13 383.323 349.075
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.467.365 4.090.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.328.442 4.090.424
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-120.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
258.923
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.382.721 -4.856.804
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.382.721 -4.856.804
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.839.982 6.017.487
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.452.801 4.817.009
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.842.378 3.777.261
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.955.486 4.548.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.113.108 -771.291
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-231.473 -40.583
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.797.586 1.047.632
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.042.053 837.957
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
755.533 209.675
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.310 32.699
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
44.310 32.699
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.608.804 34.497.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.318.408 -4.751.361
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.649.884 -6.991.373
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.802.064 4.770.151
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7 -417.454 -146.686
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-71.890 -137.821
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-345.564 -8.865
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
2.576.284 0
Alınan Faiz
4.643.234 4.916.837
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.000.000 -27.000.000
Ödenen Temettüler
11 -34.000.000 -27.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.557.424 525.044
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.557.424 525.044
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
63.099.415 51.286.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 57.541.991 51.811.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 57.881.202 63.534.346
Ticari Alacaklar
5 7.209.656 13.052.034
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 6.045.833 13.001.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.163.823 50.715
Peşin Ödenmiş Giderler
10 543.316 311.843
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 4.089 107.539
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
539.227 204.304
ARA TOPLAM
65.634.174 76.898.223
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
65.634.174 76.898.223
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 421.153 542.324
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 559.530 404.228
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 1.035.946 748.648
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.016.629 1.695.200
TOPLAM VARLIKLAR
67.650.803 78.593.423
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 3.428.046 1.630.460
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 2.448.163 1.406.110
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
979.883 224.350
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 1.682.236 3.236.732
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.447.510 6.818.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 4.447.510 6.698.462
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 0 120.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.252.827 1.208.517
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.252.827 1.208.517
ARA TOPLAM
10.810.619 12.894.171
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.810.619 12.894.171
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
8 1.713.131 1.307.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 1.713.131 1.307.182
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.713.131 1.307.182
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.523.750 14.201.353
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.127.053 64.392.070
Ödenmiş Sermaye
11 2.349.443 2.349.443
Sermaye Düzeltme Farkları
11 2.208.186 2.208.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 -909.224 -796.153
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-909.224 -796.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -909.224 -796.153
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 9.421.544 9.421.544
Yasal Yedekler
11 9.421.544 9.421.544
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 17.209.050 13.035.717
Net Dönem Karı veya Zararı
24.848.054 38.173.333
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.127.053 64.392.070
TOPLAM KAYNAKLAR
67.650.803 78.593.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
12 55.263.049 51.548.188 17.488.843 18.322.199
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
12 -7.699.007 -5.883.603 -2.686.079 -2.160.000
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.564.042 45.664.585 14.802.764 16.162.199
BRÜT KAR (ZARAR)
47.564.042 45.664.585 14.802.764 16.162.199
Genel Yönetim Giderleri
13 -22.751.781 -20.120.099 -7.923.734 -6.518.964
Pazarlama Giderleri
13 -307.015 -325.170 -64.009 -55.871
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.505.246 25.219.316 6.815.021 9.587.364
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.505.246 25.219.316 6.815.021 9.587.364
Finansman Gelirleri
14 7.441.715 4.878.936 2.965.525 1.801.790
Finansman Giderleri
15 -258.925 -329 -41.458 -4
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.688.036 30.097.923 9.739.088 11.389.150
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.839.982 -6.017.487 -2.276.590 -2.334.546
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -7.095.388 -6.179.916 -2.264.544 -2.335.768
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 255.406 162.429 -12.046 1.222
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.848.054 24.080.436 7.462.498 9.054.604
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.848.054 24.080.436 7.462.498 9.054.604
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24.848.054 24.080.436 7.462.498 9.054.604
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-113.071 8.651 36.153 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -144.963 10.814 46.350 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 31.892 -2.163 -10.197 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 31.892 -2.163 -10.197 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-113.071 8.651 36.153 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.734.983 24.089.087 7.498.651 9.054.604
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
24.734.983 24.089.087 7.498.651 9.054.604http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716270


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.982 Değişim: -0,25% Hacim : 6.215 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 99.583 23.09.2019 Yüksek 100.716
Açılış: 100.445
5,7274 Değişim: -0,27%
Düşük 5,7120 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,3012 Değişim: -0,46%
Düşük 6,2758 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
280,82 Değişim: 0,25%
Düşük 278,22 23.09.2019 Yüksek 281,38
Açılış: 280,12
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.