KAP ***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 00:00
KAP ***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***KATVK*** KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 8.552.630
Satışların Maliyeti
14 -7.952.630
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
600.000
BRÜT KAR (ZARAR)
600.000
Genel Yönetim Giderleri
15 -449.521 -8.095
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.008
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
155.487 -8.095
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 21.330
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-99
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
176.817 -8.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
176.817 -8.194
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -33.744
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-33.744
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
143.073 -8.194
DÖNEM KARI (ZARARI)
143.073 -8.194
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
143.073 -8.194
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Karı (Zararı)
-8.194 -8.194 -8.194
Sermaye Arttırımı
50.000 50.000 50.000
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -8.194 41.806 41.806
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 50.000 -8.194 41.806 41.806
Transferler
-8.194 8.194 0 0
Dönem Karı (Zararı)
143.073 143.073 143.073
Dönem Sonu Bakiyeler
12 50.000 -8.194 143.073 184.879 184.879


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
148.336 -7.735
Dönem Karı (Zararı)
143.073 -8.194
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
143.073 -8.194
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.194 0
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.194 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.934 459
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
200.000.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
200.000.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-200.000.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
335 -2.025
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -2.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
335
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.599 2.484
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 2.484
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.599
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
139.813 -7.735
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8.523
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 50.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 50.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
148.336 42.265
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
148.336 42.265
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.265 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
190.601 42.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
143.073 -8.194
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
143.073 -8.194
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
143.073 -8.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 191.384 42.265
Ticari Alacaklar
7 103.901.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 103.901.370
Peşin Ödenmiş Giderler
8 964 1.164
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
964
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.271 606
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.271 606
ARA TOPLAM
104.094.989 44.035
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
104.094.989 44.035
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 104.051.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 104.051.260
Peşin Ödenmiş Giderler
8 126 255
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
126
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
104.051.386 255
TOPLAM VARLIKLAR
208.146.375 44.290
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
103.901.370
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
103.901.370
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
103.901.370
Ticari Borçlar
10 1.063 2.458
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 1.011 200
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 52 2.258
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 7.547 26
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
130
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
130
ARA TOPLAM
103.910.110 2.484
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.910.110 2.484
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 104.051.260
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 104.051.260
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
126
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
126
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.051.386
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
207.961.496 2.484
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
184.879 41.806
Ödenmiş Sermaye
12 50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -8.194
Net Dönem Karı veya Zararı
12 143.073 -8.194
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12 184.879 41.806
TOPLAM KAYNAKLAR
208.146.375 44.290http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664417


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.314 Değişim: 0,00% Hacim : 33.577 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 23.11.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,8835 Değişim: -0,05%
Düşük 7,8547 24.11.2020 Yüksek 7,9117
Açılış: 7,8873
9,3523 Değişim: 0,15%
Düşük 9,2899 24.11.2020 Yüksek 9,3771
Açılış: 9,338
463,00 Değişim: -0,56%
Düşük 461,34 24.11.2020 Yüksek 466,30
Açılış: 465,63
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.