KAP ***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2018 - 18:46

***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 7.529 -1.335.578 -1.335.578 -1.335.578 0 0 26.695.093 159.378.512 2.903.493 162.282.005 283.784.720 65.255 283.849.975
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 1.034.075 -7.234.387 -2.903.493 -10.137.880 -9.103.805 -9.103.805
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 10.709.191 10.709.191 10.709.191 20.134 10.729.325
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-927.112 -927.112 -927.112 0 0 0 -927.112 -927.112
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 -41.635 -41.635 -41.635 -9.994 -51.629
Dönem Sonu Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 7.529 -2.262.690 -2.262.690 -2.262.690 0 0 27.729.168 152.102.490 10.709.191 162.811.681 284.421.359 75.395 284.496.754
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 7.529 -1.530.351 -1.530.351 -1.530.351 0 0 27.729.168 152.102.490 38.426.713 190.529.203 312.871.220 91.861 312.963.081
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -1.096.159 -97.913 -1.194.072 -1.194.072 -1.194.072
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -1.096.159 -97.913 -1.194.072 -1.194.072 -1.194.072
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.837.014 93.298.657 7.529 -1.530.351 -1.530.351 -1.530.351 0 0 27.729.168 151.006.331 38.328.800 189.335.131 311.677.148 91.861 311.769.009
Transferler
0 0 0 0 1.890.514 36.536.199 -38.426.713 -1.890.514 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 41.845.081 41.845.081 41.845.081 21.130 41.866.211
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.971 7.971 7.971 0 0 0 7.971 7.971
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -18.314.602 -18.314.602 -18.314.602 -6.328 -18.320.930
Dönem Sonu Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 7.529 -1.522.380 -1.522.380 -1.522.380 0 0 29.619.682 169.227.928 41.747.168 210.975.096 335.215.598 106.663 335.322.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.014.280 32.560.505
Dönem Karı (Zararı)
41.768.298 10.729.325
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.729.411 20.428.970
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,21 13.034.323 13.075.900
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-81.265 -98.715
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-77.870 -27.818
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.395 -70.897
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.864.937 2.457.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.729.276 961.933
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.050.567
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.186.228 1.495.319
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.709.304 4.728.242
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.635.383 -482.527
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.754.071 6.666.908
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.512.321 1.221.182
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.921.705 -2.677.321
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 13.266.784 460.050
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-64.672 -193.759
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-64.672 -193.759
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.087.873 2.938.149
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.901.200 -15.141.268
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.330.601 -4.201.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.231.801 -10.939.478
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
466.264 550.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
466.264 550.287
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.570.216 10.575.536
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.093.997 -2.935.690
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.251.363 9.238.488
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.391 137.114
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.257.754 9.101.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-286.060 196.214
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.247.603 472.084
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.385 3.630
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.245.218 468.454
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.330 -17.502
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-27.330 -17.502
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
69.409.836 34.096.444
Ödenen Faiz
-6.287.389 -3.877.921
Alınan Faiz
3.256.429 2.700.220
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -7.364.596 -358.238
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.937.173 -3.489.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
168.582 590.524
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
168.582 590.524
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.377.666 -3.747.730
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -13.280.625 -3.715.164
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.097.041 -32.566
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-478.230 -758.996
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-478.230 -758.996
Alınan Faiz
1.750.141 426.895
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.421.377 -35.811.789
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.375.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 1.375.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-100.447 -24.032.321
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-100.447 -24.032.321
Ödenen Temettüler
-18.320.930 -9.155.433
Ödenen Faiz
0 -3.999.035
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.655.730 -6.740.591
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.655.730 -6.740.591
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.674.942 15.148.601
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 61.330.672 8.408.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 61.389.017 33.866.079
Ticari Alacaklar
66.247.775 56.630.987
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.141.868 4.472.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 65.105.907 52.158.518
Diğer Alacaklar
262.573 728.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 262.573 728.837
Stoklar
9 68.618.114 73.184.935
Peşin Ödenmiş Giderler
5,17 3.257.440 6.351.437
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 278.254 3.222.637
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.979.186 3.128.800
Diğer Dönen Varlıklar
17 275.528 248.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 275.528 248.294
ARA TOPLAM
200.050.447 171.010.569
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
200.050.447 171.010.569
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
14.920 14.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 14.920 14.920
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 229.270 229.270
Maddi Duran Varlıklar
11 189.068.098 188.824.076
Arazi ve Arsalar
24.059.097 24.059.097
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.907.888 1.970.799
Binalar
24.821.691 25.374.994
Tesis, Makine ve Cihazlar
125.945.966 129.202.714
Taşıtlar
1.322.578 716.404
Mobilya ve Demirbaşlar
4.056.876 2.932.905
Özel Maliyetler
134.652 145.475
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.999.390 3.521.981
Diğer Maddi Duran Varlıklar
819.960 899.707
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.842.727 847.316
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.842.727 847.316
Peşin Ödenmiş Giderler
4.207.974 3.729.744
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 4.207.974 3.729.744
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 13.121.799 10.909.550
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
208.484.788 204.554.876
TOPLAM VARLIKLAR
408.535.235 375.565.445
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.500 101.947
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.500 101.947
Banka Kredileri
7 1.500 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 101.947
Ticari Borçlar
5-6 39.114.907 42.387.267
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 42.529 36.138
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 39.072.378 42.351.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.582.351 2.868.411
Diğer Borçlar
5-8 2.828.847 1.581.244
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 18.091 15.706
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.810.756 1.565.538
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 7.322.247 2.030.012
Kısa Vadeli Karşılıklar
14-16 9.390.156 4.994.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.854.157 644.899
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.535.999 4.349.771
ARA TOPLAM
61.240.008 53.963.551
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.240.008 53.963.551
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
16 9.148.675 8.638.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 9.148.675 8.638.813
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,81% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8316 Değişim: -0,90%
Düşük 5,8148 17.10.2019 Yüksek 5,9312
Açılış: 5,8843
6,4942 Değişim: -0,38%
Düşük 6,4759 17.10.2019 Yüksek 6,6051
Açılış: 6,5191
279,97 Değişim: -0,69%
Düşük 279,50 17.10.2019 Yüksek 285,08
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.