***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 18:40

***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 7.529 -1.335.578 -1.335.578 -1.335.578 0 0 26.695.093 159.378.512 2.903.493 162.282.005 283.784.720 65.255 283.849.975
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 137.880 2.765.613 -2.903.493 -137.880 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 1.674.180 1.674.180 1.674.180 5.921 1.680.101
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.487.841 -1.487.841 -1.487.841 0 0 0 -1.487.841 -1.487.841
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -41.635 -41.635 -41.635 -9.994 -51.629
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 7.529 -2.823.419 -2.823.419 -2.823.419 0 0 26.832.973 162.102.490 1.674.180 163.776.670 283.929.424 61.182 283.990.606
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 7.529 -1.530.351 -1.530.351 -1.530.351 0 0 27.729.168 152.102.490 38.426.713 190.529.203 312.871.220 91.861 312.963.081
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 38.426.713 -38.426.713 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 16.652.606 16.652.606 16.652.606 10.374 16.662.980
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-90.604 -90.604 -90.604 0 0 0 -90.604 -90.604
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.837.014 93.298.657 7.529 -1.620.955 -1.620.955 -1.620.955 0 0 27.729.168 190.529.203 16.652.606 207.181.809 329.433.222 102.235 329.535.457


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.789.844 16.035.182
Dönem Karı (Zararı)
16.662.980 1.680.101
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.662.980 1.680.101
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.499.098 8.199.329
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,21 6.429.131 6.590.666
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.714 -36.358
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.993 -45.297
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.279 8.939
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.503.379 -203.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
962.745 187.248
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.540.634 -390.516
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
339.452 1.637.242
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-961.722 -144.773
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 2.027.063 2.975.745
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 656.001 510.789
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -1.381.890 -1.704.519
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 5.261.812 257.239
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-42.390 -46.192
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-42.390 -46.192
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.020.028 6.167.835
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.941.782 -6.707.252
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.747.895 -2.237.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.689.677 -4.469.550
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
424.733 339.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
424.733 339.232
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.041.708 8.838.980
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.651.868 -2.695.748
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.968.952 5.553.140
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.759 203.682
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.974.711 5.349.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
59.012 229.012
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.573.570 709.621
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.995
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.573.570 702.626
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
179.871 -99.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
179.871 -99.150
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.182.106 16.047.265
Ödenen Faiz
-2.675.329 -1.755.756
Alınan Faiz
1.459.679 1.838.850
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -2.176.612 -95.177
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.833.002 -2.521.131
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.615 47.292
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.615 47.292
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.942.080 -2.032.529
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.935.080 -2.032.529
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7.000 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
157.187 -644.155
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
157.187 -644.155
Alınan Faiz
854.276 108.261
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-98.197 -21.297.769
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.375.000
Kredilerden Nakit Girişleri
1.375.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-98.197 -20.908.352
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-98.197 -20.908.352
Ödenen Temettüler
-51.629
Ödenen Faiz
-1.712.788
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.858.645 -7.783.718
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.858.645 -7.783.718
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.674.942 15.148.601
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 63.533.587 7.364.883


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 63.831.329 33.866.079
Ticari Alacaklar
5-6 61.483.187 56.630.987
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.724.574 4.472.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 59.758.613 52.158.518
Diğer Alacaklar
8 304.104 728.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 304.104 728.837
Stoklar
9 66.146.506 73.184.935
Peşin Ödenmiş Giderler
5-17 4.699.569 6.351.437
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 1.931.119 3.222.637
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.768.450 3.128.800
Diğer Dönen Varlıklar
17 69.007 248.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 69.007 248.294
ARA TOPLAM
196.533.702 171.010.569
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
196.533.702 171.010.569
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 14.920 14.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 14.920 14.920
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 229.270 229.270
Maddi Duran Varlıklar
11 187.318.048 188.824.076
Arazi ve Arsalar
24.059.097 24.059.097
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.966.629 1.970.799
Binalar
25.113.358 25.374.994
Tesis, Makine ve Cihazlar
125.712.684 129.202.714
Taşıtlar
715.251 716.404
Mobilya ve Demirbaşlar
3.345.518 2.932.905
Özel Maliyetler
140.946 145.475
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.408.100 3.521.981
Diğer Maddi Duran Varlıklar
856.465 899.707
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 811.068 847.316
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 811.068 847.316
Peşin Ödenmiş Giderler
17 3.572.557 3.729.744
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 3.572.557 3.729.744
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 10.883.433 10.909.550
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
202.829.296 204.554.876
TOPLAM VARLIKLAR
399.362.998 375.565.445
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.750 101.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.750 101.947
Banka Kredileri
7 3.750
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
101.947
Ticari Borçlar
5-6 40.426.050 42.387.267
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 41.897 36.138
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 40.384.153 42.351.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
382.414 323.402
Diğer Borçlar
5-8 6.699.823 4.126.253
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 15.706 15.706
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.684.117 4.110.547
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 5.065.387 2.030.012
Kısa Vadeli Karşılıklar
14-16 8.187.951 4.994.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.297.546 644.899
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.890.405 4.349.771
ARA TOPLAM
60.765.375 53.963.551
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.765.375 53.963.551
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
16 9.062.166 8.638.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 9.062.166 8.638.813
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.062.166 8.638.813
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
69.827.541 62.602.364
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
329.433.222 312.871.220
Ödenmiş Sermaye
18 2.837.014 2.837.014
Sermaye Düzeltme Farkları
18 93.298.657 93.298.657
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.529 7.529
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -1.620.955 -1.530.351
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.620.955 -1.530.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.620.955 -1.530.351
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 27.729.168 27.729.168
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 2.315.343 2.315.343
Yasal Yedekler
18 25.413.825 25.413.825
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
190.529.203 152.102.490
Net Dönem Karı veya Zararı
16.652.606 38.426.713
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
102.235 91.861
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
329.535.457 312.963.081
TOPLAM KAYNAKLAR
399.362.998 375.565.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 141.054.987 111.445.295
Satışların Maliyeti
19 -111.934.838 -100.267.106
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.120.149 11.178.189
BRÜT KAR (ZARAR)
29.120.149 11.178.189
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.652.203 -3.364.505
Pazarlama Giderleri
20 -5.496.791 -5.380.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.801.726 4.351.012
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -2.223.814 -2.264.522
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.549.067 4.519.802
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.561.056 894.883
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -158.268 -501.600
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.951.855 4.913.085
Finansman Giderleri
24 -2.027.063 -2.975.745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.924.792 1.937.340
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.261.812 -257.239
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -5.211.987 -257.817
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -49.825 578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.662.980 1.680.101
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.662.980 1.680.101
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.374 5.921
Ana Ortaklık Payları
16.652.606 1.674.180
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 5,86976518 0,59012046
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 -90.604 -1.487.841
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -90.604 -1.487.841
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-90.604 -1.487.841
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.572.376 192.260
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.374 5.921
Ana Ortaklık Payları
16.562.002 186.339http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682529


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7419 Değişim: -0,34%
Düşük 5,7368 25.03.2019 Yüksek 5,7670
Açılış: 5,76165
6,4880 Değişim: -0,48%
Düşük 6,4781 25.03.2019 Yüksek 6,5186
Açılış: 6,51855
242,35 Değişim: -0,42%
Düşük 242,27 25.03.2019 Yüksek 243,61
Açılış: 243,38

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.