KAP ***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 19:23

***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 58.320.000 -3.421.322 -3.421.322 791.751 -304.101 -693.008 -205.358 5.956.976 106.537.017 10.235.932 116.772.949 177.423.245 177.423.245
Transferler
10.235.932 -10.235.932 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.237.756 -1.237.756 -778.637 304.101 693.008 218.472 27.148.824 27.148.824 26.129.540 -380.025 25.749.515
Dönem Karı (Zararı)
27.148.824 27.148.824 27.148.824 -387.186 26.761.638
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.237.756 -1.237.756 -778.637 304.101 693.008 218.472 -1.019.284 7.161 -1.012.123
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-5.736 -5.736
Dönem Sonu Bakiyeler
58.320.000 -4.659.078 -4.659.078 13.114 0 0 13.114 5.956.976 116.772.949 27.148.824 143.921.773 203.552.785 -385.761 203.167.024
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 58.320.000 -4.923.837 -4.923.837 -19.178 -19.178 5.956.976 116.777.494 31.400.203 148.177.697 207.511.658 -233.299 207.278.359
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-88.625 -88.625 -88.625 -88.625
Transferler
1.744.296 29.655.907 -31.400.203 -1.744.296
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.997.010 -1.997.010 -413.384 -413.384 -16.763.743 -16.763.743 -19.174.137 -1.802.717 -20.976.854
Dönem Karı (Zararı)
-16.763.743 -16.763.743 -16.763.743 -1.089.406 -17.853.149
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.997.010 -1.997.010 -413.384 -413.384 -2.410.394 -713.311 -3.123.705
Dönem Sonu Bakiyeler
20 58.320.000 -6.920.847 -6.920.847 -432.562 -432.562 7.701.272 146.344.776 -16.763.743 129.581.033 188.248.896 -2.036.016 186.212.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-130.527.376 -37.334.773
Dönem Karı (Zararı)
-17.853.149 26.761.638
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.269.974 32.302.266
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 21.218.602 19.572.273
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
464.568 1.299.481
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 464.568 1.299.481
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.988.635 5.375.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.602.333 3.809.568
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.804.590 891.551
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 581.712 674.406
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.333.851 1.367.092
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -786.215 -6.249.652
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 7.074.506 6.647.699
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 8.831.099 1.798.305
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -2.785.539 -829.260
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 185.532
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 0 185.532
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -4.578.925 4.532.373
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-156.757 -30.010
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -156.757 -30.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-145.023.613 -93.446.991
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.555.177 -14.678.290
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-86.361 269.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-91.468.816 -14.947.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.464.562 -16.932.615
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
50 393.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.464.612 -17.326.028
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-77.556.986 -74.300.725
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.553.635 9.918.584
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
45.553.635 9.918.584
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.000.523 2.546.055
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.000.523 2.546.055
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-126.606.788 -34.383.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -2.680.310 -1.438.770
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
7 533.052 2.560
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -1.773.330 -1.515.476
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.512.949 -15.475.004
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -114.617
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
405.273 141.728
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
405.273 141.728
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.918.222 -15.502.115
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -10.897.972 -3.984.251
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -18.020.250 -11.517.864
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
159.665.602 25.111.317
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
349.251.067 201.477.969
Kredilerden Nakit Girişleri
349.251.067 201.477.969
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-185.175.061 -176.347.436
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-185.175.061 -176.347.436
Ödenen Faiz
-5.196.619 -6.159.157
Alınan Faiz
786.215 6.139.941
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
625.277 -27.698.460
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.126.695 20.275
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-501.418 -27.678.185
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.683.929 57.150.599
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.182.511 29.472.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 9.182.511 9.683.929
Ticari Alacaklar
7 257.061.936 176.689.090
Diğer Alacaklar
8 2.169.240 472.578
Stoklar
9 273.647.580 196.555.162
Peşin Ödenmiş Giderler
10 30.719.776 24.122.908
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 1.773.331 1.870.659
Diğer Dönen Varlıklar
19 1.222.676 605.489
ARA TOPLAM
575.777.050 409.999.815
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
575.777.050 409.999.815
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 3.458 3.458
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 0 0
Maddi Duran Varlıklar
13 35.172.092 31.326.777
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
76.536.199 72.930.410
Şerefiye
4 431.946 431.946
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 76.104.253 72.498.464
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.651.898 10.227.394
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 21.765.761 16.598.581
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
142.129.408 131.086.620
TOPLAM VARLIKLAR
717.906.458 541.086.435
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 69.368.018 7.738.387
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 237.213.062 87.270.950
Ticari Borçlar
7 106.684.547 62.816.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 10.137.496 9.116.185
Diğer Borçlar
8 1.779.267 1.104.858
Ertelenmiş Gelirler
10 17.595.994 38.484.824
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.537.572 7.108.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 5.693.230 4.738.348
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.844.342 2.370.230
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 6.274.590 4.154.443
ARA TOPLAM
457.590.546 217.794.644
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
457.590.546 217.794.644
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 53.911.800 99.529.650
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.191.232 16.483.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 20.191.232 16.483.782
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.103.032 116.013.432
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
531.693.578 333.808.076
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
188.248.896 207.511.658
Ödenmiş Sermaye
20 58.320.000 58.320.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.920.847 -4.923.837
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.920.847 -4.923.837
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-432.562 -19.178
Yabancı Para Çevrim Farkları
-432.562 -19.178
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 7.701.272 5.956.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
146.344.776 116.777.494
Net Dönem Karı veya Zararı
-16.763.743 31.400.203
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.036.016 -233.299
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
186.212.880 207.278.359
TOPLAM KAYNAKLAR
717.906.458 541.086.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 507.580.993 311.831.878 197.227.689 115.257.261
Satışların Maliyeti
21 -353.892.132 -234.296.774 -124.550.001 -88.079.249
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
153.688.861 77.535.104 72.677.688 27.178.012
BRÜT KAR (ZARAR)
153.688.861 77.535.104 72.677.688 27.178.012
Genel Yönetim Giderleri
22 -7.366.036 -7.549.930 -2.131.586 -2.748.020
Pazarlama Giderleri
22 -19.413.979 -15.209.296 -6.008.574 -4.966.273
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -21.918.335 -18.488.985 -7.640.276 -6.681.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 48.064.400 6.420.703 23.248.206 2.804.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -55.092.729 -4.035.386 -30.950.074 -2.351.232
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
97.962.182 38.672.210 49.195.384 13.235.215
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 180.039 54.734 80.985 34.473
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -23.282 -24.724 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 0 -185.532 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
98.118.939 38.516.688 49.276.369 13.269.688
Finansman Gelirleri
26 12.509.860 21.914.409 7.970.665 8.203.531
Finansman Giderleri
26 -133.060.873 -29.137.086 -86.418.276 -12.973.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-22.432.074 31.294.011 -29.171.242 8.500.021
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.578.925 -4.532.373 3.083.792 -1.011.407
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 4.578.925 -4.532.373 3.083.792 -1.011.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.853.149 26.761.638 -26.087.450 7.488.614
DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.853.149 26.761.638 -26.087.450 7.488.614
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.089.406 -387.186 -368.094 -60.702
Ana Ortaklık Payları
-16.763.743 27.148.824 -25.719.356 7.549.316
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -0,28700000 0,46600000 -0,44100000 0,12900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.997.010 -1.237.756 -904.874 -805.626
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.560.269 -1.547.195 -1.160.094 -1.007.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
563.259 309.439 255.220 201.407
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
563.259 309.439 255.220 201.407
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.126.695 225.633 -695.967 -27.006
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.126.695 -771.476 -695.967 -27.006
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 304.101 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
12 0 693.008 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.123.705 -1.012.123 -1.600.841 -832.632
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.976.854 25.749.515 -27.688.291 6.655.982
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.802.716 -380.025 -808.711 -70.241
Ana Ortaklık Payları
-19.174.138 26.129.540 -26.879.580 6.726.223http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719230


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.286 Değişim: -0,47% Hacim : 5.398 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.099 19.08.2019 Yüksek 96.732
Açılış: 96.501
5,6577 Değişim: 1,40%
Düşük 5,5598 19.08.2019 Yüksek 5,6737
Açılış: 5,5795
6,2725 Değişim: 1,34%
Düşük 6,1740 19.08.2019 Yüksek 6,2990
Açılış: 6,1893
272,01 Değişim: 0,17%
Düşük 268,53 19.08.2019 Yüksek 274,19
Açılış: 271,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.