***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:29

***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
58.320.000 -3.421.322 -3.421.322 791.751 -304.101 -693.008 -205.358 5.956.976 106.537.017 10.235.932 116.772.949 177.423.245 177.423.245
Transferler
10.235.932 -10.235.932 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-134.666 -134.666 -791.751 304.101 693.008 -205.358 5.884.085 5.884.085 5.954.777 5.954.777
Dönem Karı (Zararı)
5.884.085 5.884.085 5.884.085 5.884.085
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-134.666 -134.666 -791.751 304.101 693.008 -205.358 70.692 70.692
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-5.736 -5.736
Dönem Sonu Bakiyeler
58.320.000 -3.555.988 -3.555.988 0 0 0 0 5.956.976 116.772.949 5.884.085 122.657.034 183.378.022 -5.736 183.372.286
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
58.320.000 -4.923.837 -4.923.837 -19.178 -19.178 5.956.976 116.777.494 31.400.203 148.177.697 207.511.658 -233.299 207.278.359
Transferler
31.400.203 -31.400.203 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-884.887 -884.887 -20.871 -20.871 6.187.183 6.187.183 5.281.425 -501.842 4.779.583
Dönem Karı (Zararı)
6.187.183 6.187.183 6.187.183 -465.828 5.721.355
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-884.887 -884.887 -20.871 -20.871 -905.758 -36.014 -941.772
Dönem Sonu Bakiyeler
58.320.000 -5.808.724 -5.808.724 -40.049 -40.049 5.956.976 148.177.697 6.187.183 154.364.880 212.793.083 -735.141 212.057.942


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.106.270 -29.905.554
Dönem Karı (Zararı)
5.721.355 5.884.085
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.721.355 5.884.085
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.589.198 11.146.228
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14 6.926.442 6.240.617
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
90.635 743.613
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 90.635 743.613
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.807.017 1.764.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.538.961 1.264.277
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.140.868 289.132
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 127.188 210.937
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.685.960 269.378
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -130.759 -2.202.325
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 2.049.993 1.955.922
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 30.458 799.075
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -263.732 -283.294
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 185.532
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 0 185.532
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 127.960 1.946.942
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-48.816 -4.200
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -48.816 -4.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.599.572 -46.417.102
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -43.826.029
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.893.959 9.324.773
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.305 194.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.899.264 9.129.980
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.573.365 -7.054.842
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.950 396.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.581.315 -7.451.011
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.584.568 -4.684.662
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.936.642 4.851.602
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.936.642 4.851.602
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.418.970 -5.027.944
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 1.167.999
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.418.970 -6.195.943
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.710.981 -29.386.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -656.764 -276.231
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 20.767 -242.534
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 31.286 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.277.412 -4.756.136
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -114.617
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
82.203 93.634
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
82.203 93.634
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.359.615 -4.735.153
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.984.999 -902.637
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -5.374.616 -3.832.516
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.683.455 86.131.163
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.424.039 106.666.576
Kredilerden Nakit Girişleri
75.424.039 106.666.576
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.622.442 -20.916.466
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.622.442 -20.916.466
Ödenen Faiz
-3.248.901 -1.261.939
Alınan Faiz
130.759 1.642.992
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
512.313 51.469.473
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-56.885 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
455.428 51.469.473
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.683.929 57.150.599
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.139.357 108.620.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.139.357 9.683.929
Ticari Alacaklar
7 152.940.224 176.689.090
Diğer Alacaklar
8 1.613.386 472.578
Stoklar
9 223.049.095 196.555.162
Peşin Ödenmiş Giderler
10 20.431.977 24.122.908
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 943.523 1.870.659
Diğer Dönen Varlıklar
19 1.159.230 605.489
ARA TOPLAM
410.276.792 409.999.815
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
410.276.792 409.999.815
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 3.458 3.458
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 0 0
Maddi Duran Varlıklar
13 32.124.398 31.326.777
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
73.532.575 72.930.410
Şerefiye
4 431.946 431.946
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 73.100.629 72.498.464
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.556.780 10.227.394
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 16.720.204 16.598.581
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
130.937.415 131.086.620
TOPLAM VARLIKLAR
541.214.207 541.086.435
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.743.772 7.738.387
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 149.852.754 87.270.950
Ticari Borçlar
7 68.837.034 62.816.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 10.465.407 9.116.185
Diğer Borçlar
8 1.194.897 1.104.858
Ertelenmiş Gelirler
10 17.516.547 38.484.824
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.895.501 7.108.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 5.398.083 4.738.348
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.497.418 2.370.230
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.077.876 4.154.443
ARA TOPLAM
261.583.788 217.794.644
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
261.583.788 217.794.644
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 49.545.150 99.529.650
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.027.327 16.483.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 18.027.327 16.483.782
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.572.477 116.013.432
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
329.156.265 333.808.076
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
212.793.083 207.511.658
Ödenmiş Sermaye
20 58.320.000 58.320.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.808.724 -4.923.837
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.808.724 -4.923.837
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-40.049 -19.178
Yabancı Para Çevrim Farkları
-40.049 -19.178
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 5.956.976 5.956.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
148.177.697 116.777.494
Net Dönem Karı veya Zararı
6.187.183 31.400.203
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-735.141 -233.299
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
212.057.942 207.278.359
TOPLAM KAYNAKLAR
541.214.207 541.086.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 133.372.384 103.678.791
Satışların Maliyeti
21 -99.305.951 -77.376.332
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.066.433 26.302.459
BRÜT KAR (ZARAR)
34.066.433 26.302.459
Genel Yönetim Giderleri
22 -2.802.461 -2.241.774
Pazarlama Giderleri
22 -6.453.437 -4.909.902
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -6.995.182 -5.148.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 10.372.467 2.903.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -10.497.373 -1.990.463
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.690.447 14.915.373
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 48.816 20.261
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -16.061
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 0 -185.532
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.739.263 14.734.041
Finansman Gelirleri
26 2.077.131 3.465.000
Finansman Giderleri
26 -13.967.079 -10.368.014
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.849.315 7.831.027
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-127.960 -1.946.942
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -127.960 -1.946.942
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.721.355 5.884.085
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.721.355 5.884.085
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-465.828 0
Ana Ortaklık Payları
6.187.183 5.884.085
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,10600000 0,10100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-884.887 -134.666
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.134.470 -168.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
249.583 33.667
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-56.885 205.358
Yabancı Para Çevrim Farkları
-56.885 -791.751
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 304.101
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
12 0 693.008
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-941.772 70.692
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.779.583 5.954.777
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-501.842 0
Ana Ortaklık Payları
5.281.425 5.954.777http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682847


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.326 Değişim: 0,00% Hacim : 8.948 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.367 25.03.2019 Yüksek 100.382
Açılış: 100.027
5,5690 Değişim: 0,33%
Düşük 5,5495 26.03.2019 Yüksek 5,5880
Açılış: 5,5507
6,3139 Değişim: 0,29%
Düşük 6,2797 26.03.2019 Yüksek 6,3539
Açılış: 6,29545
236,65 Değişim: 0,36%
Düşük 235,80 26.03.2019 Yüksek 237,71
Açılış: 235,80

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.