KAP ***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 21:24
KAP ***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
58.320.000 -2.237.632 -2.237.632 600.068 -304.101 -510.276 -214.309 5.654.689 99.437.913 7.401.391 106.839.304 168.362.052 168.362.052
Transferler
302.287 7.099.104 -7.401.391 -302.287 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.183.690 -1.183.690 191.683 -182.732 8.951 10.235.932 10.235.932 9.061.193 9.061.193
Dönem Karı (Zararı)
10.235.932 10.235.932 10.235.932 10.235.932
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.183.690 -1.183.690 191.683 -182.732 8.951 -1.174.739 -1.174.739
Dönem Sonu Bakiyeler
20 58.320.000 -3.421.322 -3.421.322 791.751 -304.101 -693.008 -205.358 5.956.976 106.537.017 10.235.932 116.772.949 177.423.245 177.423.245
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 58.320.000 -3.421.322 -3.421.322 791.751 -304.101 -693.008 -205.358 5.956.976 106.537.017 10.235.932 116.772.949 177.423.245 177.423.245
Transferler
10.235.932 -10.235.932 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.502.515 -1.502.515 -810.929 304.101 693.008 186.180 31.400.203 31.400.203 30.083.868 -828.243 29.255.625
Dönem Karı (Zararı)
31.400.203 31.400.203 31.400.203 -795.152 30.605.051
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.502.515 -1.502.515 -810.929 304.101 693.008 186.180 -1.316.335 -33.091 -1.349.426
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-5.736 -5.736
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
4.545 4.545 4.545 600.680 605.225
Dönem Sonu Bakiyeler
20 58.320.000 -4.923.837 -4.923.837 -19.178 0 0 -19.178 5.956.976 116.777.494 31.400.203 148.177.697 207.511.658 -233.299 207.278.359


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.166.888 1.851.970
Dönem Karı (Zararı)
30.605.051 10.235.932
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.605.051 10.235.932
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
38.700.992 18.701.488
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 26.813.531 22.093.426
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.349.021 1.162.103
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.349.021 212.754
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 949.349
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.904.497 3.222.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 5.100.472 2.456.955
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.006.316 511.882
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 797.709 253.550
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.149.057 1.826.223
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -6.417.269 -2.928.442
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 8.383.050 4.375.328
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 2.393.777 1.576.289
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -1.210.501 -1.196.952
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
185.532 625.154
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 185.532 625.154
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 469.913 -8.518.764
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-170.559 -1.709.041
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -170.559 -1.709.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-97.498.141 -25.313.288
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 14.560.902
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.304.879 -38.293.344
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
267.462 -239.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.572.341 -38.054.331
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.014.509 -7.546.897
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
396.119 70.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.410.628 -7.617.721
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-90.160.427 -14.059.245
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.651.405 -1.993.459
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.651.405 -1.993.459
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.330.269 22.018.755
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -3.187
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.330.269 22.021.942
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-28.192.098 3.624.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -2.168.863 -1.088.116
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -1.870.659 -906.369
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 64.732 222.323
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.389.149 -25.024.848
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
605.225 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-114.617 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.035.568 2.239.968
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.035.568 2.239.968
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.915.325 -26.651.930
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -11.873.321 -7.411.463
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -17.042.004 -19.240.467
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -612.886
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8 0 -612.886
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.141.636 26.183.994
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
277.774.071 263.057.151
Kredilerden Nakit Girişleri
277.774.071 263.057.151
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-264.885.989 -235.676.789
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-264.885.989 -235.676.789
Ödenen Faiz
-7.389.213 -4.150.635
Alınan Faiz
6.642.767 2.954.267
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.414.401 3.011.116
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-52.269 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.466.670 3.011.116
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 57.150.599 54.139.483
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.683.929 57.150.599


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 9.683.929 57.376.097
Ticari Alacaklar
7 176.689.090 144.244.693
Diğer Alacaklar
8 472.578 201.133
Stoklar
9 196.555.162 107.743.756
Peşin Ödenmiş Giderler
10 24.122.908 11.204.609
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 1.870.659 906.369
Diğer Dönen Varlıklar
19 605.489 280.034
ARA TOPLAM
409.999.815 321.956.691
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
409.999.815 321.956.691
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 3.458 394.414
Maddi Duran Varlıklar
13 31.326.777 28.103.596
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
72.930.410 67.879.106
Şerefiye
4 431.946 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 72.498.464 67.879.106
Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.227.394 12.075.535
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 16.598.581 16.644.708
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
131.086.620 125.097.359
TOPLAM VARLIKLAR
541.086.435 447.054.050
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 7.738.387 1.462.683
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 87.270.950 105.231.035
Ticari Borçlar
7 62.816.419 41.047.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 9.116.185 7.627.766
Diğer Borçlar
8 1.104.858 57.036
Ertelenmiş Gelirler
10 38.484.824 18.711.665
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.108.578 3.713.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 4.738.348 2.278.318
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.370.230 1.435.521
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 4.154.443 4.997.992
ARA TOPLAM
217.794.644 182.849.106
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
217.794.644 182.849.106
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 99.529.650 73.963.350
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.483.782 12.818.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 16.483.782 12.818.349
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
116.013.432 86.781.699
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
333.808.076 269.630.805
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
207.511.658 177.423.245
Ödenmiş Sermaye
20 58.320.000 58.320.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.923.837 -3.421.322
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.923.837 -3.421.322
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.178 -205.358
Yabancı Para Çevrim Farkları
-19.178 791.751
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -304.101
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 -693.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 5.956.976 5.956.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
116.777.494 106.537.017
Net Dönem Karı veya Zararı
31.400.203 10.235.932
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-233.299 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
207.278.359 177.423.245
TOPLAM KAYNAKLAR
541.086.435 447.054.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 438.281.202 321.860.625
Satışların Maliyeti
21 -332.315.138 -257.760.973
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
105.966.064 64.099.652
BRÜT KAR (ZARAR)
105.966.064 64.099.652
Genel Yönetim Giderleri
22 -10.080.810 -7.091.294
Pazarlama Giderleri
22 -21.194.011 -15.747.050
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -25.833.769 -19.086.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 11.244.393 21.889.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -8.457.211 -14.506.839
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.644.656 29.558.138
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 228.575 1.789.730
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -58.016 -80.689
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -185.532 -625.154
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
51.629.683 30.642.025
Finansman Gelirleri
26 23.054.558 8.880.757
Finansman Giderleri
26 -43.609.277 -37.805.614
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.074.964 1.717.168
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-469.913 8.518.764
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -469.913 8.518.764
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.605.051 10.235.932
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.605.051 10.235.932
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-795.152 0
Ana Ortaklık Payları
31.400.203 10.235.932
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 0,53800000 0,17600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.502.515 -1.183.690
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.926.301 -1.479.613
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
423.786 295.923
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
153.089 8.951
Yabancı Para Çevrim Farkları
-844.020 191.683
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
304.101 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
12 693.008 -182.732
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.349.426 -1.174.739
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.255.625 9.061.193
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-828.244 0
Ana Ortaklık Payları
30.083.869 9.061.193http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668007


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,00% Hacim : 30.025 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.288 01.12.2020 Yüksek 1.325
Açılış: 1.302
7,8227 Değişim: -0,11%
Düşük 7,8175 02.12.2020 Yüksek 7,8404
Açılış: 7,8314
9,4590 Değişim: 0,04%
Düşük 9,4188 02.12.2020 Yüksek 9,4690
Açılış: 9,4552
455,40 Değişim: -0,31%
Düşük 455,15 02.12.2020 Yüksek 457,72
Açılış: 456,83
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.