KAP: KOMHL [ ] KOMBASSAN HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

27.04.2017 - 15:41
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/603140 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAF69049D56C2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAF69050656C3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAF69058C56C4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAF69060756C5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAF69066556C6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAF69072856C7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAF6907E556C9 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 27.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 27.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KONYA ILCE SELCUKLU ADRES NISANTAS MAHALLESI DR. M. HULUSI BAYBAL CADDESI NO:9 BERA OTEL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, YOKLAMA, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE AYRI AYRI ONANMASININ GORUSULMESI, 3 - 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETLEME RAPOR OZETININ OKUNMASI, DONEM FAALIYETI VE SONUCLARI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 4 - 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONANMASININ GORUSULMESI, 5 - 2016 HESAP DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASININ GORUSULMESI, 6 - 2016 YILI DONEM KAR / ZARARINA ILISKIN YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURULA, BILGI SUNULMASI 7 - ESAS SOZLESMENIN `TICARET UNVANI` BASLIKLI 2. MADDESI ILE `ORTAKLIGIN SERMAYESI VE PAYLAR` BASLIKLI 8. MADDELERININ, SERMEYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN ONAYLI TADIL TASARISININ ONAYININ GORUSULMESI, 8 - YONETIM KURULUNCA 01.01.2017 – 31.12.2017 HESAP DONEMI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARI VE DIPNOTLARI, FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNUNDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE ENGIN BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECILIK MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECIMININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 9 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILINDA HOLDINGIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI ILE T.T.K.``NIN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN, YONETIM KURULU UYELERININ GENEL KURULDAN IZIN ALMADAN KENDISI VEYA BASKASI NAMINA BIZZAT VEYA DOLAYISIYLA SIRKETIN ISTIGAL KONUSUNA GIREN ISLERI YAPIP YAPAMAYACAGI, AYNI NEVI TICARI MUAMELELERLE MESGUL OLAN BIR SIRKETE MESULIYETI TAHDIT EDILMEMIS BIR ORTAK SIFATIYLA GIRIP GIREMEYECEGI YONUNDEKI OZEL IZNIN VERILIP VERILMEMESININ GORUSULMESI, 12 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL DAVET METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 SPK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ONAYLI TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 5 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? HAYIR YAPILMAMA NEDENI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL KURUL TOPLANTISI; TTK``NUN 418. VE 421.MADDELERI ILE SPK``NUN 29.MADDESI, HOLDING ANASOZLESMESININ 12/2. MADDESINDE BELIRTILEN ASGARI TOPLANTI NISABI OLAN % 25 COGUNLUGUN SAGLANAMAMESI NEDENIYLE, YONETIM KURULUNUN BELIRLEYECEGI ILERI BIR TARIHE ERTELENMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL ERTELEME TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN ORTAKLAR GENEL KURULU 2016 YILI FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN SONUCLARI DEGERLENDIRMEK VE GUNDEMI GORUSUP, GEREKLI KARARLARI ALMAK UZERE 27/04/2017 TARIHINDE SAAT 14.30 DA NISANTAS MAHALLESI DR. M. HULUSI BAYBAL CADDESI NO:9 BERA OTEL SELCUKLU KONYA ADRESINDE OLAGAN OLARAK TOPLANACAKTIR. SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERI, 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA FIZIKEN (KIMLIK IBRAZ ETMEK SURETIYLE) VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI KATILABILDIKLERI GIBI TEMSILCILERI VASITASIYLA DA KATILABILMEKTEDIRLER. GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU NEDENLE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (EGKS)``DE ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERININ YANINDA AYRICA GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA DA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILMALARI MUMKUN DEGILDIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK (EGKS)` VE 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN OY HAKLARINI VEKIL ARACILIGIYLA KULLANABILMELERI ICIN, ICERIGI EN AZ EKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEYECEKLERI VEYA SIRKET MERKEZI ILE WWW.KOMBASSAN.COM.TR ADRESINDEKI HOLDING INTERNET SITESINDEN, TEMIN EDEBILECEKLERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-30.1 SAYILI TEBLIGINDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI VEYA NOTER ONAYLI OLMAYAN VEKALETNAMELERDE NOTER HUZURUNDA DUZENLENMIS IMZA BEYANININ EKLENMESI VEYA EGKS UYARINCA ELEKTRONIK YONTEMLE VEKIL ATAMALARI GEREKMEKTEDIR. EGKS UYARINCA ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN AYRICA BIR VEKALET BELGESI IBRAZI GEREKLI OLMAKSIZIN, GENEL KURULA FIZIKEN VEYA EGKS UZERINDEN KATILABILIRLER. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDECEK ORTAKLARIMIZ ILE VEKALET BELGESI VEYA EGKS UZERINDEN ATANAN VEKILLERIN TOPLANTIDA KIMLIK BELGESI IBRAZI ZORUNLUDUR. KAYDEN IZLENEN PAYLARI TEVDI EDECEK OLAN PAY SAHIPLERININ, PAY SENETLERINDEN DOGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKININ TEVDI EDILEN TARAFINDAN KULLANILABILMESI ICIN; `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK` HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA, ORNEKLERI YONETMELIK EKINDE YER ALAN ` TEVDI OLUNAN PAYLARA ILISKIN TEMSIL BELGESI` VE `TALIMAT BILDIRIM FORMU` DUZENLEMELERI VE TEVDI EDILENLERIN DE ILGILI HUKUMLERE UYGUN SURETTE HAZIRLANAN BELGELERI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. GEREKLI YETKILENDIRMENIN YUKARIDA BELIRTILEN SARTLARIN YERINE GETIRILMESI KOSULUYLA ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN YAPILMASI DA MUMKUNDUR. HISSE SENETLERINI HENUZ KAYDILESTIRMEMELERI NEDENIYLE ELLERINDE FIZIKEN BULUNDURAN HISSEDARLARIMIZ, EN GEC GENEL KURUL TARIHINDEN 1 GUN ONCESI SAAT 17.00``YE KADAR, SAHIP OLDUKLARI HISSE SENETLERI ILE BIRLIKTE SIRKET MERKEZINE BASVURARAK GIRIS KARTI ALACAKLAR VE BU KARTLARI IBRAZ EDEREK GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILABILECEKLERDIR. BELIRTILEN SEKILDE GIRIS KARTI ALMAYAN HISSEDARLARIMIZIN TOPLANTIYA KATILMALARINA KANUNEN IMKAN BULUNMAMAKTADIR. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 415 INCI MADDESININ 4 UNCU FIKRASI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 30 UNCU MADDESININ 1 INCI FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLI DEGILDIR. BU CERCEVEDE, PAY SAHIPLERIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA, PAYLARINI BLOKE ETMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. SIRKETIMIZIN 2016 FAALIYET YILINA AIT; FINANSAL TABLOLAR, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU , KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RAPORUNU DA ICEREN SPK DUZENLEMELERINE UYGUN FAALIYET RAPORU, ESAS SOZLESME TADILI, GUNDEM MADDELERI VE SPK``NIN ILGILI TEBLIG KAPSAMINDAKI ACIKLAMALARINI DA ICEREN BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN ONCE 21 GUN SURE ILE HOLDINGIN KURUMSAL INTERNET SITESI OLAN WWW.KOMBASSAN.COM.TR ADRESINDE VE HOLDING MERKEZ ADRESINDE ORTAKLARIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. HISSEDARLARIMIZ GENEL KURUL ILE ILGILI PROSEDURLER HAKKINDA HOLDING YATIRIMCI VE KURUMSAL ILISKILER MUDURLUGUNDEN GEREKLI BILGILERI ALABILIRLER. SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
117.522 Değişim: 0,58% Hacim : 5.398 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 117.034 23.02.2018 Yüksek 117.854
Açılış: 117.440
3,7906 Değişim: 0,21%
Düşük 3,7807 23.02.2018 Yüksek 3,7943
Açılış: 3,7827
4,6614 Değişim: -0,11%
Düşük 4,6528 23.02.2018 Yüksek 4,6737
Açılış: 4,66635
161,93 Değişim: 0,01%
Düşük 161,51 23.02.2018 Yüksek 162,18
Açılış: 161,92
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.