KAP: AKGRT [ ] AKSIGORTA A.S. GELIR TABLOSU

30.10.2017 - 18:30
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/637834 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5EED5862015F6DD275355AD4 GELIR TABLOSU 2017-01-01 2017-09-30 2016-01-01 2016-09-30 2017-07-01 2017-09-30 2016-07-01 2016-09-30 I-TEKNIK BOLUM HAYAT DISI TEKNIK GELIR 1042628767 856375258 362488592 312697735 KAZANILMIS PRIMLER (REASUROR PAYI DUSULMUS OLARAK) 918355009 761392305 320469687 278972563 YAZILAN PRIMLER (REASUROR PAYI DUSULMUS OLARAK) 995077166 822952746 406103758 270696669 KAZANILMAMIS PRIMLER KARSILIGINDA DEGISIM (REASUROR PAYI VE DEVREDEN KISIM DUSULMUS OLARAK) (+/-) -76610127 -43323060 -85912320 -339977 DEVAM EDEN RISKLER KARSILIGINDA DEGISIM (REASUROR PAYI VE DEVREDEN KISIM DUSULMUS OLARAK) (+/-) -112030 -18237381 -278249 -7935917 TEKNIK OLMAYAN BOLUMDEN AKTARILAN YATIRIM GELIRLERI 117343219 81510845 40564794 29725077 DIGER TEKNIK GELIRLER (REASUROR PAYI DUSULMUS OLARAK) (+/-) 2241602 1199494 581113 378504 BRUT DIGER TEKNIK GELIRLER (+/-) 2241602 1199494 581113 378504 BRUT DIGER TEKNIK GELIRLERDE REASUROR PAYI (+/-) 0 0 0 0 TAHAKKUK EDEN RUCU VE SOVTAJ GELIRLERI (+) 4688937 12272614 872998 3621591 HAYAT DISI TEKNIK GIDER (-) -894299824 -805627138 -320357630 -273429241 GERCEKLESEN TAZMINATLAR (REASUROR PAYI DUSULMUS OLARAK) (+/-) -598369192 -536081438 -222412821 -182802434 ODENEN TAZMINATLAR (REASUROR PAYI DUSULMUS OLARAK) -487047397 -480217644 -167551281 -136926015 MUALLAK TAZMINATLAR KARSILIGINDA DEGISIM (REASUROR PAYI VE DEVREDEN KISIM DUSULMUS OLARAK) (+/-) -111321795 -55863794 -54861540 -45876419 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGINDA DEGISIM (REASUROR PAYI VE DEVREDEN KISIM DUSULMUS OLARAK) (+/-) -8782 -1200000 -19 -1200000 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGI (-) -903652 -1187723 -405268 -1187723 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGINDA REASUROR PAYI (+) -912434 12277 405287 12277 DIGER TEKNIK KARSILIKLARDA DEGISIM (REASUROR PAYI VE DEVREDEN KISIM DUSULMUS OLARAK) (+/-) -7185702 -7750336 -864969 -2204827 FAALIYET GIDERLERI (-) -254455181 -228159713 -84291097 -77290346 MATEMATIK KARSILIKLARDA DEGISIM (REASUROR PAYI VE DEVREDEN KISIM DUSULMUS OLARAK (+/-) 0 0 0 0 MATEMATIK KARSILIKLAR (-) 0 0 0 0 MATEMATIK KARSILIKLARDA REASUROR PAYI (+) 0 0 0 0 DIGER TEKNIK GIDERLER (-) -34280967 -34835651 -12788762 -12331634 BRUT DIGER TEKNIK GIDERLER (-) -34280967 -34835651 -12788762 -12331634 BRUT DIGER TEKNIK GIDERLERDE REASUROR PAYI (+) 0 0 0 0 TEKNIK BOLUM DENGESI - HAYAT DISI 148328943 50748120 42130962 39268494 HAYAT TEKNIK GELIR 109309 121094 37551 37048 KAZANILMIS PRIMLER (REASUROR PAYI DUSULMUS OLARAK) 4500 6121 2000 1500 YAZILAN PRIMLER (REASUROR PAYI DUSULMUS OLARAK) 4500 5980 2000 1500 KAZANILMAMIS PRIMLER KARSILIGINDA DEGISIM (REASUROR PAYI VE DEVREDEN KISIM DUSULMUS OLARAK) (+/-) 0 -141 0 0 DEVAM EDEN RISKLER KARSILIGINDA DEGISIM (REASUROR PAYI VE DEVREDEN KISIM DUSULMUS OLARAK) (+/-) 0 0 0 0 HAYAT BRANSI YATIRIM GELIRI 104809 114973 35551 35548 YATIRIMLARDAKI GERCEKLESMEMIS KARLAR 0 0 0 0 DIGER TEKNIK GELIRLER (REASUROR PAYI DUSULMUS OLARAK) (+/-) 0 0 0 0 BRUT DIGER TEKNIK GELIRLER (+/-) 0 0 0 0 BRUT DIGER TEKNIK GELIRLERDE REASUROR PAYI (+/-) 0 0 0 0 TAHAKKUK EDEN RUCU GELIRLERI (+) 0 0 0 0 HAYAT TEKNIK GIDER -228982 -264774 -78360 -48482 GERCEKLESEN TAZMINATLAR (REASUROR PAYI DUSULMUS OLARAK) (+/-) -165117 -538946 -45410 -55948 ODENEN TAZMINATLAR (REASUROR PAYI DUSULMUS OLARAK) (-) -386949 -971680 -46267 -35405 MUALLAK TAZMINATLAR KARSILIGINDA DEGISIM (REASUROR PAYI VE DEVREDEN KISIM DUSULMUS OLARAK) (+/-) -221832 -432734 -857 -20543 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGINDA DEGISIM (REASUROR PAYI VE DEVREDEN KISIM DUSULMUS OLARAK) (+/-) 0 0 0 0 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGI (-) 0 0 0 0 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGINDA REASURANS PAYI (+) 0 0 0 0 MATEMATIK KARSILIKLARDA DEGISIM (REASUROR PAYI VE DEVREDEN KISIM DUSULMUS OLARAK) (+/-) -63865 -337744 -32950 -7559 MATEMATIK KARSILIKLAR (-) -63865 -337955 -32950 -7559 MATEMATIK KARSILIGINDA REASUROR PAYI (+) 0 -211 0 0 DIGER TEKNIK KARSILIKLARDA DEGISIM (REASUROR PAYI VE DEVREDEN KISIM DUSULMUS OLARAK) (+/-) 0 0 0 0 FAALIYET GIDERLERI (-) 0 -63572 0 -93 YATIRIM GIDERLERI (-) 0 0 0 0 YATIRIMLARDAKI GERCEKLESMEMIS ZARARLAR (-) 0 0 0 0 TEKNIK OLMAYAN BOLUME AKTARILAN YATIRIM GELIRLERI (-) 0 0 0 0 TEKNIK BOLUM DENGESI - HAYAT -119673 -143680 -40809 -11434 EMEKLILIK TEKNIK GELIR 0 0 0 0 FON ISLETIM GELIRLERI 0 0 0 0 YONETIM GIDERI KESINTISI 0 0 0 0 GIRIS AIDATI GELIRLERI 0 0 0 0 ARA VERME HALINDE YONETIM GIDERI KESINTISI 0 0 0 0 OZEL HIZMET GIDERI KESINTISI 0 0 0 0 SERMAYE TAHSIS AVANSI DEGER ARTIS GELIRLERI 0 0 0 0 DIGER TEKNIK GELIRLER 0 0 0 0 EMEKLILIK TEKNIK GIDERI 0 0 0 0 TOPLAM FON GIDERLERI (-) 0 0 0 0 SERMAYE TAHSIS AVANSLARI DEGER AZALIS GIDERLERI (-) 0 0 0 0 FAALIYET GIDERLERI (-) 0 0 0 0 DIGER TEKNIK GIDERLER (-) 0 0 0 0 CEZA ODEMELERI (-) 0 0 0 0 TEKNIK BOLUM DENGESI - EMEKLILIK 0 0 0 0 II-TEKNIK OLMAYAN BOLUM TEKNIK BOLUM DENGESI - HAYAT DISI 148328943 50748120 42130962 39268494 TEKNIK BOLUM DENGESI - HAYAT -119673 -143680 -40809 -11434 TEKNIK BOLUM DENGESI - EMEKLILIK 0 0 0 0 GENEL TEKNIK BOLUM DENGESI 148209270 50604440 42090153 39257060 YATIRIM GELIRLERI 189683942 122914329 64518824 43543734 FINANSAL YATIRIMLARDAN ELDE EDILEN GELIRLER 63414059 56248368 31911706 10986902 FINANSAL YATIRIMLARIN NAKDE CEVRILMESINDEN ELDE EDILEN KARLAR 14316900 3170622 3745949 2143345 FINANSAL YATIRIMLARIN DEGERLEMESI 15814243 17995413 6183716 12507792 KAMBIYO KARLARI 74043448 42843261 22677453 16611978 ISTIRAKLERDEN GELIRLER 0 0 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR VE MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN GELIRLER 0 0 0 0 ARAZI, ARSA ILE BINALARDAN ELDE EDILEN GELIRLER 0 0 0 0 TUREV URUNLERDEN ELDE EDILEN GELIRLER 22095292 2656665 0 1293717 DIGER YATIRIMLAR 0 0 0 0 HAYAT TEKNIK BOLUMUNDEN AKTARILAN YATIRIM GELIRLERI 0 0 0 0 YATIRIM GIDERLERI (-) -202642875 -132709340 -69155197 -47310928 YATIRIM YONETIM GIDERLERI-FAIZ DAHIL (-) 0 0 0 0 YATIRIMLAR DEGER AZALISLARI (-) 0 0 0 0 YATIRIMLARIN NAKTE CEVRILMESI SONUCUNDA OLUSAN ZARARLAR (-) -5102900 0 -2872953 0 HAYAT DISI TEKNIK BOLUMUNE AKTARILAN YATIRIM GELIRLERI (-) -117343219 -81510845 -40564794 -29725077 TUREV URUNLER SONUCUNDA OLUSAN ZARARLAR (-) 0 0 0 0 KAMBIYO ZARARLARI (-) -67237822 -41403483 -21081077 -13818656 AMORTISMAN GIDERLERI (-) -12958934 -9795012 -4636373 -3767195 DIGER YATIRIM GIDERLERI (-) 0 0 0 0 DIGER FAALIYETLERDEN VE OLAGANDISI FAALIYETLERDEN GELIR VE KARLAR ILE GIDER VE ZARARLAR (+/-) -18019823 -23775263 13787651 -12607224 KARSILIKLAR HESABI (+/-) -22665454 -14881462 -9610976 -4254387 REESKONT HESABI (+/-) 0 0 0 0 OZELLIKLI SIGORTALAR HESABI (+/-) 661056 469218 31271 18296 ENFLASYON DUZELTMESI HESABI (+/-) 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI HESABI (+/-) 8799103 -4625725 24633286 -5769258 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU GIDERI (-) 0 0 0 0 DIGER GELIR VE KARLAR 303090 -158059 36750 -672559 DIGER GIDER VE ZARARLAR (-) -5117618 -4579235 -1302680 -1929316 ONCEKI YIL GELIR VE KARLARI 0 0 0 0 ONCEKI YIL GIDER VE ZARARLARI (-) 0 0 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 85835837 17034166 21195139 22882642 DONEM KARI VEYA ZARARI 117230514 17034166 51241431 22882642 DONEM KARI VERGI VE DIGER YASAL YUKUMLULUK KARSILIKLARI (-) -31394677 0 -30046292 0 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI ANA ORTAKLIK PAYLARI 85835837 17034166 21195139 22882642 AZINLIK PAYLARI 0 0 0 0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
105.010 Değişim: -0,02% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 16:05
Düşük 104.305 24.11.2017 Yüksek 105.291
Açılış: 104.721
3,9422 Değişim: 0,55%
Düşük 3,9044 24.11.2017 Yüksek 3,9546
Açılış: 3,9207
4,6819 Değişim: 0,70%
Düşük 4,6302 24.11.2017 Yüksek 4,6941
Açılış: 4,64935
163,33 Değişim: 0,36%
Düşük 162,07 24.11.2017 Yüksek 163,95
Açılış: 162,75
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.