KAP ***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 22:08
KAP ***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -21.305 873.160 -434.410 15.801.853 4.637.798 20.439.651
Transferler
-434.410 434.410
Dönem Karı (Zararı)
-518.596 -518.596 65.040 -453.556
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-441 -441 -441
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -21.746 438.750 -518.596 15.282.816 4.702.838 19.985.654
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 1.345.675 -21.746 438.750 -518.596 15.282.816 4.702.838 19.985.654
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
30.378 30.378 30.378
Transferler
-518.596 518.596
Dönem Karı (Zararı)
1.278.868 1.278.868 1.043.051 2.321.919
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.284.889 -3.906 13.280.983 1.881.921 15.162.904
Dönem Sonu Bakiyeler
7.397.250 6.641.483 14.630.564 -25.652 -49.468 1.278.868 29.873.045 7.627.810 37.500.855


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.079.021 -2.343.746
Dönem Karı (Zararı)
2.321.919 -453.556
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.321.919 -453.556
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.457.195 689.101
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 877.494 947.514
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.601.611 -448.256
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 15.000
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.616.611 -448.256
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.121 13.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -7.902 13.129
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 35.065
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-14.042
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.127.254 532.188
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -492.131
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 29.455 57.731
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
32 -109.901 295.014
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
32 -554.677 179.443
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
24 -857.927 -355.474
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32-34 -17.826
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
1.433.938
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-177.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.890.878 -2.463.827
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.746 -2.788.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -117.746 -2.788.828
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-546.819 690.809
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -525.489 607.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -21.330 83.704
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -530.403 -2.787.480
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -5.446.853 125.624
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -373.657 613.275
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.021.673 988.841
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18 3.021.673 988.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 114.455 -41.969
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.103 -92.724
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -30.103 -92.724
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
21 -431.530 91.895
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-549.895 736.730
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -864.844 732.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 314.949 3.847
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.026.154 -2.228.282
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -52.867 -115.464
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.000.519 327.031
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
77.297
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
77.297
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.115.368 -612.110
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -1.088.746 -605.748
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -26.622 -6.362
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 3.712.431 2.805.517
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.673.841 -1.866.376
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.816.643 1.940.467
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.270.669 13.296.712
Kredilerden Nakit Girişleri
17 14.270.669 13.296.712
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.454.026 -11.241.850
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -11.454.026 -11.241.850
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -114.395
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-261.859 -76.248
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-261.859 -76.248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 508.086 584.334
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 246.227 508.086


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 246.227 508.086
Ticari Alacaklar
8 4.339.256 4.126.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 4.339.256 4.126.609
Diğer Alacaklar
9 1.097.938 551.119
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.037.264 511.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 60.674 39.344
Stoklar
10 5.165.298 4.668.838
Canlı Varlıklar
11 1.862.001 1.086.692
Peşin Ödenmiş Giderler
12 675.902 302.245
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 127.990 2.061
Diğer Dönen Varlıklar
14 522.252 615.151
ARA TOPLAM
14.036.864 11.860.801
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.036.864 11.860.801
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 0 0
Canlı Varlıklar
11 13.872.226 9.622.661
Maddi Duran Varlıklar
15 34.375.304 16.975.878
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 1.226.021 1.226.735
Şerefiye
5 1.215.163 1.215.163
Diğer Haklar
16 10.858 11.572
Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 706.613 1.125.270
Diğer Duran Varlıklar
14 184.671 14.699
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.364.835 28.965.243
TOPLAM VARLIKLAR
64.401.699 40.826.044
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 8.818.045 8.130.703
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 927.098 963.245
Ticari Borçlar
18 9.358.052 6.891.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 178.900 71.080
Diğer Borçlar
19 8.620 38.723
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 8.620 38.723
Ertelenmiş Gelirler
21 127.320 558.850
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 383.434 33.485
ARA TOPLAM
19.801.469 16.687.142
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.801.469 16.687.142
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 3.578.708 2.224.018
Uzun Vadeli Karşılıklar
216.489 213.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 216.489 213.850
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 3.304.178 1.715.380
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.099.375 4.153.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.900.844 20.840.390
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.873.045 15.282.816
Ödenmiş Sermaye
26.1 7.397.250 7.397.250
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26.2 6.641.483 6.641.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.604.912 1.323.929
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.604.912 1.323.929
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26.4 14.630.564 1.345.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.3 -25.652 -21.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.5 -49.468 438.750
Net Dönem Karı veya Zararı
1.278.868 -518.596
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.6 7.627.810 4.702.838
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.500.855 19.985.654
TOPLAM KAYNAKLAR
64.401.699 40.826.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 17.745.733 14.441.424
Satışların Maliyeti
29 -12.259.218 -12.335.375
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.486.515 2.106.049
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
30 1.616.611 -268.843
BRÜT KAR (ZARAR)
7.103.126 1.837.206
Genel Yönetim Giderleri
31.2 -1.957.647 -1.782.432
Pazarlama Giderleri
31.1 -414.289 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32.1 1.915.393 626.035
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32.2 -2.305.243 -297.656
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.341.340 383.153
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.341.340 383.153
Finansman Gelirleri
34.1 242.906 248.703
Finansman Giderleri
34.2 -2.081.310 -1.200.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.502.936 -569.020
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-181.017 115.464
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -181.237 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 220 115.464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.321.919 -453.556
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.321.919 -453.556
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.6 1.043.051 65.040
Ana Ortaklık Payları
1.278.868 -518.596
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.162.901 -441
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 16.245.612 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 6.560 -551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.089.271 110
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-1.087.828 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 -1.443 110
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.162.901 -441
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.484.820 -453.997
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.924.972 74.596
Ana Ortaklık Payları
14.559.848 -528.593http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747135


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,00% Hacim : 28.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,8130 Değişim: 0,53%
Düşük 7,7566 05.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4762 Değişim: 0,31%
Düşük 9,4232 05.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
461,42 Değişim: 0,24%
Düşük 458,44 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.