KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2019 - 19:51

***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 4.666.022.227 2.977.313.462
Satışların Maliyeti
33 -4.368.349.282 -2.770.702.815
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
297.672.945 206.610.647
BRÜT KAR (ZARAR)
297.672.945 206.610.647
Genel Yönetim Giderleri
35 -29.632.754 -24.356.105
Pazarlama Giderleri
35 -31.904.917 -32.319.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 88.501.440 46.232.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -323.852.359 -76.990.212
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
784.355 119.177.707
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 110.643.547 30.895.715
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 -68.586.038 -3.116.344
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
1.325.337
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.167.201 146.957.078
Finansman Gelirleri
39 23.340.512 19.073.574
Finansman Giderleri
39 -538.640.782 -156.453.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-471.133.069 9.577.369
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
109.095.687 -220.921
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42 -199.728 109.295.415 1.678.070
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-362.037.382 9.356.448
DÖNEM KARI (ZARARI)
-362.037.382 9.356.448
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 -20.278.157 -5.632.519
Ana Ortaklık Payları
-341.759.225 14.988.967
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 -0,91400000 0,04000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 681.212.243 25.832.374 -411.899.096 -73.345.204 619.564.279 56.618.010 676.182.289
Transferler
-29.632.438 -43.712.766 73.345.204
Dönem Karı (Zararı)
14.988.967 14.988.967 -5.632.519 9.356.448
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-531.214 -531.214 10.740 -520.474
Sermaye Arttırımı
80.000 80.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
24.411.933 -9.033.877 15.378.056 -15.378.056
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.496.204 -1.496.204 -1.496.204
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 673.964.320 25.832.374 -464.645.739 14.988.967 647.903.884 35.698.175 683.602.059
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 673.964.320 25.832.374 -464.645.739 14.988.967 647.903.884 35.698.175 683.602.059
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.543.535 -3.543.535 -3.543.535
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.543.535 -3.543.535 -3.543.535
Transferler
-26.948.042 41.937.009 -14.988.967
Dönem Karı (Zararı)
-341.759.225 -341.759.225 -20.278.157 -362.037.382
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.338.850 -1.338.850 -5.348 -1.344.198
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 645.677.428 25.832.374 -426.252.265 -341.759.225 301.262.274 15.414.670 316.676.944


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-242.550.449 153.155.024
Dönem Karı (Zararı)
-362.037.382 9.356.448
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
490.471.429 262.676.944
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 105.723.843 113.830.440
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
57.139.199 -342.075
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -651.101 228.648
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 57.790.300 -570.723
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29 8.079.662 7.026.502
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36,39 137.963.720 70.572.734
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
37 9.121.038 -7.367.145
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -59.465.000 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
68.586.038 -7.367.145
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
42 -109.095.688 220.921
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
281.597.775 78.832.241
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
37 -58.120 -96.674
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-365.750.112 -113.923.889
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.487.521 52.051.303
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-289.402 1.435.246
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-289.189.414 -257.191.372
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.490.699 -420.339
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-127.834 -583.824
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-115.146.640 90.785.097
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-237.316.065 158.109.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
29 -2.809.310 -2.695.825
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.425.074 -2.258.654
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-78.501.035 -62.298.239
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
246.048 158.202
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,19 -30.923.127 -60.829.766
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
78.406.064 20.229.728
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-126.230.020 -21.936.403
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 80.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
256.950.676 -186.935.494
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.837.933.733 1.134.496.660
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.381.734.441 -1.265.826.458
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-63.350.875 9.541.255
Ödenen Faiz
-149.651.142 -77.138.090
Alınan Faiz
13.753.401 11.991.139
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.100.808 -96.078.709
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.100.808 -96.078.709
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 180.180.845 276.259.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 116.080.037 180.180.845


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-362.037.382 9.356.448
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.344.198 -520.474
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.680.247 -650.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
336.049 130.118
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.344.198 -520.474
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-363.381.580 8.835.974
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-20.283.505 -5.626.439
Ana Ortaklık Payları
-343.098.075 14.462.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 116.080.037 180.180.845
Ticari Alacaklar
248.858.138 245.307.362
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 45.063.362 12.668.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 203.794.776 232.638.687
Diğer Alacaklar
68.284.158 1.156.167
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 68.031.462 456.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 252.696 699.797
Türev Araçlar
48 754.684 7.538.558
Stoklar
12 847.537.909 613.620.253
Peşin Ödenmiş Giderler
14 11.797.959 9.893.740
Diğer Dönen Varlıklar
31 32.083.227 1.445.448
ARA TOPLAM
1.325.396.112 1.059.142.373
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.325.396.112 1.059.142.373
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 930.073 931.043
Diğer Alacaklar
11 2.178.730 1.297.193
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 143.650.000 84.185.000
Maddi Duran Varlıklar
16 1.686.226.510 1.767.479.038
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 800.399 1.181.862
Peşin Ödenmiş Giderler
14 0 2.120.353
Ertelenmiş Vergi Varlığı
42 236.358.982 126.791.462
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.070.144.694 1.983.985.951
TOPLAM VARLIKLAR
3.395.540.806 3.043.128.324
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
49 1.056.993.478 393.985.710
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49 181.843.935 195.334.391
Ticari Borçlar
959.307.769 873.678.060
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 71.726 3.326.411
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 959.236.043 870.351.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
29 12.023.937 12.634.941
Diğer Borçlar
1.668.679 1.796.513
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.668.679 1.796.513
Türev Araçlar
48 14.638.158 662.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
42 0 401.665
Kısa Vadeli Karşılıklar
27 1.138.344 4.045.681
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31 39.970.421 126.185.211
ARA TOPLAM
2.267.584.721 1.608.725.156
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.267.584.721 1.608.725.156
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
49 606.119.033 551.528.197
Uzun Vadeli Karşılıklar
29.585.339 22.634.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29 29.585.339 22.634.740
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
42 175.574.769 176.638.172
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
811.279.141 750.801.109
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.078.863.862 2.359.526.265
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
301.262.274 647.903.884
Ödenmiş Sermaye
32 375.000.000 375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
32 22.763.962 22.763.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
645.677.428 673.964.320
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32 645.677.428 673.964.320
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
32 25.832.374 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-426.252.265 -464.645.739
Net Dönem Karı veya Zararı
-341.759.225 14.988.967
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 15.414.670 35.698.175
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
316.676.944 683.602.059
TOPLAM KAYNAKLAR
3.395.540.806 3.043.128.324http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744881


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.286 Değişim: -0,47% Hacim : 5.398 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.099 19.08.2019 Yüksek 96.732
Açılış: 96.501
5,6672 Değişim: 1,57%
Düşük 5,5598 19.08.2019 Yüksek 5,6737
Açılış: 5,5795
6,2804 Değişim: 1,47%
Düşük 6,1740 19.08.2019 Yüksek 6,2990
Açılış: 6,1893
272,54 Değişim: 0,37%
Düşük 268,53 19.08.2019 Yüksek 274,19
Açılış: 271,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.