KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2018 - 18:11

***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 3.416.320.931 2.162.794.350 1.349.586.773 740.747.969
Satışların Maliyeti
33 -3.060.864.345 -2.008.850.718 -1.123.331.384 -670.480.244
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
355.456.586 153.943.632 226.255.389 70.267.725
BRÜT KAR (ZARAR)
355.456.586 153.943.632 226.255.389 70.267.725
Genel Yönetim Giderleri
35 -21.329.701 -17.415.430 -6.804.154 -5.899.877
Pazarlama Giderleri
35 -23.326.353 -23.977.996 -8.155.795 -6.902.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 76.736.034 38.265.749 58.674.846 -5.692.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -429.988.895 -35.096.978 -300.234.149 -6.801.199
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-42.452.329 115.718.977 -30.263.863 44.972.243
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 25.609.117 22.595.417 19.728.649 1.924.786
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 -135.356.991 -3.999.209 -116.095.165 -2.594.675
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
9 1.965.196 -266.189
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-150.235.007 134.315.185 -126.896.568 44.302.354
Finansman Gelirleri
39 41.368.868 15.359.163 19.610.778 5.087.211
Finansman Giderleri
39 -708.047.116 -79.610.422 -456.605.141 -31.489.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-816.913.255 70.063.926 -563.890.931 17.899.598
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
175.905.733 -10.183.641 117.825.108 -3.520.250
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42 -150.276 -1.431.148 305.676 -838.498
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 176.056.009 -8.752.493 117.519.432 -2.681.752
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-641.007.522 59.880.285 -446.065.823 14.379.348
DÖNEM KARI (ZARARI)
-641.007.522 59.880.285 -446.065.823 14.379.348
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 -29.909.572 -1.871.262 -16.602.992 -708.286
Ana Ortaklık Payları
-611.097.950 61.751.547 -429.462.831 15.087.634
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 -1,62960000 0,16470000 -1,14520000 0,04020000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 681.212.243 25.832.374 -411.899.096 -73.345.204 619.564.279 56.618.010 676.182.289
Transferler
-21.895.225 -51.449.979 73.345.204
Dönem Karı (Zararı)
61.751.547 61.751.547 -1.871.262 59.880.285
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-327.145 -327.145 -6.445 -333.590
Sermaye Arttırımı
20.000 20.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
11.090.545 -4.105.384 6.985.161 -6.985.161 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
399.771 399.771 399.771
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 670.480.189 25.832.374 -467.454.459 61.751.547 688.373.613 47.775.142 736.148.755
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 673.964.320 25.832.374 -464.645.739 14.988.967 647.903.884 35.698.175 683.602.059
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.543.535 -3.543.535 -3.543.535
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.543.535 -3.543.535 -3.543.535
Transferler
-20.638.465 35.627.432 -14.988.967
Dönem Karı (Zararı)
-611.097.950 -611.097.950 -29.909.572 -641.007.522
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.242.880 -1.242.880 -5.662 -1.248.542
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 652.082.975 25.832.374 -432.561.842 -611.097.950 32.019.519 5.782.941 37.802.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-152.468.371 218.776.952
Dönem Karı (Zararı)
-641.007.522 59.880.285
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
958.257.235 152.364.382
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 79.383.583 84.680.333
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.870.750 -568.156
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.984.801 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 114.051 -568.156
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29 5.096.499 5.249.376
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36,39 106.347.790 50.072.516
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
135.353.957 797.781
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
37 135.353.957 797.781
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
42 -175.905.733 10.183.641
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
809.910.009 2.045.565
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
37 -58.120 -96.674
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-465.757.699 9.816.663
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
854.380 57.793.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-936.740 -230.309
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-446.792.978 -43.522.262
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.861.529 -12.177.035
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-168.177 -110.589
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.575.713 8.063.330
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-148.507.986 222.061.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
29 -1.859.822 -2.039.872
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.100.563 -1.244.506
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.336.198 -40.210.022
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
246.048 158.202
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,19 -23.737.486 -37.150.488
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
62.547.299 15.591.347
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-89.392.059 -18.829.083
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 20.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
221.664.273 -300.944.269
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.289.901.210 629.106.408
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-970.870.583 -869.711.207
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-40.296.695 -23.513.185
Ödenen Faiz
-67.668.740 -45.717.559
Alınan Faiz
10.599.081 8.891.274
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.859.704 -122.377.339
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.859.704 -122.377.339
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 180.180.845 276.259.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 199.040.549 153.882.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-641.007.522 59.880.285 -446.065.823 14.379.348
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.248.542 -333.590 -818.455 -160.639
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.560.677 -416.987 -1.023.068 -200.798
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
312.135 83.397 204.613 40.159
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.248.542 -333.590 -818.455 -160.639
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-642.256.064 59.546.695 -446.884.278 14.218.709
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-29.915.235 -1.876.531 -16.606.120 -710.895
Ana Ortaklık Payları
-612.340.829 61.423.226 -430.278.158 14.929.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 199.040.549 180.180.845
Ticari Alacaklar
245.078.484 245.307.362
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 49.645.412 12.668.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 195.433.072 232.638.687
Diğer Alacaklar
42.458.321 1.156.167
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 41.619.373 456.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 838.948 699.797
Türev Araçlar
48 4.483.541 7.538.558
Stoklar
12 1.062.978.614 613.620.253
Peşin Ödenmiş Giderler
14 12.165.587 9.893.740
Diğer Dönen Varlıklar
31 41.678.873 1.445.448
ARA TOPLAM
1.607.883.969 1.059.142.373
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.607.883.969 1.059.142.373
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 931.043 931.043
Diğer Alacaklar
11 2.094.782 1.297.193
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 84.185.000 84.185.000
Maddi Duran Varlıklar
16 1.705.131.246 1.767.479.038
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 889.387 1.181.862
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.797.680 2.120.353
Ertelenmiş Vergi Varlığı
42 298.794.631 126.791.462
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.093.823.769 1.983.985.951
TOPLAM VARLIKLAR
3.701.707.738 3.043.128.324
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
49 1.059.572.455 393.985.710
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49 204.929.119 195.334.391
Ticari Borçlar
1.222.002.278 873.678.060
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.956.479 3.326.411
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.218.045.799 870.351.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
29 17.503.951 12.634.941
Diğer Borçlar
1.628.336 1.796.513
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.628.336 1.796.513
Türev Araçlar
48 106.117.164 662.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
42 0 401.665
Kısa Vadeli Karşılıklar
27 436.763 4.045.681
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31 79.720.468 126.185.211
ARA TOPLAM
2.691.910.534 1.608.725.156
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.691.910.534 1.608.725.156
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
49 773.288.912 551.528.197
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.432.094 22.634.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29 27.432.094 22.634.740
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
42 171.273.738 176.638.172
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
971.994.744 750.801.109
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.663.905.278 2.359.526.265
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.019.519 647.903.884
Ödenmiş Sermaye
32 375.000.000 375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
32 22.763.962 22.763.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
652.082.975 673.964.320
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32 652.082.975 673.964.320
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
32 25.832.374 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-432.561.842 -464.645.739
Net Dönem Karı veya Zararı
-611.097.950 14.988.967
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 5.782.941 35.698.175
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.802.460 683.602.059
TOPLAM KAYNAKLAR
3.701.707.738 3.043.128.324http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717735


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: -0,53% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.262 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7168 Değişim: -0,16%
Düşük 5,7050 21.08.2019 Yüksek 5,7383
Açılış: 5,726
6,3375 Değişim: -0,43%
Düşük 6,3362 22.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
276,05 Değişim: -0,56%
Düşük 274,71 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.