KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2018 - 21:03

***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 2.066.734.158 1.422.046.381 1.026.383.090 717.546.904
Satışların Maliyeti
33 -1.937.532.961 -1.338.370.474 -953.452.551 -688.807.605
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
129.201.197 83.675.907 72.930.539 28.739.299
BRÜT KAR (ZARAR)
129.201.197 83.675.907 72.930.539 28.739.299
Genel Yönetim Giderleri
35 -14.525.547 -11.515.553 -7.466.608 -5.719.641
Pazarlama Giderleri
35 -15.170.558 -17.075.852 -6.393.488 -8.091.759
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 18.061.188 35.689.857 8.282.493 30.569.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -129.754.746 -20.027.625 -106.578.738 -749.431
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.188.466 70.746.734 -39.225.802 44.748.451
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 5.880.468 20.670.631 705.557 8.451.306
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 -19.261.826 -1.404.534 -17.266.093 569.067
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
9 2.231.385 2.231.385
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-23.338.439 90.012.831 -53.554.953 53.768.824
Finansman Gelirleri
39 21.758.090 10.271.952 16.147.145 43.471
Finansman Giderleri
39 -251.441.975 -48.120.455 -180.010.755 9.617.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-253.022.324 52.164.328 -217.418.563 63.429.443
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
58.080.625 -6.663.391 46.059.815 -12.432.712
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42 -455.952 -592.650 172.514 -535.448
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 58.536.577 -6.070.741 45.887.301 -11.897.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-194.941.699 45.500.937 -171.358.748 50.996.731
DÖNEM KARI (ZARARI)
-194.941.699 45.500.937 -171.358.748 50.996.731
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 -13.306.581 -1.162.976 -9.641.577 1.773.798
Ana Ortaklık Payları
-181.635.118 46.663.913 -161.717.171 49.222.933
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 -0,48470000 0,12440000 -0,43160000 0,13130000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 681.212.243 25.832.374 -411.899.096 -73.345.204 619.564.279 56.618.010 676.182.289
Transferler
-14.427.102 -58.918.102 73.345.204
Dönem Karı (Zararı)
46.663.913 46.663.913 -1.162.976 45.500.937
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-169.732 -169.732 -3.219 -172.951
Sermaye Arttırımı
20.000 20.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
11.091.160 -4.105.384 6.985.776 -6.985.776 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
399.771 399.771 399.771
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 678.106.340 25.832.374 -474.922.582 46.663.913 673.444.007 48.486.039 721.930.046
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 673.964.320 25.832.374 -464.645.739 14.988.967 647.903.884 35.698.175 683.602.059
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.543.535 -3.543.535 -3.543.535
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.543.535 -3.543.535 -3.543.535
Transferler
-14.110.383 29.099.350 -14.988.967
Dönem Karı (Zararı)
-181.635.118 -181.635.118 -13.306.581 -194.941.699
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-427.553 -427.553 -2.534 -430.087
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 659.426.384 25.832.374 -439.089.924 -181.635.118 462.297.678 22.389.060 484.686.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-317.149.531 87.598.785
Dönem Karı (Zararı)
-194.941.699 45.500.937
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
313.147.085 70.934.158
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 53.125.574 56.168.644
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.210.753 433.963
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.250.990 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 40.237 433.963
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29 3.633.145 4.248.028
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36,39 55.924.947 31.240.952
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17.487.074 -8.387.504
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
37 17.487.074 -8.387.504
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
42 -58.080.625 6.663.391
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
243.334.044 -19.421.663
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
37 -66.321 -11.653
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-432.680.007 -26.957.584
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.097.307 18.438.036
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-268.303 1.407.857
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-342.305.583 -24.600.009
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.102.213 -22.435.337
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-688.567 343.386
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.412.648 -111.517
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-314.474.621 89.477.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
29 -1.038.260 -1.264.234
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.636.650 -614.492
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.757.569 -32.499.361
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
246.048 57.425
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,19 -16.775.335 -33.547.554
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
16.158.722 13.180.967
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-14.387.004 -12.210.199
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 20.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
197.868.021 -190.062.488
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.161.445.008 392.017.951
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-882.099.073 -561.525.885
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-33.461.810 9.562.074
Ödenen Faiz
-54.193.170 -37.440.895
Alınan Faiz
6.177.066 7.324.267
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-134.039.079 -134.963.064
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-134.039.079 -134.963.064
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 180.180.845 276.259.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 46.141.766 141.296.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-194.941.699 45.500.937 -171.358.748 50.996.731
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-430.087 -172.951 350.635 208.849
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-537.609 -216.189 438.293 261.061
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
107.522 43.238 -87.658 -52.212
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-430.087 -172.951 350.635 208.849
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-195.371.786 45.327.986 -171.008.113 51.205.580
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.309.115 -1.165.636 -9.641.568 1.774.404
Ana Ortaklık Payları
-182.062.671 46.493.622 -161.366.545 49.431.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 46.141.766 180.180.845
Ticari Alacaklar
222.737.305 245.307.362
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.335.623 12.668.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 220.401.682 232.638.687
Diğer Alacaklar
34.932.269 1.156.167
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 34.311.522 456.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 620.747 699.797
Türev Araçlar
48 4.260.567 7.538.558
Stoklar
12 958.004.322 613.620.253
Peşin Ödenmiş Giderler
14 19.380.058 9.893.740
Diğer Dönen Varlıklar
31 32.674.007 1.445.448
ARA TOPLAM
1.318.130.294 1.059.142.373
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.318.130.294 1.059.142.373
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 931.043 931.043
Diğer Alacaklar
11 1.644.546 1.297.193
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 84.185.000 84.185.000
Maddi Duran Varlıklar
16 1.724.959.158 1.767.479.038
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 926.248 1.181.862
Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.572.864 2.120.353
Ertelenmiş Vergi Varlığı
42 182.770.685 126.791.462
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.997.989.544 1.983.985.951
TOPLAM VARLIKLAR
3.316.119.838 3.043.128.324
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
49 723.311.502 393.985.710
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49 157.713.739 195.334.391
Ticari Borçlar
925.800.292 873.678.060
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.395.804 3.326.411
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 924.404.488 870.351.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
29 15.844.368 12.634.941
Diğer Borçlar
1.107.946 1.796.513
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.107.946 1.796.513
Türev Araçlar
48 16.643.785 662.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
42 0 401.665
Kısa Vadeli Karşılıklar
27 973.925 4.045.681
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31 87.201.705 126.185.211
ARA TOPLAM
1.928.597.262 1.608.725.156
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.928.597.262 1.608.725.156
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
49 704.094.768 551.528.197
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.767.233 22.634.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29 25.767.233 22.634.740
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
42 172.973.837 176.638.172
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
902.835.838 750.801.109
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.831.433.100 2.359.526.265
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
462.297.678 647.903.884
Ödenmiş Sermaye
32 375.000.000 375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
32 22.763.962 22.763.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
659.426.384 673.964.320
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32 659.426.384 673.964.320
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
32 25.832.374 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-439.089.924 -464.645.739
Net Dönem Karı veya Zararı
-181.635.118 14.988.967
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 22.389.060 35.698.175
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
484.686.738 683.602.059
TOPLAM KAYNAKLAR
3.316.119.838 3.043.128.324http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704111


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.