***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2018 - 18:32

***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 1.040.351.068 704.499.477
Satışların Maliyeti
33 -984.080.410 -649.562.869
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.270.658 54.936.608
BRÜT KAR (ZARAR)
56.270.658 54.936.608
Genel Yönetim Giderleri
35 -7.058.939 -5.795.912
Pazarlama Giderleri
35 -8.777.070 -8.984.093
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 11.849.428 13.032.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -25.246.741 -27.190.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.037.336 25.998.283
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 5.174.911 12.219.325
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 -1.995.733 -1.973.601
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.216.514 36.244.007
Finansman Gelirleri
39 5.610.945 10.228.481
Finansman Giderleri
39 -71.431.220 -57.737.603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-35.603.761 -11.265.115
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12.020.810 5.769.321
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42 -628.466 -57.202
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 12.649.276 5.826.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.582.951 -5.495.794
DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.582.951 -5.495.794
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 -3.665.004 -2.936.774
Ana Ortaklık Payları
-19.917.947 -2.559.020
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 -0,05310000 -0,00680000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 681.212.243 25.832.374 -411.899.096 -73.345.204 619.564.279 56.618.010 676.182.289
Transferler
-7.291.505 -66.053.699 73.345.204
Dönem Karı (Zararı)
-2.559.020 -2.559.020 -2.936.774 -5.495.794
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-378.534 -378.534 -3.266 -381.800
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 673.542.204 25.832.374 -477.952.795 -2.559.020 616.626.725 53.677.970 670.304.695
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 673.964.320 25.832.374 -464.645.739 14.988.967 647.903.884 35.698.175 683.602.059
Transferler
-7.232.589 22.221.556 -14.988.967
Dönem Karı (Zararı)
-19.917.947 -19.917.947 -3.665.004 -23.582.951
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-778.179 -778.179 -2.543 -780.722
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 665.953.552 25.832.374 -442.424.183 -19.917.947 627.207.758 32.030.628 659.238.386


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
181.804.519 124.953.579
Dönem Karı (Zararı)
-23.582.951 -5.495.794
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
116.131.415 90.061.541
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 27.299.520 31.324.230
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
84 -163.911
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -19.605 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 19.689 -163.911
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29 2.369.577 2.727.971
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36,39 23.045.295 15.205.082
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.746.249 -5.654.063
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
37 -1.746.249 -5.654.063
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
42 -12.020.811 -5.769.321
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
77.224.519 52.391.553
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
37 -40.520 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
90.453.866 41.325.776
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.733.681 -2.585.922
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
177.153 -755.852
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
112.807.547 -8.986.567
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.998.578 60.529.048
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
463.614 135.098
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.737.811 -7.010.029
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
183.002.330 125.891.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
29 -558.135 -552.711
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-639.676 -385.233
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.011.779 -14.453.657
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
78.814 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,19 -2.805.983 -19.010.992
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
6.917.785 13.582.218
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-3.178.837 -9.024.883
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.265.895 -39.849.892
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
347.973.630 146.266.431
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-353.727.659 -191.619.886
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
56.109 9.562.163
Ödenen Faiz
-8.701.407 -7.765.823
Alınan Faiz
3.133.432 3.707.223
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
171.550.403 70.650.030
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
171.550.403 70.650.030
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 180.180.845 276.259.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 351.731.248 346.909.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.582.951 -5.495.794
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-780.722 -381.800
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-975.902 -477.250
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
195.180 95.450
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-780.722 -381.800
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.363.673 -5.877.594
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.667.547 -2.940.040
Ana Ortaklık Payları
-20.696.126 -2.937.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 351.731.248 180.180.845
Ticari Alacaklar
281.594.558 245.307.362
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 14.649.291 12.668.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 266.945.267 232.638.687
Diğer Alacaklar
1.482.843 1.156.167
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 543.593 456.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 939.250 699.797
Türev Araçlar
48 5.483.725 7.538.558
Stoklar
12 502.004.001 613.620.253
Peşin Ödenmiş Giderler
14 12.649.260 9.893.740
Diğer Dönen Varlıklar
31 8.053.691 1.445.448
ARA TOPLAM
1.162.999.326 1.059.142.373
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.162.999.326 1.059.142.373
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 931.043 931.043
Diğer Alacaklar
11 880.587 1.297.193
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 84.185.000 84.185.000
Maddi Duran Varlıklar
16 1.737.741.539 1.767.479.038
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.049.746 1.181.862
Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.572.865 2.120.353
Ertelenmiş Vergi Varlığı
42 137.759.360 126.791.462
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.965.120.140 1.983.985.951
TOPLAM VARLIKLAR
3.128.119.466 3.043.128.324
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
49 446.308.042 393.985.710
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49 141.828.624 195.334.391
Ticari Borçlar
885.218.109 873.678.060
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 2.012.788 3.326.411
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 883.205.321 870.351.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
29 15.441.444 12.634.941
Diğer Borçlar
2.260.127 1.796.513
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.260.127 1.796.513
Türev Araçlar
48 600.850 662.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
42 617.926 401.665
Kısa Vadeli Karşılıklar
27 539.196 4.045.681
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31 170.728.780 126.185.211
ARA TOPLAM
1.663.543.098 1.608.725.156
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.663.543.098 1.608.725.156
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
49 605.154.284 551.528.197
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.422.084 22.634.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29 25.422.084 22.634.740
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
42 174.761.614 176.638.172
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
805.337.982 750.801.109
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.468.881.080 2.359.526.265
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
627.207.758 647.903.884
Ödenmiş Sermaye
32 375.000.000 375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
32 22.763.962 22.763.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
665.953.552 673.964.320
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32 665.953.552 673.964.320
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
32 25.832.374 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-442.424.183 -464.645.739
Net Dönem Karı veya Zararı
-19.917.947 14.988.967
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 32.030.628 35.698.175
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
659.238.386 683.602.059
TOPLAM KAYNAKLAR
3.128.119.466 3.043.128.324http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682022


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.729 Değişim: -0,96% Hacim : 6.916 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.729 18.02.2019 Yüksek 103.131
Açılış: 102.867
5,3022 Değişim: -0,03%
Düşük 5,2947 19.02.2019 Yüksek 5,3081
Açılış: 5,3036
5,9984 Değişim: -0,09%
Düşük 5,9882 19.02.2019 Yüksek 6,0087
Açılış: 6,00405
226,21 Değişim: -0,03%
Düşük 225,87 19.02.2019 Yüksek 226,43
Açılış: 226,27

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.