KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2018 - 18:19
KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 2.977.313.462 2.209.673.040
Satışların Maliyeti
33 -2.770.702.815 -1.962.685.646
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
206.610.647 246.987.394
BRÜT KAR (ZARAR)
206.610.647 246.987.394
Genel Yönetim Giderleri
35 -24.356.105 -22.199.477
Pazarlama Giderleri
35 -32.319.076 -26.913.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 46.232.453 32.772.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -76.990.212 -137.319.016
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
119.177.707 93.328.086
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 30.895.715 41.913.172
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 -3.116.344 -3.407.207
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
146.957.078 131.834.051
Finansman Gelirleri
39 19.073.574 31.018.688
Finansman Giderleri
39 -156.453.283 -260.125.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.577.369 -97.272.586
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-220.921 14.880.306
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42 -1.898.991 -247.602
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 1.678.070 15.127.908
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.356.448 -82.392.280
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.356.448 -82.392.280
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 -5.632.519 -9.047.076
Ana Ortaklık Payları
14.988.967 -73.345.204
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 0,04000000 -0,19560000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 187.375.198 25.832.374 -181.076.817 -183.064.702 246.830.015 19.339.034 266.169.049
Transferler
-2.195.564 -180.869.138 183.064.702
Dönem Karı (Zararı)
-73.345.204 -73.345.204 -9.047.076 -82.392.280
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
444.778.230 444.778.230 104.427.290 549.205.520
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
51.254.379 -49.953.141 1.301.238 -58.101.238 -56.800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 681.212.243 25.832.374 -411.899.096 -73.345.204 619.564.279 56.618.010 676.182.289
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 681.212.243 25.832.374 -411.899.096 -73.345.204 619.564.279 56.618.010 676.182.289
Transferler
-29.632.438 -43.712.766 73.345.204
Dönem Karı (Zararı)
14.988.967 14.988.967 -5.632.519 9.356.448
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-531.214 -531.214 10.740 -520.474
Sermaye Arttırımı
80.000 80.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
24.411.933 -9.033.877 15.378.056 -15.378.056 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.496.204 -1.496.204 -1.496.204
Dönem Sonu Bakiyeler
375.000.000 22.763.962 673.964.320 25.832.374 -464.645.739 14.988.967 647.903.884 35.698.175 683.602.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
153.155.024 490.973.598
Dönem Karı (Zararı)
9.356.448 -82.392.280
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
262.676.944 377.027.147
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 113.830.440 86.728.156
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-342.075 -297.172
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 228.648 3.075.145
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -570.723 359.850
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.732.167
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29 7.026.502 3.655.925
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36,39 70.572.734 47.361.964
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
37 -7.367.145 -33.368.918
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 -32.436.000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.367.145 -932.918
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
42 220.921 -14.880.306
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
78.832.241 287.637.716
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
37 -96.674 189.782
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-113.923.889 200.758.506
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
52.051.303 -56.865.121
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.435.246 3.953.468
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-257.191.372 -118.059.612
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-420.339 360.232.737
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-583.824 705.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
90.785.097 10.791.340
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
158.109.503 495.393.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
29 -2.695.825 -2.560.114
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.258.654 -1.859.661
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-62.298.239 -76.189.641
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -56.800.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
158.202 614.794
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,19 -60.829.766 -22.349.883
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
20.229.728 9.463.375
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-21.936.403 -7.117.927
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
80.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-186.935.494 -361.928.507
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.134.496.660 779.111.578
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.265.826.458 -1.085.283.316
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
9.541.255 -9.316.245
Ödenen Faiz
-77.138.090 -56.789.789
Alınan Faiz
11.991.139 10.349.265
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-96.078.709 52.855.450
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-96.078.709 52.855.450
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 276.259.554 223.404.104
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 180.180.845 276.259.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.356.448 -82.392.280
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-520.474 549.205.520
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
688.103.048
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-650.592 -1.596.148
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
130.118 -137.301.380
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-520.474 549.205.520
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.835.974 466.813.240
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.626.439 95.380.214
Ana Ortaklık Payları
14.462.413 371.433.026


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 180.180.845 276.259.554
Ticari Alacaklar
245.307.362 297.625.817
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 12.668.675 14.911.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 232.638.687 282.714.515
Diğer Alacaklar
1.156.167 11.936.309
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 456.370 9.564.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 699.797 2.372.180
Türev Araçlar
48 7.538.558 749.720
Stoklar
12 613.620.253 353.276.922
Peşin Ödenmiş Giderler
14 9.893.740 6.244.149
Diğer Dönen Varlıklar
31 1.445.448 2.847.464
ARA TOPLAM
1.059.142.373 948.939.935
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.059.142.373 948.939.935
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 931.043 931.043
Diğer Alacaklar
11 1.297.193 1.060.056
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 84.185.000 78.470.000
Maddi Duran Varlıklar
16 1.767.479.038 1.828.978.139
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.181.862 979.958
Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.120.353 2.825.618
Ertelenmiş Vergi Varlığı
42 126.791.462 130.686.435
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.983.985.951 2.043.931.249
TOPLAM VARLIKLAR
3.043.128.324 2.992.871.184
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
49 393.985.710 313.458.516
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49 195.334.391 266.022.855
Ticari Borçlar
873.678.060 845.005.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.326.411 899.786
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 870.351.649 844.105.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
29 12.634.941 11.393.285
Diğer Borçlar
1.796.513 2.380.337
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.796.513 2.380.337
Türev Araçlar
48 662.984 2.947.966
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
42 401.665 80.128
Kısa Vadeli Karşılıklar
27 4.045.681 45.972
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31 126.185.211 39.533.191
ARA TOPLAM
1.608.725.156 1.480.867.762
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.608.725.156 1.480.867.762
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
49 551.528.197 637.322.532
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.634.740 17.653.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29 22.634.740 17.653.472
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
42 176.638.172 180.845.129
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
750.801.109 835.821.133
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.359.526.265 2.316.688.895
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
647.903.884 619.564.279
Ödenmiş Sermaye
32 375.000.000 375.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
32 22.763.962 22.763.962
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
673.964.320 681.212.243
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32 673.964.320 681.212.243
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
32 25.832.374 25.832.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-464.645.739 -411.899.096
Net Dönem Karı veya Zararı
14.988.967 -73.345.204
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 35.698.175 56.618.010
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
683.602.059 676.182.289
TOPLAM KAYNAKLAR
3.043.128.324 2.992.871.184http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665839


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.299 Değişim: 1,23% Hacim : 8.803 Mio.TL Son veri saati : 11:46
Düşük 1.288 01.12.2020 Yüksek 1.308
Açılış: 1.302
7,8900 Değişim: 0,82%
Düşük 7,7988 01.12.2020 Yüksek 7,9176
Açılış: 7,8256
9,4572 Değişim: 1,30%
Düşük 9,3064 01.12.2020 Yüksek 9,4828
Açılış: 9,3358
454,91 Değişim: 1,77%
Düşük 446,37 01.12.2020 Yüksek 456,28
Açılış: 447,02
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.