KAP ***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 18:34
KAP ***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 1.129.702.722 1.015.521.923
Satışların Maliyeti
23 -885.851.824 -806.386.640
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
243.850.898 209.135.283
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0
Faiz Gelirleri
0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0
Kambiyo Giderleri
0 0
Faiz Giderleri
0 0
Kar Payı Giderleri
0 0
Karşılık Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
243.850.898 209.135.283
Genel Yönetim Giderleri
24 -46.482.966 -27.946.275
Pazarlama Giderleri
24 -154.354.948 -136.272.137
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -267.844 -892.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 33.536.370 11.041.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -19.454.089 -14.035.042
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.827.421 41.030.771
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 49.954.194 44.810.176
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -6.143.805 -665.020
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -16.714 -8.286
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
100.621.096 85.167.641
Finansman Gelirleri
27 34.302.440 12.639.092
Finansman Giderleri
27 -114.550.175 -70.352.991
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.373.361 27.453.742
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-399.529 3.648.230
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.908.686 -2.083.021
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 2.509.157 5.731.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.973.832 31.101.972
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.973.832 31.101.972
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 12.886.480 9.814.722
Ana Ortaklık Payları
29 7.087.352 21.287.250
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,33000000 0,52000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 2.844.094 0 0 0 -5.558 -12.659.717 11.946.967 0 0 0 0 221.029.794 0 -15.339.079 0 0 0 0 0 0 -195.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.411.872 0 1.464.959 0 804.237 0 44.520.280 57.696.046 0 369.694.841 60.186.583 429.881.424
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.354.517 0 1.485.578 0 1.485.578
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
60.000.000 2.844.094 0 0 0 -5.558 -12.659.717 11.946.967 0 0 0 0 221.160.855 0 -15.339.079 0 0 0 0 0 0 -195.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.411.872 0 1.464.959 0 804.237 0 44.520.280 59.050.563 0 371.180.419 60.186.583 431.367.002
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.055.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.411.872 0 0 0 0 0 57.694.672 -59.050.563 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.683.072 0 327.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.905.361 0 0 0 0 0 0 21.287.250 0 4.026.429 40.818.197 44.844.626
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.287.250 0 21.287.250 9.814.722 31.101.972
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.683.072 0 327.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.905.361 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.260.821 31.003.475 13.742.654
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.578.391 0 0 0 0 0 0 0 0 59.265.250 9.955.375 69.220.625
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200.000 0 3.200.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 967.941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.582 0 -1.665.503 0 0 -618.980 270.664 -348.316
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 2.844.094 0 0 0 -5.558 -9.459.717 11.946.967 0 0 0 0 274.040.572 0 -14.279.245 0 0 0 0 0 0 -195.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.578.391 0 1.514.943 0 864.808 0 103.094.012 7.087.352 0 440.031.309 165.591.895 605.623.204


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.984.854 -12.708.897
Dönem Karı (Zararı)
19.973.832 31.101.972
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.973.832 31.101.972
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.560.486 -60.356.042
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 26.160.637 20.485.180
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.097.808 1.302.525
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 3.560.449 1.302.525
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.537.359 0
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-505.769 2.871.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 2.507.835 1.976.572
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -3.013.604 895.200
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.291.796 5.703.117
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 4.224.309 4.997.251
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 10.376.572 6.719.688
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 -6.309.085 -6.013.822
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-43.144.222 -46.248.664
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -43.144.222 -46.248.664
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16.714 -16.714
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
10 16.714 -16.714
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -2.698.084 -5.731.251
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-691.167 -10.185.671
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -691.167 -10.185.671
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -13.493.489
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
78.582 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-166.781 -15.042.847
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-42.631.011 21.968.846
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.085.768 -14.081.783
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-88.081 219.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -27.997.687 -14.301.362
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.520.125 4.076.164
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -2.520.125 4.076.164
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
-104.252 21.436.985
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -147.715.117 -71.653.477
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -1.632.718 -232.950
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 2.364.570 -327.087
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
81.021.152 18.161.678
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -27.606 -11.532
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 81.048.758 18.173.210
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 966.557 1.804.544
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.727.473 -1.466.470
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 532.779 -115.829
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.194.694 -1.350.641
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 51.300.566 58.096.832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.651 6.154.410
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 -114.496 6.154.410
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 161.147 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-29.217.665 -7.285.224
Ödenen Temettüler
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Kira Ödemeleri
0 0
Alınan Kira
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -4.674.433 -2.671.756
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 1.907.244 -2.751.917
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-87.436.120 -55.845.812
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-25.000 -12.500
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.987.157 14.067.339
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 9.987.157 13.890.821
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 176.518
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.610.865 -65.331.339
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -41.999.031 -64.862.906
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.611.834 -468.433
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -43.855.000 -2.061.842
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.076.074 330.123
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.008.486 -2.837.593
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
101.810.467 90.770.101
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.778.391 43.649.769
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 43.649.769
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 5.778.391 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
583.276.142 490.348.689
Kredilerden Nakit Girişleri
11 582.861.094 489.865.460
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
415.048 483.229
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-479.880.846 -439.015.022
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -479.880.846 -439.015.022
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
11 0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -7.363.220 -4.213.335
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.610.507 22.215.392
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.610.507 22.215.392
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 46.127.655 23.912.263
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 28.517.148 46.127.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.973.832 31.101.972
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
66.642.234 29.648.015
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 86.165.748 37.719.380
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -3.099.111 -659.360
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.424.403 -7.412.005
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22 -17.233.149 -7.543.877
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 808.746 131.872
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.578.391 -15.905.361
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.578.391 -15.905.361
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
2.578.391 -15.905.361
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.220.625 13.742.654
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
89.194.457 44.844.626
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.841.855 40.818.197
Ana Ortaklık Payları
66.352.602 4.026.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 28.517.148 46.127.655 23.912.263
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
0 0 0
Finansal Yatırımlar
0 0 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
0 0 0
Vadeli Mevduatlar
0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
0 0 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0 0
Ticari Alacaklar
166.972.929 136.749.228 130.488.217
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.778.229 1.690.148 1.909.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 165.194.700 135.059.080 128.578.490
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0 0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
0 0 0
Diğer Alacaklar
19.662.500 18.592.302 22.814.760
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 19.662.500 18.592.302 22.814.760
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
6.473.334 6.369.082 27.806.067
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 6.473.334 6.369.082 27.806.067
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Araçlar
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0 0
Stoklar
13 511.153.287 365.975.529 294.322.052
Proje Halindeki Stoklar
0 0 0
Canlı Varlıklar
14 6.673.164 5.040.446 4.807.496
Peşin Ödenmiş Giderler
56.591.332 68.461.170 69.554.989
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 56.591.332 68.461.170 69.554.989
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri
0 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 1.094.309 834.512 24.614
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar
0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
29.553.951 29.439.455 35.593.865
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 29.553.951 29.439.455 35.593.865
ARA TOPLAM
826.691.954 677.589.379 609.324.323
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
826.691.954 677.589.379 609.324.323
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
422.388 397.388 384.888
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
0 0 0
Vadeli Mevduatlar
0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
9 422.388 397.388 384.888
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
0 0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 0 0
Ticari Alacaklar
610.703 0 201.441
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 610.703 0 201.441
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0 0
Diğer Alacaklar
2.816.317 1.721.470 1.575.176
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 2.816.317 1.721.470 1.575.176
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Araçlar
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0 0
Stoklar
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 0 16.714 0
Canlı Varlıklar
14 7.309.510 2.719.360 1.190.538
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 484.196.718 391.184.123 336.858.617
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0 0
Maddi Duran Varlıklar
501.930.203 403.719.401 315.649.896
Arazi ve Arsalar
17 235.459.118 175.827.188 153.314.609
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
17 366.702 405.521 443.873
Binalar
17 156.740.190 81.832.139 72.566.215
Tesis, Makine ve Cihazlar
17 61.180.741 43.326.627 34.783.767
Taşıtlar
17 1.705.787 523.497 2.456.304
Mobilya ve Demirbaşlar
17 21.603.185 19.117.770 14.191.329
Özel Maliyetler
17 11.341.380 15.245.104 15.000.323
Taşıyıcı Bitkiler
0 0 0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
17 108.378 108.378 108.378
Yapılmakta Olan Yatırımlar
17 12.867.327 66.911.290 22.515.345
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0 0 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
17 557.395 421.887 269.753
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.822.049 733.287 779.243
Şerefiye
0 0 0
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
0 0 0
Diğer Haklar
18 2.187.914 187.485 407.540
Patentler
0 0 0
Markalar
0 0 0
Lisanslar
0 0 0
Bilgisayar Yazılımları
18 634.135 545.802 371.703
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
41.934.309 32.073.961 30.653.055
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 41.761.209 31.967.756 26.729.417
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 173.100 106.205 3.923.638
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 31.307.604 19.036.003 8.829.313
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
28 2.559.856 4.726.897 2.784.878
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar
0 0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.075.909.657 856.328.604 698.907.045
TOPLAM VARLIKLAR
1.902.601.611 1.533.917.983 1.308.231.368
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
98.081.700 100.063.696 112.215.089
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0 0
Banka Kredileri
0 0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
98.081.700 100.063.696 112.215.089
Banka Kredileri
11 95.898.507 98.295.551 110.930.173
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 2.183.193 1.768.145 1.284.916
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
339.598.354 245.378.733 173.296.445
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0 0
Banka Kredileri
0 0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
339.598.354 245.378.733 173.296.445
Banka Kredileri
11 328.767.002 237.526.740 167.888.765
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 10.831.352 7.851.993 5.407.680
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0 0 0
Finansal Teminat Sözleşmeleri
0 0 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 0 0
Ticari Borçlar
321.781.498 230.383.774 218.058.670
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 238.432 266.038 277.570
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 321.543.066 230.117.736 217.781.100
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
0 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 10.659.519 9.692.962 7.888.418
Diğer Borçlar
5.418.209 3.690.736 5.157.206
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 1.452.191 919.412 1.035.241
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 3.966.018 2.771.324 4.121.965
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflara Borçlar
0 0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0 0
Türev Araçlar
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0 0
Ertelenmiş Gelirler
70.258.965 26.847.276 42.743.861
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 70.258.965 26.847.276 42.743.861
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 89.247 744.430 354.060
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.607.382 11.531.117 10.295.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 4.297.437 3.207.568 2.867.371
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 5.309.945 8.323.549 7.428.349
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
161.147 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 161.147 0 0
ARA TOPLAM
855.656.021 628.332.724 570.009.469
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
855.656.021 628.332.724 570.009.469
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
222.226.878 207.329.300 201.245.214
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0 0
Banka Kredileri
0 0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
222.226.878 207.329.300 201.245.214
Banka Kredileri
11 209.876.565 192.013.470 193.569.342
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 12.350.313 15.315.830 7.675.872
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0 0 0
Finansal Teminat Sözleşmeleri
0 0 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 0 0
Ticari Borçlar
0 0 177.248
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0 177.248
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
0 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 0 0
Diğer Borçlar
0 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflara Borçlar
0 0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0 0
Türev Araçlar
0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0 0
Ertelenmiş Gelirler
86.641.351 78.752.474 4.759.057
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 86.641.351 78.752.474 4.759.057
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.418.105 11.077.217 11.053.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 11.418.105 11.077.217 11.053.030
Genel Karşılıklar
0 0 0
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar
0 0 0
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 121.036.052 94.849.205 89.620.348
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
441.322.386 392.008.196 306.854.897
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.296.978.407 1.020.340.920 876.864.366
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
440.031.309 371.097.687 371.180.419
Ödenmiş Sermaye
22 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 2.844.094 2.844.094 2.844.094
Birleşme Denkleştirme Hesabı
0 0 0
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -5.558 -5.558 -5.558
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
22 -9.459.717 -12.659.717 -12.659.717
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 11.946.967 11.946.967 11.946.967
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 0 0
Pay Bazlı Ödemeler (-)
0 0 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler
0 0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
22 2.578.391 -15.905.361 -2.411.872
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.514.943 1.464.959 1.464.959
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
0 0 0
Yasal Yedekler
22 1.514.943 1.464.959 1.464.959
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
0 0 0
Girişim Sermayesi Fonu
0 0 0
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
0 0 0
Diğer Özkaynak Payları
0 0 0
Diğer Yedekler
22 864.808 786.226 804.237
Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)
0 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 103.094.012 98.123.802 44.520.280
Net Dönem Karı veya Zararı
7.087.352 21.287.250 59.050.563
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 165.591.895 142.479.376 60.186.583
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
605.623.204 513.577.063 431.367.002
TOPLAM KAYNAKLAR
1.902.601.611 1.533.917.983 1.308.231.368http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667799


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.346 Değişim: 0,27% Hacim : 11.775 Mio.TL Son veri saati : 12:11
Düşük 1.338 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,7881 Değişim: -1,06%
Düşük 7,7653 27.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,2919 Değişim: -1,02%
Düşük 9,2622 27.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
452,93 Değişim: -1,12%
Düşük 451,80 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.