KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.01.2020 - 20:53
KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 189.217.077 426.673.393
Satışların Maliyeti
15 -128.349.489 -391.735.357
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.867.588 34.938.036
BRÜT KAR (ZARAR)
60.867.588 34.938.036
Genel Yönetim Giderleri
16 -4.080.951 -3.175.056
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 8.226.974 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -742.343 -397.224
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
64.271.268 31.365.756
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
64.271.268 31.365.756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.271.268 31.365.756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 64.271.268 31.365.756
DÖNEM KARI (ZARARI)
64.271.268 31.365.756
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
64.271.268 31.365.756
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,40020000 0,19530000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,40020000 0,19530000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
161.003.667 74.240.407
Dönem Karı (Zararı)
64.271.268 31.365.756
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.482.076 2.885.920
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 207.278 13.850
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
791.811 168.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 49.468 46.930
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
742.343 121.797
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
13 -61.350 -18.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
675.055 -319.915
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 490.868 -319.915
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 184.187 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.094.870 3.041.258
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -3.094.870 3.041.258
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
98.153.125 39.970.731
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
87.790.987 31.034.683
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.651.924 8.898.088
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.651.924 8.898.088
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.508 -3.978
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.508 -3.978
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.295 -3.132
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.149 -22.403
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
47.149 -22.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-39.347 58.550
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
782.194 8.923
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
677.299 1.625
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
104.895 7.298
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.979 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
160.942.317 74.222.407
Alınan Temettüler
14 61.350 18.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-720.202 -6.620
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -6.620
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0 -4.519
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -2.101
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -720.202 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.363.535 -30.032.066
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -331.469 0
Ödenen Temettüler
13 -30.032.066 -30.032.066
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
129.919.930 44.201.721
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
129.919.930 44.201.721
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.026.740 28.825.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 202.946.670 73.026.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 202.114.056 73.427.337
Finansal Yatırımlar
4 73.331.543 158.027.660
Ticari Alacaklar
5 658.784 10.310.708
Diğer Alacaklar
6 33.796 13.288
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 33.796 13.288
Diğer Dönen Varlıklar
12 56.231 52.936
ARA TOPLAM
276.194.410 241.831.929
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
276.194.410 241.831.929
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1 1
Maddi Duran Varlıklar
7 3.560 7.089
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 720.202 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 488
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
723.763 7.578
TOPLAM VARLIKLAR
276.918.173 241.839.507
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 223.792 176.643
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 223.792 176.643
Diğer Borçlar
6 61.238 55.224
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 10.176 7.643
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 51.062 47.581
Kısa Vadeli Karşılıklar
378.662 286.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 378.662 286.644
ARA TOPLAM
663.692 518.511
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
663.692 518.511
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 776.180 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 674.766 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
674.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
101.414
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
101.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 240.679 290.601
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.016.859 290.601
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.680.551 809.112
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
275.237.622 241.030.395
Ödenmiş Sermaye
13 160.599.284 160.599.284
Sermaye Düzeltme Farkları
968.610 968.610
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
59.922 59.922
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 42.422.903 38.649.213
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 6.915.635 9.387.610
Net Dönem Karı veya Zararı
64.271.268 31.365.756
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
275.237.622 241.030.395
TOPLAM KAYNAKLAR
276.918.173 241.839.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 35.189.494 17.716.463 25.182.077 239.715.850 0 239.715.850
Transferler
3.459.719 21.722.358 -25.182.077 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.145 31.365.756 31.346.611 31.346.611
Kar Payları
-30.032.066 -30.032.066 -30.032.066
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 38.649.213 9.387.610 31.365.756 241.030.395 241.030.395
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 38.649.213 9.387.610 31.365.756 241.030.395 241.030.395
Transferler
13 3.773.690 27.592.066 -31.365.756
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.975 64.271.268 64.239.293 64.239.293
Kar Payları
13 -30.032.066 -30.032.066 -30.032.066
Dönem Sonu Bakiyeler
160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.915.635 64.271.268 275.237.622 275.237.622


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
64.271.268 31.365.756
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-31.975 -19.145
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -31.975 -19.145
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.975 -19.145
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.239.293 31.346.611
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
64.239.293 31.346.611http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815795


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.