KAP ***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.01.2020 - 19:54
KAP ***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -189.762 20.883.474 132.024.279 946.084 256.922.955 0 256.922.955
Transferler
17 117.952 828.132 -946.084
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.275 3.073.702 3.042.427 3.042.427
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -221.037 21.001.426 132.852.411 3.073.702 259.965.382 259.965.382
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -221.037 21.001.426 132.852.411 3.073.702 259.965.382 259.965.382
Transferler
17 172.104 2.901.598 -3.073.702 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
72.085 1.736.098 1.808.183 1.808.183
Dönem Sonu Bakiyeler
74.652.480 21.606.400 7.000.000 -148.952 21.173.530 135.754.009 1.736.098 261.773.565 261.773.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.399.011 11.113.022
Dönem Karı (Zararı)
1.736.098 3.073.702
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.736.098 3.073.702
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.869.434 -5.350.826
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 407.439 29.506
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
817.455 523.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 861.198 736.668
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-43.743 -212.913
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.474.768 -5.800.704
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -7.831.344 -5.800.704
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
356.576 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-615.000 -103.175
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -8.081.833 -525.985
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
18,26 7.466.833 422.810
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.560 -208
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -4.560 -208
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.908.379 18.409.925
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
10.545.478 18.559.010
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-15.679 -68.203
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.951 -1.562
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-83.951 -1.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.104 -367
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-280 -350
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-280 -350
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-538.293 -78.603
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-549.054 -43.497
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10.761 -35.106
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.775.043 16.132.801
Alınan Faiz
7.761.129 5.687.863
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
26 -6.873.475 -9.999.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -627.159 -708.427
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 -636.527 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.358 -43.100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.560 1.441
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.918 -44.541
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -61.918 -44.541
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.341.653 11.069.922
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.341.653 11.069.922
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.383.087 29.313.165
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 44.724.740 40.383.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 44.963.534 40.551.133
Finansal Yatırımlar
6 25.937.130 28.400.775
Peşin Ödenmiş Giderler
14 396.628 380.949
Diğer Dönen Varlıklar
15 1.224.906 675.852
ARA TOPLAM
72.522.198 70.008.709
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
72.522.198 70.008.709
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 191.564.080 192.157.438
Diğer Alacaklar
8 150 150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 150 150
Maddi Duran Varlıklar
9 93.728 59.746
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.620.862 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
193.278.820 192.217.334
TOPLAM VARLIKLAR
265.801.018 262.226.043
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
389.706 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
281.399 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
281.399 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
108.307 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
108.307 0
Ticari Borçlar
7 5.272 89.223
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 5.272 89.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 50.596 49.492
Diğer Borçlar
8 770 1.050
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.302.076 1.224.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.302.076 1.224.667
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 566.285 598.733
ARA TOPLAM
2.314.705 1.963.165
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.314.705 1.963.165
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.330.708 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.271.766 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.271.766 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
58.942 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
58.942 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
382.040 297.496
Genel Karşılıklar
13 382.040 297.496
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.712.748 297.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.027.453 2.260.661
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
261.773.565 259.965.382
Ödenmiş Sermaye
17 74.652.480 74.652.480
Sermaye Düzeltme Farkları
17 21.606.400 21.606.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 7.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-148.952 -221.037
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-148.952 -221.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-148.952 -221.037
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 21.173.530 21.001.426
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 135.754.009 132.852.411
Net Dönem Karı veya Zararı
1.736.098 3.073.702
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
261.773.565 259.965.382
TOPLAM KAYNAKLAR
265.801.018 262.226.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 10.893.833 10.122.539
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.893.833 10.122.539
BRÜT KAR (ZARAR)
10.893.833 10.122.539
Genel Yönetim Giderleri
19 -9.321.431 -8.945.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 233.414 2.572.773
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -69.718 -675.743
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.736.098 3.073.702
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.736.098 3.073.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.736.098 3.073.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.736.098 3.073.702
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.736.098 3.073.702
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.736.098 3.073.702
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç 22 0,02326000 0,04117000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
72.085 -31.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 72.085 -31.275
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72.085 -31.275
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.808.183 3.042.427
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.808.183 3.042.427http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815725


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,34% Hacim : 36.491 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.323 25.11.2020 Yüksek 1.342
Açılış: 1.330
7,9181 Değişim: -1,09%
Düşük 7,9150 25.11.2020 Yüksek 8,0097
Açılış: 8,0054
9,4413 Değişim: -0,87%
Düşük 9,4271 25.11.2020 Yüksek 9,5389
Açılış: 9,5244
460,65 Değişim: -0,98%
Düşük 459,66 25.11.2020 Yüksek 467,35
Açılış: 465,21
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.