KAP ***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.01.2020 - 18:11
KAP ***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
21 63.500 0 0 5.277 0 0 0 4 0 0 0 12.347 58.096 0 49.530 0 188.754
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.365 0 0 -31.365
Yeni Bakiye
63.500 0 0 5.277 0 0 0 4 0 0 0 12.347 58.096 -31.365 49.530 0 157.389
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 -83 0 0 0 -3.201 0 0 147.018 0 143.734
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.530 0 -49.530 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.530 0 -49.530 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500 0 0 5.277 0 0 0 -79 0 0 0 9.146 107.626 -31.365 147.018 0 301.123
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
21 63.500 0 0 5.277 0 0 0 -79 0 0 0 9.146 107.626 -31.365 147.018 0 301.123
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
63.500 0 0 5.277 0 0 0 -79 0 0 0 9.146 107.626 -31.365 147.018 0 301.123
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 -239 0 0 0 22.958 0 0 -23.348 0 -629
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.018 0 -147.018 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.018 0 -147.018 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500 0 0 5.277 0 0 0 -318 0 0 0 32.104 254.644 -31.365 -23.348 0 300.494


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26 477.229 530.465
FAKTORİNG GELİRLERİ
477.229 530.465
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
462.780 489.758
İskontolu
73.557 92.664
Diğer
389.223 397.094
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
14.449 40.707
İskontolu
2.572 4.883
Diğer
11.877 35.824
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
27 -357.782 -455.243
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-281.559 -364.783
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-269 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-59.544 -71.773
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-16.410 -18.687
BRÜT KAR (ZARAR)
119.447 75.222
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
28 -33.672 -29.725
Personel Giderleri
-24.119 -20.786
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-295 -188
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-9.258 -8.751
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
85.775 45.497
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
29 393.456 1.287.006
Bankalardan Alınan Faizler
331 22
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
2.191 2.716
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
213 344
Türev Finansal İşlemler Karı
54.647 124.785
Kambiyo İşlemleri Karı
298.352 1.140.710
Diğer
37.722 18.429
KARŞILIK GİDERLERİ
30 -202.294 -10
Özel Karşılıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-202.294 -10
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -307.240 -1.138.527
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-3.151 -595
Kambiyo İşlemleri Zararı
-291.854 -1.137.894
Diğer
-12.235 -38
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-30.303 193.966
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-30.303 193.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
32 6.955 -46.948
Cari Vergi Karşılığı
0 -38.743
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-74 -8.593
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
7.029 388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-23.348 147.018
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
33 -23.348 147.018
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-23.348 147.018
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
91.871 123.679
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
429.148 489.758
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-333.706 -436.556
Alınan Temettüler
2.191 2.716
Alınan Ücret ve Komisyonlar
14.449 40.707
Elde Edilen Diğer Kazançlar
54.647 124.785
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
18.834 8.136
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-33.377 -20.786
Ödenen Vergiler
-12.819 -46.948
Diğer
-47.496 -38.133
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
473.316 -454.581
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-592.666 1.479.990
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
11.246 -3.262
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-893 2.069
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-6.956
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.062.585 -1.933.378
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
565.187 -330.902
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
22.657 932
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-72
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
22.657 860
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
590.150
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-589.350 -271.774
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-589.350 318.376
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.827 1.445
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
321 -10.221
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.555 17.776
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 7.876 7.555


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.348 147.018
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
22.719 -3.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-239 -83
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -307 -104
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
68 21
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
6 22.958 -3.201
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
6 22.958 -3.201
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-629 143.734


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 997 6.879 7.876 2.107 5.448 7.555
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5 146 0 146 979 0 979
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 44.799 0 44.799 21.842 0 21.842
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 2.570.506 608.217 3.178.723 2.200.533 524.334 2.724.867
Faktoring Alacakları
2.545.266 614.482 3.159.748 2.201.496 528.479 2.729.975
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
623.702 141.297 764.999 315.924 101.991 417.915
Diğer Faktoring Alacakları
1.921.564 473.185 2.394.749 1.885.572 426.488 2.312.060
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
7 227.541 0 227.541 31.016 0 31.016
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7 -202.301 -6.265 -208.566 -31.979 -4.145 -36.124
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 1.328 0 1.328 1.373 0 1.373
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 1.081 0 1.081 1.228 0 1.228
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
11 12.819 0 12.819 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 12.631 0 12.631 5.608 0 5.608
DİĞER AKTİFLER
13 5.692 133 5.825 6.854 348 7.202
ARA TOPLAM
2.649.999 615.229 3.265.228 2.240.524 530.130 2.770.654
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.649.999 615.229 3.265.228 2.240.524 530.130 2.770.654
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
14 2.622.200 327.744 2.949.944 1.699.454 164.542 1.863.996
FAKTORİNG BORÇLARI
7 1.765 1.090 2.855 2.106 1.742 3.848
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15 309 0 309 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 577.835 0 577.835
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
17 3.116 0 3.116 0 0 0
KARŞILIKLAR
19 3.570 0 3.570 2.742 0 2.742
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
19 3.570 0 3.570 2.742 0 2.742
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ BORCU
20 3.314 0 3.314 20.089 0 20.089
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
18 656 970 1.626 299 722 1.021
ARA TOPLAM
2.634.930 329.804 2.964.734 2.302.525 167.006 2.469.531
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
300.494 0 300.494 301.123 0 301.123
Ödenmiş Sermaye
21 63.500 0 63.500 63.500 0 63.500
Sermaye Yedekleri
21 5.277 0 5.277 5.277 0 5.277
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
5.277 0 5.277 5.277 0 5.277
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-318 0 -318 -79 0 -79
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
21 32.104 0 32.104 9.146 0 9.146
Kar Yedekleri
22 254.644 0 254.644 107.626 0 107.626
Yasal Yedekler
12.700 0 12.700 8.439 0 8.439
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
241.944 0 241.944 99.187 0 99.187
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-54.713 0 -54.713 115.653 0 115.653
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-31.365 0 -31.365 -31.365 0 -31.365
Dönem Net Kâr veya Zararı
-23.348 0 -23.348 147.018 0 147.018
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.935.424 329.804 3.265.228 2.603.648 167.006 2.770.654


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
58.645 253.234 311.879 58.178 65.715 123.893
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
126.107 80.548 206.655 223.224 47.935 271.159
ALINAN TEMİNATLAR
23 23.938.799 15.844.494 39.783.293 20.716.876 14.063.343 34.780.219
VERİLEN TEMİNATLAR
23 21.152 39.345 60.497 1.081.269 4.397 1.085.666
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
23 284.710 284.353 569.063 428.915 427.443 856.358
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
284.710 284.353 569.063 428.915 427.443 856.358
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
284.710 284.353 569.063 428.915 427.443 856.358
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
23 431.131 95.790 526.921 173.995 109.502 283.497
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
24.860.544 16.597.764 41.458.308 22.682.457 14.718.335 37.400.792http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814871


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.346 Değişim: 0,28% Hacim : 12.197 Mio.TL Son veri saati : 12:19
Düşük 1.338 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,7716 Değişim: -1,27%
Düşük 7,7653 27.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,2763 Değişim: -1,19%
Düşük 9,2622 27.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
452,53 Değişim: -1,21%
Düşük 451,80 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.