***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2018 - 23:58

***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 2.970.691 2.273.876
Satışların Maliyeti
14 -1.950.389 -1.637.496
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.020.302 636.380
BRÜT KAR (ZARAR)
1.020.302 636.380
Genel Yönetim Giderleri
15 -27.932 -29.985
Pazarlama Giderleri
15 -19.167 -17.803
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-76 -25
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 28.337 32.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -10.373 -13.170
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
991.091 608.140
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 1.371 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
992.462 608.140
Finansman Gelirleri
16 93.815 37.730
Finansman Giderleri
16 -14.016 -16.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.072.261 629.862
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12 -285.226 -141.807
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-230.509 -144.147
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-54.717 2.340
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
787.035 488.055
DÖNEM KARI (ZARARI)
787.035 488.055
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
787.035 488.055
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,27139137 0,16829482
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 0 0 0 -48.758 3.550.212 -7.454 240.817 907.581 942.849 8.485.411 8.485.411
Transferler
128.673 814.176 -942.849 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 281.873 0 -614 488.055 769.314 769.314
Dönem Karı (Zararı)
488.055 488.055 488.055
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 281.873 0 -614 281.259 281.259
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-812.000 -812.000 -812.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48.758 0 0 0 0 0 3.832.085 0 0 0 0 0 0 -8.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369.490 0 0 0 909.757 488.055 0 8.442.725 8.442.725
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 0 0 0 -52.860 4.242.923 0 0 447.790 48.457 2.382.311 9.968.785 0 9.968.785
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Transferler
323.851 2.058.460 -2.382.311
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 518.872 0 0 787.035 1.305.907 0 1.305.907
Dönem Karı (Zararı)
787.035 787.035 0 787.035
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 518.872 0 0 518.872 0 518.872
Kar Payları
-2.030.000 -2.030.000 0 -2.030.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 0 0 0 -52.860 4.761.795 0 0 771.641 76.917 787.035 9.244.692 0 9.244.692


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.036.058 395.073
Dönem Karı (Zararı)
787.035 488.055
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
363.632 244.833
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6/14 99.787 95.439
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.272 4.700
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
588 1.311
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 3.684 3.389
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.754 6.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 8.838 8.226
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.916 -1.375
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-31.462 -9.938
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -33.763 -15.954
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 7.133 9.827
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-4.832 -3.811
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.856 7.995
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.021
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 -2.021
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.371
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 285.226 141.807
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
282 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 282 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-108.772 -328.641
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
117.902 30.596
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
158.994 -617
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.092 31.213
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-646 14.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-646 14.102
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -3.593
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-322.891 -340.509
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.483 -6.512
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
85.541 -21.862
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.886 -28.568
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
65.655 6.706
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.414 17.689
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.414 17.689
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
64 3.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.155 -22.266
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.096 2.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
41.059 -24.628
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.041.895 404.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -5.373 -8.919
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -464 -255
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-123.368 -55.921
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-91.224 -12.840
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 145
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6/15 7 145
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.151 -43.226
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -32.125 -42.840
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -26 -386
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.131.645 -388.477
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
605.362 94.125
Kredilerden Nakit Girişleri
605.362 94.125
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-644.555 -556.119
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-644.555 -556.119
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-1.084.695 76.976
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-12.651 -7.456
Alınan Faiz
4.894 3.997
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-218.955 -49.325
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
216.318 66.847
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.637 17.522
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.895 14.069
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.258 31.591


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
787.035 488.055
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
518.872 281.873
Yabancı Para Çevrim Farkları
518.872 281.873
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -614
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -768
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 154
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 154
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
518.872 281.259
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.305.907 769.314
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.305.907 769.314


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
9.258 11.895
Ticari Alacaklar
613.320 731.318
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 390.342 549.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
222.978 181.982
Diğer Alacaklar
4.445.392 3.326.945
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 4.443.516 3.325.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.876 1.825
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
4 2.432.334 2.108.689
Peşin Ödenmiş Giderler
33.737 20.987
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33.737 20.987
Diğer Dönen Varlıklar
7.482 8.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.482 8.578
ARA TOPLAM
7.541.523 6.208.412
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.541.523 6.208.412
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
107 13.437
Diğer Alacaklar
12.591 12.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.591 12.591
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 105.925
Maddi Duran Varlıklar
6 7.696.196 7.425.726
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 176.566 170.223
Peşin Ödenmiş Giderler
9.759 12.026
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.759 12.026
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.001.144 7.634.003
TOPLAM VARLIKLAR
15.542.667 13.842.415
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 877.709 904.459
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 124.847 131.708
Ticari Borçlar
524.987 439.446
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 68.399 48.513
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
456.588 390.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 42.648 85.884
Diğer Borçlar
2.070.148 17.326
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.929.884
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 140.264 17.326
Ertelenmiş Gelirler
50.762 29.667
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 895.382 664.873
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 29.787 28.133
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
90.293 70.329
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
90.293 70.329
ARA TOPLAM
4.706.563 2.371.825
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.706.563 2.371.825
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 288.114 303.070
Türev Araçlar
222 158
Uzun Vadeli Karşılıklar
257.987 254.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 257.987 254.496
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 1.045.089 944.081
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.591.412 1.501.805
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.297.975 3.873.630
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.244.692 9.968.785
Ödenmiş Sermaye
13 2.900.000 2.900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
164 164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.708.935 4.190.063
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-52.860 -52.860
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-52.860 -52.860
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.761.795 4.242.923
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
771.641 447.790
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
76.917 48.457
Net Dönem Karı veya Zararı
787.035 2.382.311
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.244.692 9.968.785
TOPLAM KAYNAKLAR
15.542.667 13.842.415http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681320


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.450 Değişim: -0,39% Hacim : 3.799 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 98.367 25.03.2019 Yüksek 100.382
Açılış: 100.027
5,6449 Değişim: -2,03%
Düşük 5,5692 25.03.2019 Yüksek 5,7670
Açılış: 5,76165
6,3953 Değişim: -1,90%
Düşük 6,2974 25.03.2019 Yüksek 6,5186
Açılış: 6,51855
239,17 Değişim: -1,73%
Düşük 235,75 25.03.2019 Yüksek 243,61
Açılış: 243,38

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.