KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.02.2019 - 17:03
KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 40.921 1.614.759 2.546.105 -107.621 1.121.262 282.015 -1.297.415 671.373 24.778.705 8.766.299 42.916.403 5.208.212 48.124.615
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
904.070 598.514 1.502.584 -1.278 1.501.306
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
904.070 598.514 1.502.584 -1.278 1.501.306
Yeni Bakiye
4.500.000 40.921 1.614.759 2.546.105 -107.621 1.121.262 282.015 -393.345 671.373 24.778.705 9.364.813 44.418.987 5.206.934 49.625.921
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
904.624 -72.169 312.801 738.771 -1.530.453 118.892 6.671.823 7.144.289 1.020.877 8.165.166
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.687 -524.131 29.300 -12 -3 7 -220 13.311 -171.502 -654.937 3.935 -651.002
Kar Dağıtımı
4.245.152 -5.561.593 -1.316.441 -208.751 -1.525.192
Dağıtılan Temettü
-1.679.172 -1.679.172 -213.180 -1.892.352
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.882.421 -3.882.421 0 0
Diğer
362.731 362.731 4.429 367.160
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 39.234 0 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 3.631.718 6.671.823 49.591.898 6.022.995 55.614.893


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
162.350.429 324.183.710 486.534.139
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III 32.977.443 60.576.037 93.553.480
Teminat Mektupları
32.819.062 38.538.848 71.357.910
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
817.618 3.525.794 4.343.412
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.761.444 15.656.466 17.417.910
Diğer Teminat Mektupları
30.240.000 19.356.588 49.596.588
Banka Kredileri
0 3.622.582 3.622.582
İthalat Kabul Kredileri
0 205.562 205.562
Diğer Banka Kabulleri
0 3.417.020 3.417.020
Akreditifler
84.493 16.122.452 16.206.945
Belgeli Akreditifler
68.660 12.725.179 12.793.839
Diğer Akreditifler
15.833 3.397.273 3.413.106
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
17.395 0 17.395
Diğer Garantilerimizden
56.493 2.292.155 2.348.648
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
55.987.059 18.164.982 74.152.041
Cayılamaz Taahhütler
55.047.839 9.726.323 64.774.162
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.711.886 3.332.103 5.043.989
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
400 97.405 97.805
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
15.747.394 363.815 16.111.209
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.600.948 0 2.600.948
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
17.791 0 17.791
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
27.477.673 0 27.477.673
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
113.226 0 113.226
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
7.378.521 5.933.000 13.311.521
Cayılabilir Taahhütler
939.220 8.438.659 9.377.879
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
839.220 8.438.659 9.277.879
Diğer Cayılabilir Taahhütler
100.000 0 100.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
73.385.927 245.442.691 318.828.618
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 18.028.129 18.028.129
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 18.028.129 18.028.129
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
73.385.927 227.414.562 300.800.489
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.758.823 16.445.556 25.204.379
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.562.249 8.080.591 12.642.840
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.196.574 8.364.965 12.561.539
Para ve Faiz Swap İşlemleri
56.335.555 191.467.112 247.802.667
Swap Para Alım İşlemleri
14.173.178 61.593.554 75.766.732
Swap Para Satım İşlemleri
41.458.577 33.382.858 74.841.435
Swap Faiz Alım İşlemleri
351.900 48.245.350 48.597.250
Swap Faiz Satım İşlemleri
351.900 48.245.350 48.597.250
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
7.949.592 12.988.081 20.937.673
Para Alım Opsiyonları
4.088.149 5.348.163 9.436.312
Para Satım Opsiyonları
3.797.202 5.674.940 9.472.142
Faiz Alım Opsiyonları
0 982.489 982.489
Faiz Satım Opsiyonları
0 982.489 982.489
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
21.440 0 21.440
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
42.801 0 42.801
Futures Para İşlemleri
248.427 231.154 479.581
Futures Para Alım İşlemleri
193.142 62.759 255.901
Futures Para Satım İşlemleri
55.285 168.395 223.680
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
93.530 6.282.659 6.376.189
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
595.134.339 544.307.169 1.139.441.508
EMANET KIYMETLER
89.026.303 30.008.264 119.034.567
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
69.371.076 3.760.338 73.131.414
Tahsile Alınan Çekler
16.339.012 10.700.589 27.039.601
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.944.080 11.905.030 14.849.110
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 251 251
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
372.135 3.642.056 4.014.191
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
506.108.036 514.298.905 1.020.406.941
Menkul Kıymetler
26.775.543 45.127.679 71.903.222
Teminat Senetleri
9.438.396 23.433.546 32.871.942
Emtia
104.598.885 21.604.581 126.203.466
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
297.464.738 278.499.219 575.963.957
Diğer Rehinli Kıymetler
67.830.474 145.633.880 213.464.354
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
757.484.768 868.490.879 1.625.975.647


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.571.384
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
593.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.367.210
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.203.375
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-93.725
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
312.801
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-55.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-773.428
Yabancı Para Çevrim Farkları
733.250
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.059.975
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
118.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
434.405
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.165.166


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 44.078.656
Kredilerden Alınan Faizler
33.172.163
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
516.952
Bankalardan Alınan Faizler
666.318
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
121.271
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
8.573.477
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
95.544
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
5.295.906
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.182.027
Finansal Kiralama Gelirleri
491.438
Diğer Faiz Gelirleri
537.037
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -24.492.384
Mevduata Verilen Faizler
-13.326.370
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.699.744
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.320.946
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.102.649
Diğer Faiz Giderleri
-42.675
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
19.586.272
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.756.035
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.628.940
Gayri Nakdi Kredilerden
886.972
Diğer
4.741.968
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.872.905
Gayri Nakdi Kredilere
-23.764
Diğer
-1.849.141
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-4.501.780
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-c 19.655
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-ç -2.293.686
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
197.556
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.601.163
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
109.921
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-d 8.120.963
FAALİYET BRÜT KÂRI
24.687.459
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
V-IV-e -7.012.853
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-f -10.154.346
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
7.520.260
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.569.036
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-g 9.089.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-ğ -1.517.912
Cari Vergi Karşılığı
-1.659.581
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-824.035
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
965.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-h 7.571.384
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-g 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-ğ 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-h 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-ı 7.571.384
Grubun Karı (Zararı)
6.671.823
Azınlık Payları Karı (Zararı)
899.561
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,48262733


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
69.544.010 70.826.981 140.370.991
Nakit ve Nakit Benzerleri
9.128.262 47.006.226 56.134.488
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 6.427.599 34.494.643 40.922.242
Bankalar
V-I-ç 1.942.494 12.511.583 14.454.077
Para Piyasalarından Alacaklar
758.169 0 758.169
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 939.793 139.725 1.079.518
Devlet Borçlanma Senetleri
429.346 15.465 444.811
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
115.702 0 115.702
Diğer Finansal Varlıklar
394.745 124.260 519.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 32.313.623 15.536.079 47.849.702
Devlet Borçlanma Senetleri
31.582.543 14.053.628 45.636.171
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
136.223 271.026 407.249
Diğer Finansal Varlıklar
594.857 1.211.425 1.806.282
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-f 26.501.047 2.512.460 29.013.507
Devlet Borçlanma Senetleri
26.180.153 2.047.977 28.228.130
Diğer Finansal Varlıklar
320.894 464.483 785.377
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 674.888 5.663.087 6.337.975
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
674.888 5.663.087 6.337.975
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-13.603 -30.596 -44.199
KREDİLER (Net)
152.893.589 150.863.344 303.756.933
Krediler
V-I-e 147.155.041 148.231.086 295.386.127
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
147.155.041 145.813.499 292.968.540
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.417.587 2.417.587
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 1.517.434 3.862.355 5.379.789
Finansal Kiralama Alacakları
1.829.526 4.303.545 6.133.071
Faaliyet Kiralaması Alacakları
16.799 1 16.800
Kazanılmamış Gelirler (-)
-328.891 -441.191 -770.082
Faktoring Alacakları
2.201.495 528.478 2.729.973
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
2.201.495 528.478 2.729.973
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
V-I-e 11.036.744 1.455.294 12.492.038
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
V-I-e -9.017.125 -3.213.869 -12.230.994
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.116.182 -938.540 -2.054.722
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.308.201 -1.807.230 -3.115.431
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-6.592.742 -468.099 -7.060.841
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-n 256.334 26.804 283.138
Satış Amaçlı
256.334 26.804 283.138
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
9.418.560 0 9.418.560
İştirakler (Net)
V-I-g 212.705 0 212.705
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
181.741 0 181.741
Konsolide Edilmeyenler
30.964 0 30.964
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 9.202.767 0 9.202.767
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
9.202.767 0 9.202.767
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 3.088 0 3.088
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
3.088 0 3.088
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-j 7.060.877 43.164 7.104.041
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-k 787.447 96.094 883.541
Şerefiye
35.974 0 35.974
Diğer
751.473 96.094 847.567
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-l 3.704.581 0 3.704.581
CARİ VERGİ VARLIĞI
166.238 4.590 170.828
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-m 1.238.889 304.981 1.543.870
DİĞER AKTİFLER
V-I-o 26.246.756 6.424.118 32.670.874
VARLIKLAR TOPLAMI
271.317.281 228.590.076 499.907.357
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 111.338.629 137.642.773 248.981.402
ALINAN KREDİLER
V-II-c 3.194.143 69.387.864 72.582.007
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
7.803.284 4.177.303 11.980.587
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 9.638.527 31.003.744 40.642.271
Bonolar
8.370.994 0 8.370.994
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
1.267.533 31.003.744 32.271.277
FONLAR
2.408 30.121 32.529
Müstakrizlerin Fonları
2.408 30.121 32.529
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-g 1.700.398 2.857.888 4.558.286
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.700.398 2.857.888 4.558.286
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-f 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Er 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-ğ 13.316.436 1.845.249 15.161.685
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.101.531 1.406 1.102.937
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
6.925.257 1.689.236 8.614.493
Diğer Karşılıklar
5.289.648 154.607 5.444.255
CARİ VERGİ BORCU
V-II-h 1.708.815 19.716 1.728.531
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-h 80.066 0 80.066
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-ı 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-i 1.136.214 11.572.361 12.708.575
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.136.214 11.572.361 12.708.575
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-e 32.393.567 3.442.958 35.836.525
ÖZKAYNAKLAR
V-II-j 56.822.220 -1.207.327 55.614.893
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.129.862 0 1.129.862
Hisse Senedi İhraç Primleri
39.234 0 39.234
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.090.628 0 1.090.628
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.734.077 210 4.734.287
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.085.876 -1.198.836 -112.960
Kar Yedekleri
29.032.549 4.619 29.037.168
Yasal Yedekler
4.486.040 1.930 4.487.970
Statü Yedekleri
112.204 0 112.204
Olağanüstü Yedekler
24.434.305 2.689 24.436.994
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
10.272.441 31.100 10.303.541
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
3.755.901 -124.183 3.631.718
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.516.540 155.283 6.671.823
Azınlık Payları
V-II-k 6.067.415 -44.420 6.022.995
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
239.134.707 260.772.650 499.907.357


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
16.900.414
Alınan Faizler
40.514.718
Ödenen Faizler
-23.599.120
Alınan Temettüler
235.020
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.628.940
Elde Edilen Diğer Kazançlar
5.273.483
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
604.581
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.202.631
Ödenen Vergiler
-1.403.381
Diğer
V-VI -3.151.196
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
7.519.976
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
75.461
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
7.926.833
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-14.070.302
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.031.809
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-963.779
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
29.719.651
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-265.422
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-VI -8.870.657
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
24.420.390
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-6.024.499
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-13.588
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
3.840
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-430.638
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
270.638
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-17.020.749
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.785.480
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-4.918.394
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.737.743
Diğer
V-VI -438.831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-5.130.058
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
23.325.704
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-26.033.103
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-1.892.352
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
V-VI -530.307
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-VI 84.514
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
13.350.347
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
21.288.841
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
34.639.188http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738932


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: 0,00% Hacim : 25.903 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 26.10.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
8,0951 Değişim: 0,14%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,0980
Açılış: 8,0834
9,5861 Değişim: 0,35%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,5861
Açılış: 9,5522
497,05 Değişim: 0,53%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 497,13
Açılış: 494,44
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.