KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2019 - 19:19
KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -2.775 49.204 301.412 92.742 700.608 2.497.178 3.197.786
Transferler
19 92.742 -92.742
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 1.262 190.111 191.373 718.233 909.606
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -1.513 49.204 394.154 190.111 891.981 3.215.411 4.107.392
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -1.837 49.204 394.154 238.152 939.698 3.362.423 4.302.121
Transferler
19 238.152 -238.152
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -2.045 7.556 291.086 296.597 980.193 1.276.790
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -3.882 7.556 49.204 632.306 291.086 1.236.295 4.342.616 5.578.911


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.353.247 882.765
Dönem Karı (Zararı)
1.271.752 905.586
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
489.402 338.469
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 159.301 70.229
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.872 1.258
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 1.923
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.795 1.258
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.455 63.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.642 10.050
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.495 1.653
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 11.318 52.003
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.037 5.906
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.037 5.906
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.161
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 308.320 200.375
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.005
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-152.339 -121.839
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 -3.995 29.543
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-8 -6.923 -102.213
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -94.107 -97.079
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -1.618 509
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -19.745 -36.079
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 -17.112 10.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 1.655
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-8 -5.044 38.426
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 2.240 -420
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.690 35.347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -4.131 29.078
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 -3.559 6.269
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.608.815 1.122.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 2.193 -754
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -257.761 -238.697
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-118.183 -236.704
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.231
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-14 3.231
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-117.484 -239.935
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -116.337 -238.594
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -1.147 -1.341
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -699
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.235.064 646.061
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.235.064 646.061
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.794.533 2.045.387
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.029.597 2.691.448


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.029.597 2.794.533
Ticari Alacaklar
28.478 13.135
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 28.478 12.254
Diğer Alacaklar
123.165 116.329
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-8 91.760 80.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 31.405 36.273
Stoklar
9 419.066 324.490
Canlı Varlıklar
11 14.504 11.781
Peşin Ödenmiş Giderler
10 30.872 13.135
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
359
Diğer Dönen Varlıklar
18 59.873 32.320
ARA TOPLAM
4.705.555 3.306.082
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.705.555 3.306.082
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
235.607 225.919
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 235.607 225.919
Diğer Alacaklar
8 1.760 3.065
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 215.535 220.219
Maddi Duran Varlıklar
13 756.272 763.203
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 5.518
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.440 18.256
Şerefiye
14 15.773 15.773
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.667 2.483
Peşin Ödenmiş Giderler
10 52.989 50.140
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 140.667 105.691
Diğer Duran Varlıklar
18 24.041
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.425.788 1.410.534
TOPLAM VARLIKLAR
6.131.343 4.716.616
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.380
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.380
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2 4.380
Ticari Borçlar
69.795 75.352
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-7 16.839
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 69.795 58.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 10.604 8.949
Diğer Borçlar
19.282 26.512
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-8 1.484
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 17.798 26.512
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.871 631
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 124.689 39.154
Kısa Vadeli Karşılıklar
164.694 116.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 9.465 7.272
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 155.229 109.161
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 5.915 9.318
ARA TOPLAM
402.230 276.349
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
402.230 276.349
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.039
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.039
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2 1.039
Diğer Borçlar
8 31.075 28.889
Uzun Vadeli Karşılıklar
118.088 109.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 29.972 24.285
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 88.116 84.972
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
150.202 138.146
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
552.432 414.495
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.236.295 939.698
Ödenmiş Sermaye
19 259.786 259.786
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 239 239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.882 -1.837
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.882 -1.837
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -3.882 -1.837
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.556
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7.556
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 7.556
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 49.204 49.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 632.306 394.154
Net Dönem Karı veya Zararı
291.086 238.152
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.342.616 3.362.423
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.578.911 4.302.121
TOPLAM KAYNAKLAR
6.131.343 4.716.616


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.961.431 1.150.920 840.864 476.344
Satışların Maliyeti
20 -685.723 -452.703 -258.629 -188.311
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.275.708 698.217 582.235 288.033
BRÜT KAR (ZARAR)
1.275.708 698.217 582.235 288.033
Genel Yönetim Giderleri
21 -120.241 -127.092 -42.409 -34.698
Pazarlama Giderleri
21 -6.078 -3.435 -2.051 -1.023
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -49.325 -26.228 -19.207 -9.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 57.682 6.917 11.478 -3.091
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -54.023 -7.424 -17.365 -3.173
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.103.723 540.955 512.681 236.653
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 500.401 222.101 153.339 111.460
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -3.893 -13.365 -1.287 -1.662
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.600.231 749.691 664.733 346.451
Finansman Gelirleri
24 3.278 358.250 182.450
Finansman Giderleri
24 -1.633 -1.980 -437 -1.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.601.876 1.105.961 664.296 527.026
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-330.124 -200.375 -146.686 -66.088
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -366.590 -245.463 -151.513 -113.820
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 36.466 45.088 4.827 47.732
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.271.752 905.586 517.610 460.938
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.271.752 905.586 517.610 460.938
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 980.666 715.475 398.096 359.510
Ana Ortaklık Payları
291.086 190.111 119.514 101.428
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.045 4.020 -932 66
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -3.158 5.026 -1.771 84
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
418 458
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
695 -1.006 381 -18
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 695 -1.006 381 -18
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.556 -159
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.688 -204
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 9.688 -204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.132 45
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 -2.132 45
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.511 4.020 -1.091 66
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.277.263 909.606 516.519 461.004
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
980.193 718.233 397.664 359.723
Ana Ortaklık Payları
297.070 191.373 118.855 101.281http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797788


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.