KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:14
KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 25.815.991 24.469.667 17.454.178 15.743.326
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
Not.28 25.815.991 24.469.667 17.454.178 15.743.326
BRÜT KAR (ZARAR)
25.815.991 24.469.667 17.454.178 15.743.326
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -16.446.112 -15.525.800 -8.532.572 -8.872.156
Pazarlama Giderleri
Not.29 -2.463.206 -1.790.245 -1.198.799 -817.798
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 1.932.355 4.748.133 742.476 3.699.087
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -1.923.053 -2.047.383 -1.228.791 -1.695.918
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.915.975 9.854.372 7.236.492 8.056.541
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 139.892 2 139.890
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 -12.297
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.055.867 9.842.077 7.376.382 8.056.541
Finansman Gelirleri
Not.33 2.617.211 1.901.113 1.420.129 934.351
Finansman Giderleri
Not.33 -270.865 -130.500 -232.747 -49.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.402.213 11.612.690 8.563.764 8.941.032
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -2.105.385 -2.577.067 -1.897.970 -1.981.923
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.343.575 -2.645.425 -2.062.482 -1.998.482
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
238.190 68.358 164.512 16.559
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.296.828 9.035.623 6.665.794 6.959.109
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.296.828 9.035.623 6.665.794 6.959.109
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.296.828 9.035.623 6.665.794 6.959.109
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç Not.36 0,68305000 0,84590000 0,62398000 0,65150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.666.629 46.041.444
Dönem Karı (Zararı)
7.296.828 9.035.623
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.296.828 9.035.623
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.859.199 3.554.501
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 903.412 821.280
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
58.905
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 58.905
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
779.780 110.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 197.714 110.110
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 575.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 7.066
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.717 33.747
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -12.527 -64.599
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 24.244 98.346
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 2.105.385 2.577.067
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 12.297
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.058.000 34.551.755
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 -56 22
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -4.722.818 842.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.722.818 842.020
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -13.489.225 29.241.311
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.400.569 29.325.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-88.656 -84.249
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 -426.181 -423.665
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 4.509.845 2.570.842
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
568.014 -223.029
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.941.831 2.793.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 -250 1.278.323
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 129.772 1.010.039
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
129.772 1.010.039
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.26 -59.087
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.863
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.901.973 47.141.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -111.943 -6.399
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.35 -652.713 -1.094.036
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.438.201 7.890
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-19 8.775
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19-32 -1.438.201 -885
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
959.305 -37.034.870
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 91.951 59.351
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -340.454 -422.480
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8-18 1.217.309
Ödenen Temettüler
-36.756.012
Ödenen Faiz
Not.33 -22.463 28.072
Alınan Faiz
12.962 56.199
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.145.525 9.014.464
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.145.525 9.014.464
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 13.367.793 11.797.621
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 9.222.268 20.812.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 14.923.673 17.972.917
Finansal Yatırımlar
Not.7 394 338
Ticari Alacaklar
Not.10 72.398.127 67.734.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 72.398.127 67.734.214
Diğer Alacaklar
Not.11 33.998.063 20.610.632
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 33.914.039 20.513.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 84.024 97.162
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 1.005.465 579.284
ARA TOPLAM
122.325.722 106.897.385
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
122.325.722 106.897.385
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 3.050.709 3.050.709
Diğer Alacaklar
Not.11 896.557 794.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 896.557 794.763
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 802.597 1.364.471
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.18 1.141.135
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
521.557 566.025
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 521.557 566.025
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 204.308
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.616.863 5.775.968
TOPLAM VARLIKLAR
128.942.585 112.673.353
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 662.965 426.340
Ticari Borçlar
Not.10 66.294.903 60.688.342
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 568.014
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 65.726.889 60.688.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 3.524.147 3.524.398
Diğer Borçlar
Not.11 349.569 219.796
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 349.569 219.796
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 59.087
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 2.062.169 371.307
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 933.172 293.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 350.977 293.424
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 582.195 129
ARA TOPLAM
73.826.925 65.582.823
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.826.925 65.582.823
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not. 8 733.965
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 647.245 617.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 647.245 617.064
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 34.313
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.381.210 651.377
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.208.135 66.234.200
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 53.734.450 46.439.153
Ödenmiş Sermaye
10.682.692 10.682.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-301.401 -299.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.570.798 12.053.495
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.485.533 3.333.194
Net Dönem Karı veya Zararı
7.296.828 20.669.642
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.734.450 46.439.153
TOPLAM KAYNAKLAR
128.942.585 112.673.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.682.692 -187.458 12.053.495 28.760.230 8.742.802 60.051.761 60.051.761
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.579.334 2.579.334 2.579.334
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.682.692 -187.458 12.053.495 31.339.564 8.742.802 62.631.095 62.631.095
Transferler
27 8.742.802 -8.742.802 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -125.368 9.035.623 8.910.255 8.910.255
Dönem Karı (Zararı)
9.035.623 9.035.623 9.035.623
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-125.368 -125.368 -125.368
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
27 -36.756.012 -36.756.012 -36.756.012
Dönem Sonu Bakiyeler
10.682.692 -312.826 12.053.495 3.326.354 9.035.623 34.785.338 34.785.338
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.682.692 -299.870 12.053.495 3.333.194 20.669.642 46.439.153 46.439.153
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.682.692 -299.870 12.053.495 3.333.194 20.669.642 46.439.153 46.439.153
Transferler
27 3.517.303 17.152.339 -20.669.642 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.531 7.296.828 7.295.297 7.295.297
Dönem Karı (Zararı)
7.296.828 7.296.828 7.296.828
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.531 -1.531 -1.531
Dönem Sonu Bakiyeler
10.682.692 -301.401 15.570.798 20.485.533 7.296.828 53.734.450 53.734.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.296.828 9.035.623 6.665.794 6.959.109
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.531 -125.368 12.915 -64.595
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.24 -1.962 -156.710 16.095 -80.744
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
431 31.342 -3.180 16.149
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.24 431 31.342 -3.180 16.149
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.531 -125.368 12.915 -64.595
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.295.297 8.910.255 6.678.709 6.894.514
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
7.295.297 8.910.255 6.678.709 6.894.514http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781886


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
106.805 Değişim: 0,00% Hacim : 7.847 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 106.315 21.11.2019 Yüksek 107.307
Açılış: 106.803
5,6986 Değişim: -0,02%
Düşük 5,6924 22.11.2019 Yüksek 5,7019
Açılış: 5,6997
6,3063 Değişim: -0,02%
Düşük 6,2977 22.11.2019 Yüksek 6,3128
Açılış: 6,3078
268,44 Değişim: -0,03%
Düşük 268,08 22.11.2019 Yüksek 268,60
Açılış: 268,52
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.