KAP ***INGFA*** ING FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

07.02.2019 - 18:11
KAP ***INGFA*** ING FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***INGFA*** ING FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
41.224 12.899
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
111.634 55.009
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.081 2.737
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.182 936
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 0 65
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.246 -6.851
Ödenen Vergiler
14 -7.640 -3.667
Diğer
-62.787 -35.330
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-49.402 -33.984
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
280.016 -274.542
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
458 289
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
138 -938
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-325.509 242.568
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.505 -1.361
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-8.178 -21.085
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
11,12 -573 -480
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-573 -480
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
9.759 -2.944
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.008 -24.509
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 723 25.232
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 1.731 723


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
127.937 59.517
FAKTORİNG GELİRLERİ
127.937 59.517
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
121.120 55.657
İskontolu
33.009 14.179
Diğer
88.111 41.478
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.817 3.860
İskontolu
1.106 758
Diğer
5.711 3.102
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-63.202 -36.658
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-60.336 -35.012
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.866 -1.646
BRÜT KAR (ZARAR)
64.735 22.859
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.557 -10.924
Personel Giderleri
-8.208 -7.984
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-45 -40
Genel İşletme Giderleri
-777 -618
Diğer
-2.527 -2.282
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
53.178 11.935
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
1.052.067 348.898
Bankalardan Alınan Faizler
322 1.305
Türev Finansal İşlemler Karı
86.382 5.931
Kambiyo İşlemleri Karı
964.180 340.726
Diğer
1.183 936
KARŞILIKLAR
0
Özel Karşılıklar
0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -1.063.485 -344.427
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-119.897 -5.204
Kambiyo İşlemleri Zararı
-943.369 -338.908
Diğer
-219 -315
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
41.760 16.406
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.760 16.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
14 -9.499 -3.327
Cari Vergi Karşılığı
14 -13.656 -2.929
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
14 -748 -1.032
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
14 4.905 634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
32.261 13.079
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.261 13.079
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
32.261 13.079
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
32.261 13.079
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-33 3
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-33 3
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -41 4
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
8 -1
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.228 13.082


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 1.884 1.890 4.995 552 5.547
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6 1.725 1.731 171 552 723
Türev Finansal Varlıklar
4 0 159 159 4.824 0 4.824
KREDİLER (Net)
6 567.717 186.539 754.256 813.054 210.674 1.023.728
Faktoring Alacakları
567.717 186.539 754.256 813.054 210.674 1.023.728
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
113.684 122.243 235.927 337.913 0 337.913
Diğer Faktoring Alacakları
454.033 64.296 518.329 475.141 210.674 685.815
Takipteki Alacaklar (Net)
6 0 0
Takipteki Faktoring Alacakları
8.629 8.629
Özel Karşılıklar (-)
6 -8.629 -8.629
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 222 0 222 123 0 123
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 612 0 612 561 0 561
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
14 5.184 0 5.184 1.019 0 1.019
DİĞER AKTİFLER
13 746 136 882 674 7 681
ARA TOPLAM
574.487 188.559 763.046 820.426 211.233 1.031.659
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0
AKTİF TOPLAMI
574.487 188.559 763.046 820.426 211.233 1.031.659
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
7 214.969 401.903 616.872 499.827 440.849 940.676
FAKTORİNG BORÇLARI
26 617 643 24 481 505
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
Bonolar
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 16.081 0 16.081 0
KARŞILIKLAR
1.890 0 1.890 1.848 0 1.848
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
9 699 0 699 485 0 485
Diğer Karşılıklar
10 1.191 0 1.191 1.363 0 1.363
CARİ VERGİ BORCU
14 6.843 0 6.843 987 0 987
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
8 145 1.391 1.536 105 585 690
ARA TOPLAM
239.954 403.911 643.865 502.791 441.915 944.706
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ÖZKAYNAKLAR
15 119.181 0 119.181 86.953 0 86.953
Ödenmiş Sermaye
40.000 0 40.000 40.000 40.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-25 -25 8 8
Kar Yedekleri
46.945 46.945 33.866 33.866
Yasal Yedekler
2.348 2.348 1.694 1.694
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
44.597 44.597 32.172 32.172
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
32.261 32.261 13.079 13.079
Dönem Net Kâr veya Zararı
32.261 32.261 13.079 13.079
PASİF TOPLAMI
359.135 403.911 763.046 589.744 441.915 1.031.659


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
15 40.000 5 23.452 10.414 73.871
Yeni Bakiye
40.000 5 23.452 10.414 73.871
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3 3
Dönem Net Karı (Zararı)
13.079 13.079
Kar Dağıtımı
10.414 -10.414 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
10.414 -10.414 0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 8 33.866 13.079 86.953
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
15 40.000 8 33.866 13.079 86.953
Yeni Bakiye
40.000 8 33.866 13.079 86.953
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-33 -33
Dönem Net Karı (Zararı)
32.261 32.261
Kar Dağıtımı
15 13.079 -13.079
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
13.079 -13.079 0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 -25 46.945 32.261 119.181


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
17.172 99.096 116.268 17.252 103.166 120.418
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
8.144 0 8.144 142.699 6.683 149.382
ALINAN TEMİNATLAR
6 4.774.425 1.461.190 6.235.615 2.687.975 1.355.766 4.043.741
VERİLEN TEMİNATLAR
23 596 596 613 613
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
230.255 375.060 605.315 100.660 95.542 196.202
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
230.255 375.060 605.315 100.660 95.542 196.202
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
230.255 375.060 605.315 100.660 95.542 196.202
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET KIYMETLER
41.174 23.365 64.539 52.458 31.301 83.759
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
5.071.766 1.958.711 7.030.477 3.001.657 1.592.458 4.594.115http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738539


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.301 Değişim: 1,33% Hacim : 9.576 Mio.TL Son veri saati : 12:09
Düşük 1.288 01.12.2020 Yüksek 1.308
Açılış: 1.302
7,8759 Değişim: 0,64%
Düşük 7,7988 01.12.2020 Yüksek 7,9176
Açılış: 7,8256
9,4394 Değişim: 1,11%
Düşük 9,3064 01.12.2020 Yüksek 9,4828
Açılış: 9,3358
454,35 Değişim: 1,64%
Düşük 446,37 01.12.2020 Yüksek 456,28
Açılış: 447,02
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.