KAP ***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.02.2019 - 18:33
KAP ***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
0
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 46.732 299 143 326 -17.799 250.288 1.158.736 0 843.752 0 0 5.768.745
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -399 0 11.951 0 406.451 0 0 0 0 418.003
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
(XXV) 0 0 0 0 0 0 -399 0 11.951 0 406.451 0 0 0 0 418.003
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 46.732 299 -256 326 -5.848 250.288 1.565.187 0 843.752 0 0 6.186.748
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.421 15 0 -8.781 352.676 0 0 1.061.760 0 0 1.404.249
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 580.813 0 -843.752 0 0 -168.750
Dağıtılan Temettü
(II-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -168.750 0 0 0 0 -168.750
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 749.563 0 -843.752 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.122 -241 326 -14.629 602.964 2.146.000 0 1.061.760 0 0 7.422.247


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
46.860.923 71.444.884 118.305.807
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 2.140.362 13.989.602 16.129.964
Teminat Mektupları
2.137.639 5.110.252 7.247.891
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
14.570 0 14.570
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.123.069 5.110.252 7.233.321
Banka Kredileri
0 39.370 39.370
İthalat Kabul Kredileri
0 39.370 39.370
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
396 1.763.942 1.764.338
Belgeli Akreditifler
396 1.763.942 1.764.338
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 6.977.654 6.977.654
Diğer Kefaletlerimizden
2.327 98.384 100.711
TAAHHÜTLER
(III-1) 4.142.884 913.196 5.056.080
Cayılamaz Taahhütler
4.142.884 913.196 5.056.080
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
403.269 895.834 1.299.103
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.807.625 15.526 1.823.151
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
352.249 0 352.249
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
20.545 0 20.545
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.553.689 0 1.553.689
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.479 0 5.479
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
28 1.836 1.864
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 40.577.677 56.542.086 97.119.763
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
21.984.936 4.734.539 26.719.475
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
21.984.936 4.734.539 26.719.475
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
18.592.741 51.807.547 70.400.288
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.095.729 11.074.747 14.170.476
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.553.730 4.648.919 7.202.649
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
541.999 6.425.828 6.967.827
Para ve Faiz Swap İşlemleri
15.281.888 39.024.040 54.305.928
Swap Para Alım İşlemleri
3.562.681 18.118.592 21.681.273
Swap Para Satım İşlemleri
10.579.207 11.726.454 22.305.661
Swap Faiz Alım İşlemleri
570.000 4.589.497 5.159.497
Swap Faiz Satım İşlemleri
570.000 4.589.497 5.159.497
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
181.758 1.708.760 1.890.518
Para Alım Opsiyonları
90.879 854.380 945.259
Para Satım Opsiyonları
90.879 854.380 945.259
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
33.366 0 33.366
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
236.760.446 46.229.628 282.990.074
EMANET KIYMETLER
939.226 1.929.120 2.868.346
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
401.049 0 401.049
Emanete Alınan Menkul Değerler
89.196 291.567 380.763
Tahsile Alınan Çekler
279.585 411.616 691.201
Tahsile Alınan Ticari Senetler
169.395 1.131.833 1.301.228
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1 94.104 94.105
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
36.573.782 9.371.568 45.945.350
Menkul Kıymetler
223.731 7.819 231.550
Teminat Senetleri
7.252.373 1.944.017 9.196.390
Emtia
910 0 910
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
25.499.601 6.140.983 31.640.584
Diğer Rehinli Kıymetler
3.597.167 1.278.749 4.875.916
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
199.247.438 34.928.940 234.176.378
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
283.621.369 117.674.512 401.295.881


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.061.760
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
342.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.406
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.794
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
15
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
373
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
343.895
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-10.864
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
447.901
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-93.142
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.404.249


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 6.793.042
Kredilerden Alınan Faizler
6.085.489
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
76.719
Bankalardan Alınan Faizler
79.060
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
281.594
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
269.804
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
33.128
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
73.946
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
162.730
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
376
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -3.440.895
Mevduata Verilen Faizler
-2.915.974
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-480.878
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-15.070
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-20.632
Diğer Faiz Giderleri
-8.341
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.352.147
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
583.567
Alınan Ücret ve Komisyonlar
787.227
Gayri Nakdi Kredilerden
236.319
Diğer
(IV-12) 550.908
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-203.660
Gayri Nakdi Kredilere
-338
Diğer
(IV-12) -203.322
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(IV-7) -626.921
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 68.844
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) -159.764
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-40.879
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
3.278.583
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-3.397.468
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 630.118
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.847.991
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(IV-6) -1.380.387
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -1.122.777
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.344.827
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 1.344.827
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -283.067
Cari Vergi Karşılığı
-214.013
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-289.707
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
220.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 1.061.760
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 1.061.760
Grubun Karı (Zararı)
1.061.760
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,30460000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.972.706 9.070.957 19.043.663
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.902.391 8.725.244 13.627.635
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 698.872 8.211.359 8.910.231
Bankalar
(I-3) 1.082 513.885 514.967
Para Piyasalarından Alacaklar
4.202.437 0 4.202.437
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 1.962 26.814 28.776
Devlet Borçlanma Senetleri
1.914 26.814 28.728
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
35 0 35
Diğer Finansal Varlıklar
13 0 13
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 645.710 208 645.918
Devlet Borçlanma Senetleri
639.797 0 639.797
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.913 208 6.121
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) 1.194.996 0 1.194.996
Devlet Borçlanma Senetleri
1.194.996 1.194.996
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
3.231.821 318.691 3.550.512
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 262.910 318.691 581.601
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 2.968.911 0 2.968.911
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -4.174 0 -4.174
KREDİLER (Net)
28.668.973 9.392.241 38.061.214
Krediler
(I-5) 28.152.578 9.392.241 37.544.819
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
28.152.578 9.392.241 37.544.819
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
2.053.925 0 2.053.925
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -1.537.530 0 -1.537.530
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-113.298 0 -113.298
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-378.466 0 -378.466
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-1.045.766 0 -1.045.766
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
95.573 334 95.907
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 95.573 334 95.907
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
95.573 334 95.907
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 683.472 0 683.472
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 39.804 0 39.804
Şerefiye
0 0 0
Diğer
39.804 0 39.804
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(I-17) 581.179 12.763 593.942
VARLIKLAR TOPLAMI
40.042.367 18.476.295 58.518.662
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 20.015.191 12.324.071 32.339.262
ALINAN KREDİLER
(II-3) 312.222 11.533.127 11.845.349
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.166 20.450 22.616
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
911.803 199.998 1.111.801
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 652.925 195.470 848.395
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 258.878 4.528 263.406
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-6) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-8) 316.879 0 316.879
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
50.903 0 50.903
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
265.976 0 265.976
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 239.595 0 239.595
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 430.595 0 430.595
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 3.813.522 3.813.522
Krediler
0 3.813.522 3.813.522
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 874.613 102.183 976.796
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 7.426.729 -4.482 7.422.247
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
139.558 0 139.558
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
593.143 -4.482 588.661
Kar Yedekleri
2.146.000 0 2.146.000
Yasal Yedekler
190.604 0 190.604
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.955.396 0 1.955.396
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
1.061.760 0 1.061.760
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.061.760 0 1.061.760
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
30.529.793 27.988.869 58.518.662


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.388.855
Alınan Faizler
6.569.712
Ödenen Faizler
-3.406.406
Alınan Temettüler
68.844
Alınan Ücret ve Komisyonlar
780.011
Elde Edilen Diğer Kazançlar
(VI-2) 82.549
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
614.267
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.429.263
Ödenen Vergiler
-114.687
Diğer
(VI-2) 223.828
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.508.751
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
13.302
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-152.173
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.903.890
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(VI-2) 92.775
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-37.866
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
735.161
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.232.260
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-2) 1.529.182
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.897.606
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-316.147
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-332.402
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
135.125
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-241.088
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.049
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
142.041
Diğer
(VI-2) -22.872
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-168.750
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 265.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) -265.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
(II-12) -168.750
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-2) 1.332.484
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.745.193
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-1) 4.885.190
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-1) 10.630.383http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738870


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.145 Değişim: -3,82% Hacim : 19.702 Mio.TL Son veri saati : 16:16
Düşük 1.144 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0881 Değişim: 1,52%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 8,0986
Açılış: 7,9671
9,5628 Değişim: 1,20%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,5680
Açılış: 9,4492
494,65 Değişim: 1,53%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 495,33
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.