***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.05.2018 - 18:12

***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 46.732 299 143 0 326 -17.799 250.288 0 1.158.736 0 843.752 5.768.745 0 5.768.745
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -399 0 0 11.951 0 0 406.451 0 0 418.003 0 418.003
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
(XXV) 0 0 0 0 0 0 -399 0 0 11.951 0 0 406.451 0 0 418.003 0 418.003
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 46.732 299 -256 0 326 -5.848 250.288 0 1.565.187 0 843.752 6.186.748 0 6.186.748
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.028 15 0 0 -3.726 119.545 0 0 0 288.668 403.474 0 403.474
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 0 0 580.813 0 -843.752 -168.750 0 -168.750
Dağıtılan Temettü
(II-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -168.750 0 0 -168.750 0 -168.750
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 0 0 749.563 0 -843.752 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 140.921 -729 -241 0 326 -9.574 369.833 0 2.146.000 0 288.668 6.421.472 0 6.421.472


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
54.814.700 69.336.764 124.151.464
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 2.655.441 12.319.461 14.974.902
Teminat Mektupları
2.654.854 4.088.341 6.743.195
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
25.847 0 25.847
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.629.007 4.088.341 6.717.348
Banka Kredileri
0 81.224 81.224
İthalat Kabul Kredileri
0 81.224 81.224
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
587 1.896.888 1.897.475
Belgeli Akreditifler
587 1.896.888 1.897.475
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 6.139.942 6.139.942
Diğer Kefaletlerimizden
0 113.066 113.066
TAAHHÜTLER
(III-1) 7.481.259 1.005.330 8.486.589
Cayılamaz Taahhütler
7.481.259 1.005.330 8.486.589
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
645.374 878.611 1.523.985
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.858.096 125.214 1.983.310
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.171.030 0 3.171.030
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
12.889 0 12.889
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.788.599 0 1.788.599
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.243 0 5.243
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
28 1.505 1.533
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 44.678.000 56.011.973 100.689.973
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
25.728.318 4.614.170 30.342.488
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
25.728.318 4.614.170 30.342.488
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
18.949.682 51.397.803 70.347.485
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.987.217 11.973.705 13.960.922
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.194.827 5.825.353 7.020.180
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
792.390 6.148.352 6.940.742
Para ve Faiz Swap İşlemleri
16.072.279 36.392.465 52.464.744
Swap Para Alım İşlemleri
5.387.173 16.143.244 21.530.417
Swap Para Satım İşlemleri
9.685.106 11.901.621 21.586.727
Swap Faiz Alım İşlemleri
500.000 4.173.800 4.673.800
Swap Faiz Satım İşlemleri
500.000 4.173.800 4.673.800
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
890.028 3.027.892 3.917.920
Para Alım Opsiyonları
445.014 1.513.946 1.958.960
Para Satım Opsiyonları
445.014 1.513.946 1.958.960
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
158 3.741 3.899
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
230.406.267 34.520.519 264.926.786
EMANET KIYMETLER
1.231.091 1.524.237 2.755.328
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
872.659 0 872.659
Emanete Alınan Menkul Değerler
85.086 220.829 305.915
Tahsile Alınan Çekler
105.887 389.129 495.016
Tahsile Alınan Ticari Senetler
167.458 846.811 1.014.269
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1 67.468 67.469
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
37.681.322 7.428.009 45.109.331
Menkul Kıymetler
224.506 6.887 231.393
Teminat Senetleri
7.414.348 1.510.441 8.924.789
Emtia
910 0 910
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
25.611.103 4.984.994 30.596.097
Diğer Rehinli Kıymetler
4.430.455 925.687 5.356.142
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
191.493.854 25.568.273 217.062.127
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
285.220.967 103.857.283 389.078.250


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
288.668
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
114.806
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.033
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.298
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-5
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
115.839
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-4.633
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
151.431
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30.959
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
403.474


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 1.418.085
Kredilerden Alınan Faizler
1.288.756
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
15.325
Bankalardan Alınan Faizler
7.148
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
43.005
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
63.744
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
17.476
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
11.906
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
34.362
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
107
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -643.698
Mevduata Verilen Faizler
-534.711
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-96.930
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.827
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.585
Diğer Faiz Giderleri
-5.645
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
774.387
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
124.572
Alınan Ücret ve Komisyonlar
188.768
Gayri Nakdi Kredilerden
45.490
Diğer
(IV-12) 143.278
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-64.196
Gayri Nakdi Kredilere
-143
Diğer
(IV-12) -64.053
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(IV-7) -175.837
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 68.830
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) -141.086
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-16.279
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
205.004
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-329.811
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 425.704
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.076.570
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(IV-6) -443.970
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -256.410
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
376.190
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 376.190
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -87.522
Cari Vergi Karşılığı
-70.928
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-16.594
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 288.668
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 288.668
Grubun Karı (Zararı)
288.668
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,08280000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.131.131 8.033.111 14.164.242
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.410.182 7.832.945 10.243.127
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 536.444 7.457.786 7.994.230
Bankalar
(I-3) 231.936 375.159 607.095
Para Piyasalarından Alacaklar
1.641.802 0 1.641.802
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 15.285 5.162 20.447
Devlet Borçlanma Senetleri
15.205 5.162 20.367
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
54 0 54
Diğer Finansal Varlıklar
26 0 26
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 431.655 167 431.822
Devlet Borçlanma Senetleri
425.742 0 425.742
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.913 167 6.080
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) 1.195.334 0 1.195.334
Devlet Borçlanma Senetleri
1.195.334 0 1.195.334
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.113.267 194.837 2.308.104
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 361.310 194.837 556.147
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 1.751.957 0 1.751.957
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -34.592 0 -34.592
KREDİLER (Net)
29.975.024 8.859.836 38.834.860
Krediler
(I-5) 29.758.506 8.859.836 38.618.342
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
29.758.506 8.859.836 38.618.342
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
1.674.459 0 1.674.459
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -1.457.941 0 -1.457.941
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-114.412 0 -114.412
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-163.684 0 -163.684
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-1.179.845 0 -1.179.845
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
95.573 334 95.907
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 95.573 334 95.907
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
95.573 334 95.907
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 552.449 0 552.449
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 34.545 0 34.545
Şerefiye
0 0 0
Diğer
34.545 0 34.545
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(I-17) 539.315 5.030 544.345
VARLIKLAR TOPLAMI
37.328.697 16.898.311 54.227.008
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 19.431.174 9.747.248 29.178.422
ALINAN KREDİLER
(II-3) 364.389 12.896.455 13.260.844
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.029 0 3.029
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 246.856 0 246.856
Bonolar
246.856 0 246.856
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
287.370 203.956 491.326
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 231.247 199.867 431.114
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 56.123 4.089 60.212
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-6) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-8) 216.583 0 216.583
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
43.108 0 43.108
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
173.475 0 173.475
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 138.985 0 138.985
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 316.055 0 316.055
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 202.616 2.988.702 3.191.318
Krediler
202.616 2.988.702 3.191.318
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 626.369 135.749 762.118
ÖZKAYNAKLAR
(II-11) 6.425.564 -4.092 6.421.472
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
139.951 0 139.951
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
364.677 -4.092 360.585
Kar Yedekleri
2.146.000 0 2.146.000
Yasal Yedekler
190.604 0 190.604
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.955.396 0 1.955.396
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
288.668 0 288.668
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
288.668 0 288.668
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
28.258.990 25.968.018 54.227.008


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
202.024
Alınan Faizler
1.414.296
Ödenen Faizler
-682.900
Alınan Temettüler
68.830
Alınan Ücret ve Komisyonlar
188.768
Elde Edilen Diğer Kazançlar
26.941
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
188.153
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-357.233
Ödenen Vergiler
-80.526
Diğer
-564.305
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
41.109
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
21.702
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
11.839
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-607.069
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-669.080
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
153.221
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.345.516
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-536.083
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
321.063
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
243.133
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.154
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-84.314
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-29.971
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-130.102
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
98.195
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
142.040
Diğer
-1.002
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
96.250
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 265.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
(II-12) -168.750
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
111.377
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
445.606
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.885.190
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.330.796http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682432


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,57% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2791 Değişim: 0,04%
Düşük 5,2549 16.02.2019 Yüksek 5,3116
Açılış: 5,27715
5,9645 Değişim: -0,13%
Düşük 5,9197 16.02.2019 Yüksek 5,9852
Açılış: 5,97205
224,27 Değişim: 0,71%
Düşük 222,27 15.02.2019 Yüksek 224,81
Açılış: 222,68

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.