KAP ***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2018 - 18:15
KAP ***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not 28 4.105.132.834 1.007.598.959
Satışların Maliyeti
Not 28 -4.091.685.178 -995.374.215
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.447.656 12.224.744
BRÜT KAR (ZARAR)
13.447.656 12.224.744
Genel Yönetim Giderleri
Not 29 -11.517.095 -11.573.635
Pazarlama Giderleri
Not 29 -1.501.460 -913.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not 31 6.530.381 6.256.031
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not 31 -6.032.046 -3.334.778
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
927.436 2.658.770
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not 32 387.959 40.929
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-73.310
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.242.085 2.699.699
Finansman Gelirleri
Not 32 1.211.636 1.112.551
Finansman Giderleri
Not 33 -777.883 -185.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.675.838 3.626.706
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not 35 -369.857 -737.166
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not 35 -353.594 -721.298
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not 35 -16.263 -15.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.305.981 2.889.540
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.305.981 2.889.540
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.305.981 2.889.540
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not 27 18.467.325 -43.026 1.282.999 5.157.368 2.919.585 27.784.251 27.784.251
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
Not 27 198.963 2.919.585 -2.919.585 2.874.979 2.874.979
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not 27 -14.561 2.889.540 2.889.540 2.889.540
Dönem Karı (Zararı)
2.889.540 2.889.540 2.889.540
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.561 -198.963 -14.561 -14.561
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.499.414 -1.499.414 -1.499.414
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not 27 18.467.325 -57.587 1.481.962 6.378.576 2.889.540 29.159.816 29.159.816
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not 27 18.467.325 -57.587 1.481.962 6.378.576 2.889.540 29.159.816 29.159.816
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-203.318 -203.318 -203.318
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
Not 27 203.318 2.889.540 -2.889.540 203.318 203.318
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not 27 -32.822 65.655 1.305.981 1.338.814 1.338.814
Dönem Karı (Zararı)
1.305.981 1.305.981 1.305.981
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.822 65.655 32.833 32.833
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
Not 27 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not 27 18.467.325 -90.409 65.655 1.685.280 7.564.798 1.305.981 28.998.630 28.998.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.410.157 -2.544.101
Dönem Karı (Zararı)
1.305.981 2.889.540
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.288.511 348.065
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not 18-19 451.970 297.566
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
Not 11-12 721 -4.345
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
721 -4.345
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
181.094 343.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not 24 181.094 343.067
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
373.161 -1.047.843
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not 10 -145.531 -1.112.551
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not 10 518.692 64.708
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.982 22.454
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-14.982 22.454
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not 35 369.857 737.166
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-73.310
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not 32 -73.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.633.074 -4.160.344
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not 10 -12.749.447 -6.278.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.749.447 -6.278.862
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-663.729 -3.554.432
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not 11 -626.997 -3.554.432
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not 15 149.711 -399.958
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not 10 3.412.344 7.186.913
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.412.344 7.186.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not 20 -153.848 278.099
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.926 -856.927
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not 11 -83.926 -856.927
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
Not 7 -1.554.982 -525.689
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.803 -9.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not 26 -2.477 -9.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13.280
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.038.582 -922.739
Ödenen Temettüler
Not 1-27 -1.500.000 -1.499.414
Ödenen Faiz
Not 10 -518.692 -64.708
Alınan Faiz
Not 10 146.634 1.113.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not 22-24 -104.034 -361.366
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not 35 -395.483 -809.528
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-960.323 -532.273
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
52.427
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
181.409
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not 18-19 181.409
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not 17-19 -1.194.159 -532.273
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not 17-19 -1.047.785 -363.911
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not 17-19 -146.374 -168.362
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.951.365
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.951.365
Kredilerden Nakit Girişleri
4.951.365
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.419.115 -3.076.374
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
65.655
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.353.460 -3.076.374
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not 6 11.105.532 14.181.906
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not 6 3.752.072 11.105.532


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
Not 36 1.305.981 2.889.540
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.822 -14.561
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not 24 -42.079 -18.201
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Not 35 9.257 3.640
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not 35 9.257 3.640
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
65.655 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
65.655 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
65.655
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.833 -14.561
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.338.814 2.874.979
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.338.814 2.874.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 9.769.236 15.976.106
Finansal Yatırımlar
7 2.058.217 503.235
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7 2.058.217 503.235
Ticari Alacaklar
10 37.538.146 24.789.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 37.538.146 24.789.420
Diğer Alacaklar
11 3.890.396 4.430.891
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 36.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.853.664 4.430.891
Peşin Ödenmiş Giderler
15 200.863 267.073
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 200.863 267.073
Diğer Dönen Varlıklar
26 6.477 4.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 6.477 4.000
ARA TOPLAM
53.463.335 45.970.725
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
53.463.335 45.970.725
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 108.313 160.740
Diğer Alacaklar
11 1.698.082 493.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.698.082 493.858
Maddi Duran Varlıklar
18 1.442.524 893.497
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 458.049 530.810
Taşıtlar
18 220.586 296.576
Mobilya ve Demirbaşlar
18 210.899 49.965
Özel Maliyetler
18 550.720 10.026
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 2.270 6.120
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 579.534 479.489
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 579.534 479.489
Peşin Ödenmiş Giderler
83.532 167.033
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 83.532 167.033
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 5.330
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.911.985 2.199.947
TOPLAM VARLIKLAR
57.375.320 48.170.672
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 4.951.365
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 4.951.365
Banka Kredileri
8 4.951.365
Ticari Borçlar
10 22.536.018 17.975.981
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 22.536.018 17.975.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 252.889 406.737
Diğer Borçlar
11 51.008 298.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 51.008 298.845
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 76.301 118.190
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 136.088 108.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 96.921 68.837
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 39.167 39.167
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 13.280
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 13.280
ARA TOPLAM
28.016.949 18.907.757
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.016.949 18.907.757
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
11 167.032 3.121
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 167.032 3.121
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 191.033 99.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 191.033 99.978
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.676
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
359.741 103.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.376.690 19.010.856
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 28.998.630 29.159.816
Ödenmiş Sermaye
18.467.325 18.467.325
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-90.409 -57.587
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-90.409 -57.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
65.655
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
65.655
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.685.280 1.481.962
Yasal Yedekler
1.685.280 1.481.962
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.564.798 6.378.576
Net Dönem Karı veya Zararı
1.305.981 2.889.540
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.998.630 29.159.816
TOPLAM KAYNAKLAR
57.375.320 48.170.672http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667444


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,00% Hacim : 28.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,8130 Değişim: 0,53%
Düşük 7,7566 05.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4762 Değişim: 0,31%
Düşük 9,4232 05.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
461,42 Değişim: 0,24%
Düşük 458,44 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.