***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 18:16

***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -798.565 0 0 0 0 0 0 0 -592.468 0 -592.468 0 0 0 0 0 0 13.098.437 0 0 0 13.098.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.763.662 0 0 0 54.591.980 52.002.244 106.594.224 193.129.613 30.318.051 223.447.664
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 0 52.002.244 -52.002.244 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.656 0 69.656 0 0 0 0 0 0 420.319 0 0 0 420.319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.131.497 19.131.497 19.621.472 2.146.069 21.767.541
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 19.131.497 19.131.497 19.131.497 2.147.981 21.279.478
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
69.656 69.656 0 420.319 420.319 0 0 489.975 -1.912 488.063
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -798.565 0 0 0 0 0 0 0 0 -522.812 0 -522.812 0 0 0 0 0 0 13.518.756 0 0 0 13.518.756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.763.662 0 0 0 106.594.224 19.131.497 125.725.721 212.751.085 32.464.120 245.215.205
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -798.565 0 0 0 0 -380.706 0 -380.706 0 0 13.479.683 0 0 0 13.479.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.488.830 0 0 0 70.165.709 155.507.468 225.673.177 317.526.742 38.938.880 356.465.622
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0
Transferler
0 -634.290 0 0 0 156.141.758 -155.507.468 634.290 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.905 0 -92.905 0 0 0 0 0 0 425.761 0 0 0 425.761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.567.560 16.567.560 16.900.416 1.647.715 18.548.131
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 16.567.560 16.567.560 16.567.560 1.657.780 18.225.340
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-92.905 -92.905 0 0 425.761 425.761 0 0 332.856 -10.065 322.791
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
634.290 156.607 0 0 0 0 0 790.897 0 790.897
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -164.275 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -473.611 0 -473.611 0 0 13.905.444 0 0 0 13.905.444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.854.540 0 0 0 226.307.467 16.567.560 242.875.027 335.218.055 40.586.595 375.804.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-221.192.984 -23.964.818
Dönem Karı (Zararı)
18.225.340 21.279.478
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.631.095 22.406.597
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 795.682 693.425
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.545.340 1.502.481
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 131.756 640.061
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.413.584 862.420
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-979.773 581.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 310.766 408.411
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 59.509 20.999
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.350.048 151.916
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.104.563 4.790.557
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -14.133.294 -13.698.376
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 28.168.046 17.065.389
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 15.727.065 55.003
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -11.657.254 1.368.541
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 4.977.361 5.443.249
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 5.187.922 9.395.559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-235.209.174 -35.794.691
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 184.355.055 155.487.649
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -55.072 39.257
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 28.067.778 -19.976.606
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -426.154.457 -169.363.213
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -21.422.478 -1.981.778
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-185.352.739 7.891.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -98.257 -310.725
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -32.767.101 -7.138.817
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.974.887 -24.406.660
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.086.624 -284.960
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 29.662 142.349
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.662 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 142.349
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -1.116.286 -427.309
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-621.453 -311.106
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-494.833 -116.203
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
193.524.412 -35.110.032
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 426.803.061 50.737.326
Kredilerden Nakit Girişleri
8 426.803.061 50.737.326
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -219.710.360 -82.778.971
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -219.710.360 -82.778.971
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
32-33 -13.568.289 -3.068.387
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.755.196 -59.359.810
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.755.196 -59.359.810
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 283.998.537 249.740.209
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 255.243.341 190.380.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 255.454.186 284.175.937
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 932.606.387 1.099.471.261
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 4.808.283 1.654.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 927.798.104 1.097.816.622
Diğer Alacaklar
11 406.484 351.412
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 72.158 30.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 334.326 321.367
Türev Araçlar
12 395.779 0
Stoklar
13 399.092.419 430.573.781
Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.716.430 7.890.287
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 6.479 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 36.963.843 42.151.765
ARA TOPLAM
1.630.642.007 1.864.614.443
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.630.642.007 1.864.614.443
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 63.605 63.605
Ticari Alacaklar
10 10.937.593 16.902.276
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 10.937.593 16.902.276
Diğer Alacaklar
11 51.685 51.685
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 51.685 51.685
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4-16 7.880.080 8.771.537
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 15.337.351 15.343.324
Maddi Duran Varlıklar
18 5.789.871 5.870.472
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 5.573.204 5.166.026
Şerefiye
19 1.897.699 1.897.699
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 3.675.505 3.268.327
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 21.876.252 21.057.671
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.509.641 73.226.596
TOPLAM VARLIKLAR
1.698.151.648 1.937.841.039
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 325.177.173 109.475.932
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 29.397.173 30.535.801
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 840.320.415 1.250.747.807
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 162.162 3.268.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 840.158.253 1.247.479.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.207.769 1.151.104
Diğer Borçlar
11 4.559.643 25.982.121
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.559.643 25.982.121
Türev Araçlar
12 0 1.308.094
Ertelenmiş Gelirler
15 75.736.169 82.262.494
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 5.636.317 32.623.117
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 24.896.541 26.187.080
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 24.896.541 26.187.080
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
1.306.931.200 1.560.273.550
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.306.931.200 1.560.273.550
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 10.937.593 16.933.426
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 4.462.946 4.148.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 4.462.946 4.148.419
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 15.259 20.022
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.415.798 21.101.867
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.322.346.998 1.581.375.417
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 335.218.055 317.526.742
Ödenmiş Sermaye
56.000.000 56.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.064.323 1.064.323
Geri Alınmış Paylar (-)
-164.275 -798.565
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
156.607 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-473.611 -380.706
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-473.611 -380.706
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-473.611 -380.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.905.444 13.479.683
Yabancı Para Çevrim Farkları
13.905.444 13.479.683
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.854.540 22.488.830
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
226.307.467 70.165.709
Net Dönem Karı veya Zararı
16.567.560 155.507.468
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 40.586.595 38.938.880
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
375.804.650 356.465.622
TOPLAM KAYNAKLAR
1.698.151.648 1.937.841.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.239.010.795 978.765.520
Satışların Maliyeti
28 -1.187.000.134 -937.584.841
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.010.661 41.180.679
BRÜT KAR (ZARAR)
52.010.661 41.180.679
Genel Yönetim Giderleri
29 -10.814.925 -11.178.054
Pazarlama Giderleri
29 -9.341.801 -6.099.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 61.264.945 31.159.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -60.308.504 -28.469.114
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.810.376 26.593.782
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 29.662 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 -1.210.420 -232.615
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.629.618 26.361.167
Finansman Gelirleri
33 17.653.437 6.112.275
Finansman Giderleri
33 -26.080.354 -5.750.715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.202.701 26.722.727
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.977.361 -5.443.249
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -5.780.301 -7.882.308
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 802.940 2.439.059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.225.340 21.279.478
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.225.340 21.279.478
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.657.780 2.147.981
Ana Ortaklık Payları
16.567.560 19.131.497
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,29584900 0,34163400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-102.001 67.356
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-102.001 67.356
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
424.792 420.707
Yabancı Para Çevrim Farkları
424.792 420.707
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
322.791 488.063
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.548.131 21.767.541
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.647.715 2.146.069
Ana Ortaklık Payları
16.900.416 19.621.472http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682452


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.971 Değişim: 0,23% Hacim : 6.128 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 101.618 20.02.2019 Yüksek 102.543
Açılış: 101.990
5,3196 Değişim: 0,68%
Düşük 5,2772 20.02.2019 Yüksek 5,3297
Açılış: 5,2834
6,0396 Değişim: 0,71%
Düşük 5,9861 20.02.2019 Yüksek 6,0414
Açılış: 5,99695
229,92 Değişim: 0,98%
Düşük 227,50 20.02.2019 Yüksek 230,16
Açılış: 227,68

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.