KAP ***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2018 - 18:14

***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -634.290 0 0 0 0 0 0 0 -374.350 0 -374.350 0 0 0 0 0 0 11.404.396 0 0 0 11.404.396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.605.752 0 0 0 53.656.587 44.920.203 98.576.790 178.642.621 29.196.804 207.839.425
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 5.157.910 39.762.293 -44.920.203 -5.157.910 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -218.118 0 -218.118 0 0 0 0 0 0 1.694.041 0 0 0 1.694.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.002.244 52.002.244 53.478.167 7.114.343 60.592.510
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 52.002.244 52.002.244 52.002.244 7.379.362 59.381.606
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-218.118 -218.118 0 1.694.041 1.694.041 0 0 1.475.923 -265.019 1.210.904
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 -34.902.149 -34.902.149 -34.902.149 -2.038.001 -36.940.150
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-164.275 0 0 0 -3.924.751 -3.924.751 -4.089.026 -3.955.095 -8.044.121
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -798.565 0 0 0 0 0 0 0 0 -592.468 0 -592.468 0 0 0 0 0 0 13.098.437 0 0 0 13.098.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.763.662 0 0 0 54.591.980 52.002.244 106.594.224 193.129.613 30.318.051 223.447.664
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -798.565 0 0 0 0 -592.468 0 -592.468 0 0 13.098.437 0 0 0 13.098.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.763.662 0 0 0 54.591.980 52.002.244 106.594.224 193.129.613 30.318.051 223.447.664
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0
Transferler
0 4.725.168 0 0 0 47.277.076 -52.002.244 -4.725.168 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.762 0 211.762 0 0 0 0 0 0 381.246 0 0 0 381.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.507.468 155.507.468 156.100.476 12.676.333 168.776.809
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 155.507.468 155.507.468 155.507.468 12.679.789 168.187.257
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
211.762 211.762 0 0 381.246 381.246 0 0 593.008 -3.456 589.552
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -31.703.347 -31.703.347 -31.703.347 -4.055.504 -35.758.851
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -798.565 0 0 0 0 0 0 0 0 -380.706 0 -380.706 0 0 13.479.683 0 0 0 13.479.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.488.830 0 0 0 70.165.709 155.507.468 225.673.177 317.526.742 38.938.880 356.465.622


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.987.295 295.593.107
Dönem Karı (Zararı)
168.187.257 59.381.606
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.297.815 29.001.499
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 2.877.695 2.899.354
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.819.323 -733.931
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.407.531 468.636
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.411.792 -1.202.567
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-14.752.670 5.215.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.360.253 1.249.630
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -601.544 28.397
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -15.511.379 3.937.814
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.043.997 3.310.637
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -76.686.766 -42.753.717
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 96.261.601 59.753.462
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -11.263.940 2.477.275
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 7.733.102 -16.166.383
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 43.180.004 15.448.368
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -21.870.534 2.861.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.619.432 168.148.576
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -229.848.829 67.587.298
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 148.862 182.312
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -254.342.669 27.202.579
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 469.276.904 70.390.708
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 16.385.164 2.785.679
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
202.104.504 256.531.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -855.629 -893.528
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -26.763.132 -16.534.316
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-43.498.448 56.489.270
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.248.281 -1.932.960
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 608.974 392.591
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
466.626 143.291
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
142.348 249.300
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -2.857.255 -2.325.551
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.510.190 -1.218.749
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-347.065 -1.106.802
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.480.686 -180.673.171
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 361.494.420 85.704.589
Kredilerden Nakit Girişleri
8 361.494.420 85.704.589
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -401.245.701 -211.430.229
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -401.245.701 -211.430.229
Ödenen Temettüler
-35.758.851 -36.940.150
Ödenen Faiz
32-33 -18.970.554 -18.007.381
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.258.328 112.986.976
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.258.328 112.986.976
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 249.740.209 136.753.233
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 283.998.537 249.740.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 284.175.937 249.757.802
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 1.099.471.261 894.894.469
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 1.654.639 961.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.097.816.622 893.932.602
Diğer Alacaklar
11 351.412 500.274
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 30.045 56.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 321.367 443.350
Türev Araçlar
12 0 97.733
Stoklar
13 430.573.781 180.642.904
Peşin Ödenmiş Giderler
15 7.890.287 11.475.327
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 42.151.765 20.281.231
ARA TOPLAM
1.864.614.443 1.357.649.740
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.864.614.443 1.357.649.740
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 63.605 63.605
Ticari Alacaklar
10 16.902.276 1.770.872
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 16.902.276 1.770.872
Diğer Alacaklar
11 51.685 51.685
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 51.685 51.685
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4-16 8.771.537 9.363.466
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 15.343.324 30.423.035
Maddi Duran Varlıklar
18 5.870.472 5.996.417
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 5.166.026 5.260.068
Şerefiye
19 1.897.699 1.897.699
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 3.268.327 3.362.369
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 21.057.671 12.079.772
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.226.596 65.008.920
TOPLAM VARLIKLAR
1.937.841.039 1.422.658.660
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 109.475.932 119.641.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 30.535.801 74.988.612
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 1.250.747.807 792.734.843
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 3.268.269 105.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.247.479.538 792.629.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.151.104 968.987
Diğer Borçlar
11 25.982.121 9.596.957
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 25.982.121 9.596.957
Türev Araçlar
12 1.308.094 0
Ertelenmiş Gelirler
15 82.262.494 145.816.022
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 32.623.117 7.107.091
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 26.187.080 42.300.003
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 26.187.080 42.300.003
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
1.560.273.550 1.193.153.515
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.560.273.550 1.193.153.515
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 16.933.426 2.066.828
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 4.148.419 3.900.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 4.148.419 3.900.772
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 20.022 89.881
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.101.867 6.057.481
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.581.375.417 1.199.210.996
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 317.526.742 193.129.613
Ödenmiş Sermaye
56.000.000 56.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.064.323 1.064.323
Geri Alınmış Paylar (-)
-798.565 -798.565
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-380.706 -592.468
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-380.706 -592.468
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-380.706 -592.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.479.683 13.098.437
Yabancı Para Çevrim Farkları
13.479.683 13.098.437
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.488.830 17.763.662
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
70.165.709 54.591.980
Net Dönem Karı veya Zararı
155.507.468 52.002.244
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 38.938.880 30.318.051
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
356.465.622 223.447.664
TOPLAM KAYNAKLAR
1.937.841.039 1.422.658.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 4.719.624.736 3.793.602.651
Satışların Maliyeti
28 -4.533.260.188 -3.637.624.310
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
186.364.548 155.978.341
BRÜT KAR (ZARAR)
186.364.548 155.978.341
Genel Yönetim Giderleri
29 -39.586.834 -32.929.558
Pazarlama Giderleri
29 -33.934.194 -30.882.518
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 130.091.027 101.670.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -120.809.963 -112.421.353
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
122.124.584 81.415.124
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 109.273.498 322.268
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 -1.234.080 -2.305.118
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
230.164.002 79.432.274
Finansman Gelirleri
33 20.557.796 19.685.014
Finansman Giderleri
33 -39.354.537 -24.287.314
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
211.367.261 74.829.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-43.180.004 -15.448.368
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -52.279.158 -18.043.378
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 9.099.154 2.595.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
168.187.257 59.381.606
DÖNEM KARI (ZARARI)
168.187.257 59.381.606
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.679.789 7.379.362
Ana Ortaklık Payları
155.507.468 52.002.244
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 2,77691900 0,92861200
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
210.358 -200.682
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
210.358 -200.682
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
379.194 1.411.586
Yabancı Para Çevrim Farkları
379.194 1.411.586
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
589.552 1.210.904
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
168.776.809 60.592.510
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.676.333 7.114.343
Ana Ortaklık Payları
156.100.476 53.478.167http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665823


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7985 Değişim: 0,11%
Düşük 5,7910 21.10.2019 Yüksek 5,7996
Açılış: 5,7922
6,4687 Değişim: -0,05%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
278,02 Değişim: 0,15%
Düşük 277,50 21.10.2019 Yüksek 278,19
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.