KAP ***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

13.03.2018 - 14:11
KAP ***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Açıklamalar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YILLIK FAALİYET RAPORU
1- GENEL BİLGİLER 
Rapor Dönemi                  : 01.01.2017 – 31.12.2017
Ortaklığın Ünvanı           : IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası   : 13469/8
Merkez Adresi                 : Maslak Mah. Dereboyu Cad. Bilim Sok. Sun Plaza N5 Kat:12
  34396 Sarıyer/İstanbul
Şube Adresi                      : Yoktur.
İletişim Bilgileri:
Telefon                           : +90 (212) 345 00 62
Faks                                      : +90 (212) 345 07 66
E-posta Adresi                   :  info@isikmenkul.com
İnternet Sitesi Adresi       :  www.isikmenkul.com
 
ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
Ödenmiş Sermaye         : 30.000.000,- TL
Ortaklık Yapısı:
    Ortağın  Adı Soyadı
    Pay  Tutarı (TL)
    Pay  Oranı  (%)

    Barış AKSÜS
    30.000.000
    100

    TOPLAM
    30.000.000
    100

 
İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler                :
Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri:
Şirketin Yönetim Organı             : 3 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'dur. Yönetim Kurulu üyeleri 29.03.2017 tarihinde 3 yıl için seçilmişlerdir.
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme ile özellikle genel kurula verilmiş yetkiler dışında kalan bütün işler hakkında karar vermeye yetkilidir.
Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri:
              
    ADI SOYADI
    YÖNETİM KURULU
    GÖREVE BAŞLAMA
    GÖREVDEN AYRILMA

    Barış  AKSÜS
    Yön.Krl.Başkanı
    20.07.2016
    Devam Ediyor

    Uran  IŞIK
    Yön.Krl.Bşk.Yrd.
    20.07.2016
    30.03.2017

    Veli  KOCATÜRK
    Yön.Krl.Bşk.Yrd.
    30.03.2017
    Devam Ediyor

    Melih  YÜKSEL
    Yön.Krl.Üyesi
    20.07.2016
    Devam Ediyor

 
Denetçi               : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü üzere denetim üyeliğine, şirketimizin 29.03.2017 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Bilgili Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. seçilmiştir.
 
Üst yönetiminde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi:
 
Genel Müdür Değişikliği : Uran IŞIK'ın istifası ile boşalan göreve, 04.04.2017 Tarih ve 2017-15 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Veli KOCATÜRK Genel Müdür olarak atanmıştır.
 
Halen görev başında bulunanlar ve mesleki tecrübeleri:
 
    Adı  Soyadı
    Görevi
    Tecrübe

    Veli  KOCATÜRK
    Genel  Müdür
    10 Yıl

    Melih  YÜKSEL
    Finans  Müdürü
    20 Yıl

 
Personel Sayısı                               : 31.12.2017 itibariyle şirkette çalışan sayısı 25 kişidir.
 
2-      Yönetim Organı Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:
 
Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemektedir. Üst düzey yöneticilere ödenen ücret gibi mali menfaatlerin toplam tutarı 2017 yılı için 195.627,73- TL'dir.
 
3-      Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları    : Yoktur.
 
4-      Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler:
 
                Ankara İrtibat Bürosunun Kapanması: Yönetim Kurulumuzun 20.02.2017 tarih ve 2017-5 sayılı kararı ile Ankara İrtibat Bürosunun kapatılmasına karar verilmiştir. Karar 11.03.2017 tarihinde Ankara Ticaret Sicilince tescil edilerek şube Ticaret Sicilinden terkin edilmiş ve 21.03.2017 tarih ve 9288 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmuştur.
 
İzmir İrtibat Bürosunun Kapanması: Yönetim Kurulumuzun 20.02.2017 tarih ve 2017-6 sayılı kararı ile İzmir İrtibat Bürosunun kapatılmasına karar verilmiştir. Karar 28.03.2017 tarihinde İzmir Ticaret Sicilince tescil edilerek şube Ticaret Sicilinden terkin edilmiş ve 04.04.2017 tarih ve 9298 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmuştur.
 
Ek Hizmet Binasının Kapatılması: Yönetim Kurulumuzun 20.02.2017 tarih ve 2017-7 sayılı kararı ile Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi N14 Kat:8 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Ek Hizmet Binasının kapatılmasına karar verilmiştir.
 
Şirket Genel Merkezinin Taşınması: Yönetim Kurulumuzun 01.04.2017 tarih ve 2017-14 sayılı kararı ile "Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza N14 Kat:18 Maslak, Sarıyer, İstanbul" adresinde bulunan şirket merkezimizin 03.04.2017 tarihinde "Dereboyu Caddesi Bilim Sokak Sun Plaza N5 Kat:12 Maslak, Sarıyer, İstanbul" adresine taşınmasına karar verilmiştir. Karar 17.04.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicilince tescil edilerek 21.04.2017 tarih ve 9311 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmuştur.
 
İç Kontrolden Sorumlu Y.K. Üyesi Ataması: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri V N 68 sayılı Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 8 maddesi gereği "Aracı kurum yönetim kurulu kendisine bağlı icracı birimler bulunmayan üyelerinden birini "İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi" olarak belirler". Hükmüne istinaden Yönetim Kurulunun 06.04.2017 tarih ve 2017-17 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Başkanımız Barış AKSÜS "İç kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi" olarak atanmıştır.
 
                2017 Yılı İşlem Hacimleri Hakkında Bilgiler:
 
Şirketimiz 2017 yılında Pay Piyasası, VIOP ve Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri yapmıştır.
                                                                              2017                                               2016
Pay Piyasası İşlem Hacmi           :      1.083.982.494,50 TL 265.129.061,11 TL
VIOP İşlem Hacmi                          :      1.371.881.795,57 TL            1.162.596.593,11 TL
 
Yıllara göre Kaldıraçlı Alım Satım İşlem Hacmi:              
 
2013 Yılı               :      35.701.857.265.- TL
2014 Yılı               :    290.228.798.030.- TL
2015 Yılı               :    754.313.738.922.- TL
2016 Yılı               : 1.039.081.675.818.- TL
2017 Yılı               :    364.539.629.063.- TL
 
Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
 
Şirket dönem içinde 65.056,- TL'lik Maddi Duran Varlık, 3.109,- TL' lik Maddi Olmayan Varlık yatırımı yapmıştır.
 
                Dönem içinde Ortaklık Yapısında Gerçekleşen Değişikler:
 
                Dönem içerisinde ortaklık yapısında değişiklik olmamıştır.
 
                Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
 
Şirkette Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V N 68 sayılı Tebliğ uyarınca iç kontrol sistemi ve denetimine ilişkin esaslar uygulanmaktadır.
 
Şirketimizin iş akış prosedürlerinin kontrol ve gözetimi Yönetim Kurulu Üyemiz Barış AKSÜS, Serap ALPTEKİN, Mustafa Evren BÜYÜK ve Gökhan KİLİMCİ sorumludur. İş akış prosedürlerinin icrası ile rutin kontrol ve denetimleri yapmak üzere 11.05.2015 tarih, 2015-11 sayılı yönetim kurulu kararı ile Serap ALPTEKİN ve 23.05.2016 tarih, 2016-12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Mustafa Evren Büyük şirketimize Müfettiş olarak atanmışlardır ve 31.12.2017 tarihi itibarıyla görevine devam etmektedirler.
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri V N68 sayılı Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 3.Maddesinde belirtilen "Aracı Kurum faaliyetlerine yönelik olarak sürekli izleme, inceleme ve kontrol yapmak üzere Aracı Kurum yönetimi tarafından münhasıran görevlendirilmiş müfettiş dışındaki aracı kurum personelini iç kontrol elemanı olarak atar" Hükmüne istinaden 06.04.2017 tarih ve 2017/16 sayılı yönetim kurulu kararı ile Gökhan KİLİMCİ, iç kontrol elemanı olarak atanmıştır, 31.12.2017 tarihi itibarıyla görevine devam etmektedir.
 
Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) kontrollerini yapmak ve uyum programını yürütmek amacıyla 20.03.2017 tarih, 2017-11 sayılı yönetim kurulu kararı ile Serap ALPTEKİN Masak Uyum Görevlisi ve Mustafa Evran BÜYÜK 'de Uyum Görevlisi Vekili olarak atanmıştır.  31.12.2017 tarihi itibarıyla görevlerine devam etmektedirler.
 
Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
 
Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu 04.07.2013 tarih ve 2013/17 sayılı toplantısında almış olduğu kararla, Borsa İstanbul A.Ş. (C) grubu ortaklık paylarından 15.971.094 adet payı Şirketimize bedelsiz olarak devretmiştir.
 
Şirketin İktisap ettiği kendi paylarına ilişkin Bilgiler: Bulunmamaktadır.
 
Hesap dönemi içinde yapılan kamu denetimi ve özel denetime ilişkin açıklamalar:
 
Vergisel yükümlülükler ile ilgili tam tasdik sözleşmesi kapsamında Vizyon Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. şirketi tarafından dönemsel olarak kontroller yapılmaktadır.
 
Sermaye Piyasası Mevzuatı açısından ise şirketin 6 ve 12 aylık tabloları Bilgili Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmaktadır. Düzenlenen 3 aylık dönemlerdeki mali tablo ve dipnotlar (KAP) Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmektedir.
 
Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
 
Şirket mali durum ve faaliyetlerimizi etkileyebilecek nitelikte sonuçlanmış veya devam eden herhangi bir dava bulunmamaktadır.  
 
                Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
 
                Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari veya adli yaptırım yoktur.
 
                Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
 
                Belirlenen hedeflere ulaşılmış olup, Genel Kurul Kararları yerine getirilmiştir.
 
                Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmışssa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilşikin yapılan işlemler de dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
 
                Yıl içerisinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.
 
                Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler: Yoktur.
 
                İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı politikalar işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:
 
                Şirket olarak değişen piyasa ve sektör koşullarında en iyi hizmeti vermek gayreti ile faaliyetlerimiz sürmektedir. Gerek denetleyici mekanizmaların ortaya koyduğu düzenlemeleri, gerekse global ve konjonktürel yenilikleri yakından takip ederek operasyonel altyapımızın uyumluluğu konusunda azami özen gösterilmektedir. Yoğun rekabet koşullarında haksız rekabetin önüne geçilmesi adına faaliyet izni olmayan yurtdışı kurumların yurtiçinde izinsiz pazarlama ve reklam çalışmalarının önüne geçilmesi öncelikli konuların başında gelmektedir.
 
                İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:
 
                Finans sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz özellikle faaliyetlerini kaldıraçlı alım satım işlemleri konusunda yürütmektedir. Firmamız kaldıraçlı alım satım işlemlerinde müşteri işlemlerini hedge ederek olası risklerden etkilenmemeyi amaçlamaktadır.
 
                Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar: Yoktur.
 
                Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar:  Yoktur.
 
                İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:
 
                10.02.2017 tarih ve 29975 sayılı Resmi Gazete'de çıkan tebliğ değişikliği sonrasında daralan KAS işlemleri piyasında yasal düzenlemelerin elverdiği ölçüde en yüksek işlem hacmine ve pazar payına ulaşmak için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
 
                Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu:
 
                Şirketimiz halka açık olmadığından kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu bulunmamaktadır.
 
                Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:
               
Çıkarılmış menkul kıymet yoktur.
 
                İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:
 
                Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2015 tarih ve 2015/33 sayılı toplantısında, Şirket'in "III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca faaliyet izinlerinin yenilenerek, "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak izin verilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, yetkili olunan yatırım hizmetleri ve Faaliyetleri aşağıda yer almaktadır.
 
                - İşlem Aracılığı Faaliyeti
                - Portföy Aracılığı Faaliyeti
                - Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
                - Sınırlı saklama hizmeti
 
 
                Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği: Yoktur.
 
                İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar: Yoktur.
 
                Faaliyet konusu mal ve hizmet fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodiktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişiklerin nedenleri: Yoktur.
 
5-      Finansal Durum
 
                Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
 
                Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, Şirket, her hafta düzenli olarak Sermaye Piyasası Kurulu' na göndermiş olduğu Sermaye Yeterliliği Tablolarına göre SPK mevzuatlarındaki gerekli Sermaye Yeterliliğini karşılamaktadır.
              
                Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/özkaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
 
                Bu tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgileri esas alınarak hesaplanan finansal durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar
 
                Şirket, muhasebe kayıtlarını Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Mevzuatına uygun olarak tutmaktadır. Özet bilanço kalemleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
 
Bağımsız Denetimden Geçmiş Karşılaştırmalı Bilanço
 
    Özet Bilanço (TL)
    31.12.2017
    31.12.2016

    Dönen Varlıklar
         65.256.122
    66.518.132

    Duran Varlıklar
           2.003.287
    2.380.063

    Toplam Varlıklar
    67.259.409
    68.898.195

     
     
     

    Kısa Vadeli Yükümlülükler
    36.159.834
           37.387.229

    Uzun Vadeli Yükümlülükler
    85.592
    127.280

    Özkaynaklar
    31.013.983
    31.383.686

    Toplam Kaynaklar
    67.259.409
    68.898.195

 
 
 
 
                Bağımsız Denetimden Geçmiş Karşılaştırmalı Gelir Tablosu
    31.12.2017
    31.12.2016

    Brüt Kar/Zarar
    11.326.364
    26.189.102

    Faaliyet Karı/(Zararı)
    -2.892.807
    -3.563.078

    Dönem Karı/(Zararı)
    -371.398
    1.284.301

 
                Likiditede Oranları
                Bu tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgileri esas alınarak hesaplanan finansal durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar
    31.12.2017
    31.12.2016

    Toplam Dönen Varlıklar/ Toplam Kısa Vadeli Borçlar:
    1,80
    1,78

    Toplam Borçlar/ Özsermaye:
    1,17
    1,20

    Mali Yapı Oranları (Toplam Borçlar/ Toplam Aktifler):
    0,54
    0,54

    Net İşletme Sermayesi (Dönen Varlıklar-Kısa Vadeli Borçlar):
    29.096.288
    29.130.903

    Karlılık Oranları (Net Kar / Varlıklar)
    -0,006
    0,02

    Karlılık Oranları (Net Kar/Özkaynaklar)
    -0,012
    0,05

 
                İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
 
                İşletme yönetim kurulunun belirlediği politikalara göre hareket etmektedir. 67.259.409.-TL.lik şirket toplam kaynaklarının 31.013.983 TL - % 46,11 'lik  kısmını özkaynaklar oluşturmakla birlikte güçlü bir finansal yapıya sahiptir. (2016 Yılı 31.383.686.-TL - % 45,55)
 
                Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
 
                Şirket  VUK' a göre hazırlamış olduğu finansal tablolarında 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemini 326.495,45- TL Kar ile kapatmış olup şirket öz sermayesini güçlendirmek için kar dağıtımı yapılmayacaktır.
 
Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:
 
                Şirketin 31.12.2017 tarihi itibariyle UFRS'ye göre ayrılmış  31.304,- TL kıdem tazminatı karşılığı vardır. Dönem sonu itibariyle çalışan sayısı 25 kişidir.
 
                Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ücretlendirme esaslarına ilişkin ilke kararı gereği oluşturulması tavsiye edilen ücretlendirmeye ait politika ve prosedürleri faaliyet büyüklüğümüz ve yapılanma türümüze bağlı olarak oluşturmamıştır. Maaş harici tüm personele yemek kartı verilmektedir.
 
6-      Diğer Hususlar
 
                Yıllık faaliyet raporunun diğer hususlar bölümünde, faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:
 
                Bu hususta belirtilebilecek önemli bir olay bulunmamaktadır.
           Barış AKSÜS                                               Veli KOCATÜRK                                             Melih YÜKSEL    
  
          Yönetim Kurulu Başkanı                  Yönetim Kurulu Başkan Yrd.                         Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668199


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.342 Değişim: 1,28% Hacim : 27.494 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 26.11.2020 Yüksek 1.344
Açılış: 1.335
7,8745 Değişim: 0,04%
Düşük 7,8618 27.11.2020 Yüksek 7,8792
Açılış: 7,8717
9,3833 Değişim: -0,05%
Düşük 9,3627 27.11.2020 Yüksek 9,4002
Açılış: 9,388
458,12 Değişim: 0,01%
Düşük 457,79 27.11.2020 Yüksek 459,08
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.