KAP ***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 20:21

***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 156.563.297 125.308.076 54.422.953 40.417.583
Satışların Maliyeti
14 -132.350.479 -110.134.229 -45.217.716 -36.707.404
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.212.818 15.173.847 9.205.237 3.710.179
BRÜT KAR (ZARAR)
24.212.818 15.173.847 9.205.237 3.710.179
Genel Yönetim Giderleri
-25.317.153 -23.168.324 -5.432.616 -8.372.663
Pazarlama Giderleri
-9.485.308 -9.400.274 -3.378.757 -2.790.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 13.849.479 23.844.807 5.345.297 7.148.131
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -12.741.277 -7.359.426 -6.111.686 -2.138.551
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.481.441 -909.370 -372.525 -2.442.910
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
89.653 121.680 2.911 1.969
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-339.564 -68.556 -319.996 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.731.352 -856.246 -689.610 -2.440.941
Finansman Gelirleri
1.995.706 1.916.318 1.265.611 328.489
Finansman Giderleri
-3.495.522 -2.468.730 -1.909.023 -967.157
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.231.168 -1.408.658 -1.333.022 -3.079.609
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
234.417 -2.081.706 -38.349 -873.344
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -148.954 -39.453 -148.954 -27.012
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 383.371 -2.042.253 110.605 -846.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.996.751 -3.490.364 -1.371.371 -3.952.953
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 -10.996.751 -3.490.364 -1.371.371 -3.952.953
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.123.817 -350.489 -277.877 -700.372
Ana Ortaklık Payları
-8.872.934 -3.139.875 -1.093.494 -3.252.581
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 -0,05500000 -0,01700000 -0,00700000 -0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 7.508.189 552.467 6.532.160 -32.334.094 -51.450.417 -11.933.156 140.914.646 105.540.408 246.455.054
Transferler
-11.933.156 11.933.156 0
Dönem Karı (Zararı)
-3.139.875 -3.139.875 -350.489 -3.490.364
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-665.113 -665.113 22.395 -642.718
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 7.508.189 -112.646 6.532.160 -32.334.094 -63.383.573 -3.139.875 137.109.658 105.212.314 242.321.972
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 8.511.718 990.678 6.604.143 -32.334.094 -63.455.556 -8.250.502 134.105.884 105.675.424 239.781.308
Transferler
-8.250.502 8.250.502 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
365.176 -8.872.934 -8.507.758 -2.088.287 -10.596.045
Dönem Karı (Zararı)
0 -8.872.934 -8.872.934 -2.123.817 -10.996.751
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
365.176 0 365.176 35.530 400.706
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-101 -27.540 -27.641 27.650 9
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 22.039.497 8.511.718 1.355.854 6.604.042 -32.334.094 -71.733.598 -8.872.934 125.570.485 103.614.787 229.185.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.555.457 5.531.668
Dönem Karı (Zararı)
17 -10.996.751 -3.490.364
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.912.919 9.467.474
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.696.309 4.005.754
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.922.223 346.203
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.879.064 663.700
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 43.159 -317.497
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.478.728 2.775.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.430.677 2.711.611
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.051 63.499
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.800.165 301.854
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-404.905 -1.038.245
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.205.070 1.340.099
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -234.417 2.081.706
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-87.202 -51.668
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-87.202 -51.668
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.116 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
319.997 8.515
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.591.331 2.072.262
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.568 -5.964.776
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.456.610 3.953.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.434.042 -9.917.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.899.465 10.109.849
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 4.201.144 10.262.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -301.679 -152.723
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -7.286.570 -5.237.257
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 1.834.421 3.990.885
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.869.091 -4.560.681
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.534.553 -4.328.681
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.334.538 -232.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 663.219 970.088
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.252.627 -16.019
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37.634 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.214.993 -16.019
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 2.363.805 887.003
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.841 1.893.170
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
269.793 1.163.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-251.952 729.997
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.507.499 8.049.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -1.901.146 -2.501.586
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-50.896 -16.118
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.893.627 -4.732.371
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
160.900 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
160.900 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.415.401 -4.408.700
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.344.443 -4.536.121
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.958 127.421
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 213.488
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -159.170
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
360.874 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 -377.989
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.426.406 -1.461.399
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.103.977 -1.159.545
Ödenen Faiz
-1.530.808 -1.340.099
Alınan Faiz
208.379 1.038.245
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
235.424 -662.102
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
235.424 -662.102
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.904.450 3.867.638
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.139.874 3.205.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17 -10.996.751 -3.490.364 -1.371.371 -3.952.953
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
400.706 -642.718 2.288.135 734.420
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
400.706 -642.718 2.288.135 734.420
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
400.706 -642.718 2.288.135 734.420
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.596.045 -4.133.082 916.764 -3.218.533
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.088.289 -328.094 134.111 -264.286
Ana Ortaklık Payları
-8.507.756 -3.804.988 782.653 -2.954.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.139.874 2.904.450
Ticari Alacaklar
111.862.004 113.718.500
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-18 11.343.957 7.855.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 100.518.047 105.863.387
Diğer Alacaklar
1.530.549 5.484.595
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-18 26.830 4.227.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.503.719 1.256.621
Stoklar
8 16.733.626 9.490.215
Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.840.202 9.674.842
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13.445 96.731
Diğer Dönen Varlıklar
13 15.059 201.566
ARA TOPLAM
141.134.759 141.570.899
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 377.989
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
141.134.759 141.948.888
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.142.330 1.087.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.142.330 1.087.749
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
101.429.160 101.429.160
Maddi Duran Varlıklar
9 32.169.063 32.373.275
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
50.736.885 51.207.277
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
50.736.885 51.207.277
Peşin Ödenmiş Giderler
12 467.879 467.660
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 27.779.427 25.738.728
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
213.724.744 212.303.849
TOPLAM VARLIKLAR
354.859.503 354.252.737
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.216.173 3.336.377
Ticari Borçlar
25.885.689 21.016.598
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-18 3.285.197 1.750.644
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 22.600.492 19.265.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 9.366.339 8.703.120
Diğer Borçlar
1.413.044 160.417
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37.634 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.375.410 160.417
Ertelenmiş Gelirler
12 6.358.349 4.544.244
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
98.058 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.837.832 1.975.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.303.912 489.938
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.533.920 1.485.869
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 24.611.771 19.915.850
ARA TOPLAM
72.787.255 59.652.413
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.787.255 59.652.413
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.754.121 2.703.425
Ertelenmiş Gelirler
12 549.700 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.498.034 18.183.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 18.119.329 17.804.478
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
378.705 378.705
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 26.119.543 24.462.215
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 4.965.578 9.470.193
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.886.976 54.819.016
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
125.674.231 114.471.429
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
125.570.485 134.105.884
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.039.497 22.039.497
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.867.572 9.502.396
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.867.572 9.502.396
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.511.718 8.511.718
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.355.854 990.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.604.042 6.604.143
Diğer Yedekler
-32.334.094 -32.334.094
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-71.733.598 -63.455.556
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -8.872.934 -8.250.502
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
103.614.787 105.675.424
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
229.185.272 239.781.308
TOPLAM KAYNAKLAR
354.859.503 354.252.737http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719273


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.394 Değişim: 0,00% Hacim : 6.592 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.349 22.08.2019 Yüksek 96.117
Açılış: 95.730
5,7685 Değişim: -0,03%
Düşük 5,7658 23.08.2019 Yüksek 5,7732
Açılış: 5,7701
6,3880 Değişim: -0,18%
Düşük 6,3814 23.08.2019 Yüksek 6,4043
Açılış: 6,3997
277,35 Değişim: -0,22%
Düşük 277,06 23.08.2019 Yüksek 278,19
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.