KAP ***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 - 22:08
KAP ***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 337.836.956 473.587.774 157.617.168 280.275.063
Satışların Maliyeti
15 -264.822.883 -370.327.437 -121.422.640 -219.536.543
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.014.073 103.260.337 36.194.528 60.738.520
BRÜT KAR (ZARAR)
73.014.073 103.260.337 36.194.528 60.738.520
Genel Yönetim Giderleri
15 -57.539.026 -62.914.950 -27.062.786 -32.598.715
Pazarlama Giderleri
15 -13.406.839 -16.306.229 -7.499.467 -8.511.682
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -732.533 -366.185 -339.550 -22.754
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 49.457.906 64.380.484 8.492.971 35.863.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -27.195.595 -62.992.006 -14.618.850 -47.748.877
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.597.986 25.061.451 -4.833.154 7.719.514
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
558.628 4.929.267 387.470 909.518
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-37.335 -485.492 -3.047 -36.022
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.973.316 -1.755 1.261.923 39.010
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.092.595 29.503.471 -3.186.808 8.632.020
Finansman Gelirleri
18 6.323.012 1.713.056 3.816.983 1.162.694
Finansman Giderleri
17 -63.026.059 -55.529.720 -37.306.452 -34.123.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-30.610.452 -24.313.193 -36.676.277 -24.328.988
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -5.962.774 -12.418.917 -3.394.929 -13.623.921
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -922.876 -1.424.987 635.517 9.162
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -5.039.898 -10.993.930 -4.030.446 -13.633.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.573.226 -36.732.110 -40.071.206 -37.952.909
DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.573.226 -36.732.110 -40.071.206 -37.952.909
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 -2.590.719 -8.847.202 -4.812.017 -7.465.810
Ana Ortaklık Payları
20 -33.982.507 -27.884.908 -35.259.189 -30.487.099
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,04630000 -0,04650000 -0,05070000 -0,04800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.605.823 3.071.328
Dönem Karı (Zararı)
20 -36.573.226 -36.732.110
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.996.038 61.612.317
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.763.688 6.124.518
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.236.815 4.437.089
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -7.900.247 6.970.459
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.336.568 -2.533.370
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.661.428 9.018.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.784.462 6.877.201
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-96.345 2.183.611
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-26.689 -42.277
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
45.331.790 33.447.317
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -2.269.766 -794.580
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 47.601.556 34.241.897
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.973.316 1.755
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.973.316 1.755
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 5.962.774 12.418.917
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
607.945
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-513.511 109.699
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.116
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.570.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
38.533.885 -17.196.644
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
60.643.883 -58.886.182
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-195.613 -68.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
60.839.496 -58.817.780
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-343.476 -2.394.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-343.476 -2.394.753
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.817.339 43.313.475
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 9.358.946 37.034.588
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.379.583 -4.615.177
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7-21 -2.749.073 5.048.105
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -16.630.510 -9.663.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 2.151.890 3.469.934
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.173.859 3.144.154
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21 1.023.924 -55.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
149.935 3.199.154
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 19.507.312 -23.506.448
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.761.607 -14.756.235
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.292.079 -13.758.194
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
kışları
59.956.697 7.683.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -4.547.131 -2.985.048
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-803.743 -1.627.187
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.859.698 -863.767
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
8.865.907
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-39.823.714
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
313.109 575.049
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
313.109 575.049
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.543.620 -10.791.869
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -8.974.269 -5.657.593
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.569.351 -5.134.276
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
339.669 126.272
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-277.219
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
360.874
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-879.208
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.285
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.403.305 11.590.508
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.965.207
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.194.975
Ödenen Faiz
-4.309.647 -8.788.466
Alınan Faiz
2.101.317 413.767
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.657.180 13.798.069
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.657.180 13.798.069
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 38.017.127 18.109.173
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 27.359.947 31.907.242


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 27.521.674 38.017.127
Ticari Alacaklar
723.852.891 764.959.966
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-21 1.547.541 1.351.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 722.305.350 763.608.038
Diğer Alacaklar
7.500.087 7.409.488
Stoklar
8 605.902.802 587.748.895
Peşin Ödenmiş Giderler
12 123.058.168 146.677.751
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
678.591 378.432
Diğer Dönen Varlıklar
13 66.785.008 63.793.088
ARA TOPLAM
1.555.299.221 1.608.984.747
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.555.299.221 1.608.984.747
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
914.306 914.306
Ticari Alacaklar
7 154.937.747 166.574.308
Diğer Alacaklar
4.072.925 3.820.048
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
64.281.540 22.486.685
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
216.647.015 215.543.853
Maddi Duran Varlıklar
9 256.195.494 252.502.692
Kullanım Hakkı Varlıkları
39.487.765
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.431.440 16.223.300
Şerefiye
6.975.245 6.975.245
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.456.195 9.248.055
Peşin Ödenmiş Giderler
12 132.598.825 118.338.188
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 64.459.576 70.610.438
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
950.026.633 867.013.818
TOPLAM VARLIKLAR
2.505.325.854 2.475.998.565
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 107.124.149 81.270.828
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 102.717.350 65.699.243
Ticari Borçlar
261.896.441 281.276.024
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-21 6.865.878 9.614.951
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 255.030.563 271.661.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 28.254.997 26.103.107
Diğer Borçlar
11.576.483 10.402.624
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 2.153.060 1.129.136
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.423.423 9.273.488
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 421.561.589 450.731.435
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 119.133 6.864.430
Kısa Vadeli Karşılıklar
11-12 14.447.903 12.131.547
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 46.887.430 45.469.157
ARA TOPLAM
994.585.475 979.948.395
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
994.585.475 979.948.395
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 272.818.990 249.666.903
Diğer Borçlar
30.594 30.594
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 373.280.348 324.603.190
Uzun Vadeli Karşılıklar
53.492.594 49.463.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 52.587.774 48.432.196
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 904.820 1.030.873
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 46.239.482 44.624.039
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 8.655.545 14.053.819
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
754.517.553 682.441.614
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.749.103.028 1.662.390.009
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
470.438.688 520.005.741
Ödenmiş Sermaye
790.400.000 790.400.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.261.711 7.260.265
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
84.284.997 86.004.462
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
84.351.431 86.072.150
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
92.827.143 92.827.143
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.475.712 -6.754.993
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-66.434 -67.688
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.265.924 21.196.531
Diğer Yedekler
-44.598.745 -44.598.745
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-355.192.692 -301.665.632
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -33.982.507 -38.591.140
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
285.784.138 293.602.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
756.222.826 813.608.556
TOPLAM KAYNAKLAR
2.505.325.854 2.475.998.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 7.260.265 80.654.433 -4.333.402 6.935 21.422.891 -39.136.386 -349.769.331 42.745.920 549.251.325 279.070.209 828.321.534
Transferler
42.745.920 -42.745.920
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -4.126.226 4.548 -27.884.908 -32.006.586 -9.515.863 -41.522.449
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-6.270 -6.270 657.969 651.699
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
99.332 -99.332 -78.204 -78.204
Dönem Sonu Bakiyeler
790.400.000 7.260.265 80.654.433 -8.459.628 11.483 21.522.223 -39.142.656 -307.122.743 -27.884.908 517.238.469 270.134.111 787.372.580
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -301.665.632 -38.591.140 520.005.741 293.602.815 813.608.556
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-13.868.979 -13.868.979 -5.174.089 -19.043.068
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -315.534.611 -38.591.140 506.136.762 288.428.726 794.565.488
Transferler
-38.591.140 38.591.140
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -1.720.719 1.254 -33.982.507 -35.701.972 -2.654.413 -38.356.385
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.446 1.069.393 -1.066.941 3.898 9.825 13.723
Dönem Sonu Bakiyeler
790.400.000 7.261.711 92.827.143 -8.475.712 -66.434 22.265.924 -44.598.745 -355.192.692 -33.982.507 470.438.688 285.784.138 756.222.826


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -36.573.226 -36.732.110 -40.071.206 -37.952.909
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.783.159 -4.790.339 -510.712 -2.661.967
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.785.272 -4.798.368 -491.527 -2.680.333
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
2.113 8.029 -19.185 18.366
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.783.159 -4.790.339 -510.712 -2.661.967
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-38.356.385 -41.522.449 -40.581.918 -40.614.876
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.654.413 -9.515.863 -4.344.266 -7.614.025
Ana Ortaklık Payları
-35.701.972 -32.006.586 -36.237.652 -33.000.851http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783125


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3456 Değişim: 0,69%
Düşük 8,2678 31.10.2020 Yüksek 8,3857
Açılış: 8,2883
9,6710 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6423 31.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,36 Değişim: 1,40%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.