KAP ***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 21:37

***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 671.393.736 465.966.852 197.805.962 153.899.087
Satışların Maliyeti
14-15 -528.847.607 -352.323.652 -158.520.170 -124.959.915
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
142.546.129 113.643.200 39.285.792 28.939.172
BRÜT KAR (ZARAR)
142.546.129 113.643.200 39.285.792 28.939.172
Genel Yönetim Giderleri
15 -90.880.996 -75.000.192 -27.966.046 -26.049.656
Pazarlama Giderleri
15 -24.367.123 -27.446.837 -8.060.894 -10.216.274
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -398.343 -1.179.859 -32.158 -475.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 127.531.874 117.224.209 63.151.390 37.952.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -91.974.967 -41.458.261 -28.982.961 -8.238.911
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
62.456.574 85.782.260 37.395.123 21.911.666
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12.711.763 377.768 7.782.496 145.423
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-819.471 -72.127 -333.979
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-183.903 25.095 -182.148 -17.235
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
74.164.963 86.112.996 44.661.492 22.039.854
Finansman Gelirleri
18 9.653.875 16.510.292 7.940.819 6.809.501
Finansman Giderleri
17 -122.459.271 -60.086.443 -66.929.551 -17.367.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-38.640.433 42.536.845 -14.327.240 11.481.702
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.781.973 -9.892.706 20.200.890 -2.818.976
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.243.530 -1.941.602 -818.543 37.756
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 10.025.503 -7.951.104 21.019.433 -2.856.732
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.858.460 32.644.139 5.873.650 8.662.726
DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.858.460 32.644.139 5.873.650 8.662.726
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 -2.904.962 -998.171 5.942.240 -3.876.752
Ana Ortaklık Payları
20 -27.953.498 33.642.310 -68.590 12.539.478
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 7.218.627 97.681.199 -2.958.805 25.601 20.067.133 -39.020.867 -433.327.470 63.088.322 503.173.740 285.287.496 788.461.236
Transferler
63.088.322 -63.088.322
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -2.440.482 -18.582 33.642.310 31.183.246 -1.475.308 29.707.938
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
150.000 150.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-115.747 -115.747 -8.763 -124.510
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.172.792 -1.172.792
Dönem Sonu Bakiyeler
790.400.000 7.218.627 97.681.199 -5.399.287 7.019 21.239.925 -39.136.614 -371.411.940 33.642.310 534.241.239 283.953.425 818.194.664
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 7.218.627 80.654.433 -4.333.402 6.935 21.422.891 -39.136.386 -349.769.331 42.745.920 549.251.325 279.070.209 828.321.534
Transferler
42.745.920 -42.745.920
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 1.015.649 -18.582 -27.953.498 -26.955.953 -2.419.788 -29.375.741
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-6.270 -488.550 -494.820 882.883 388.063
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-210.774 -99.332 -310.106 -78.204 -388.310
Dönem Sonu Bakiyeler
790.400.000 7.260.265 80.654.433 -3.317.753 -11.169 21.212.117 -39.142.656 -307.611.293 -27.953.498 521.490.446 277.455.100 798.945.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.274.073 21.065.686
Dönem Karı (Zararı)
20 -30.858.460 32.644.139
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.818.289 33.678.355
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.751.893 8.799.168
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.081.161 -34.277.829
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 8.302.642 -34.702.996
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -3.221.481 425.167
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.039.984 7.691.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.018.470 6.567.648
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.030.677 1.123.464
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.163
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
53.349.768 42.061.179
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.943.202 -9.972.531
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 55.292.970 52.033.710
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.988
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.988
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
183.903 -25.095
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
183.903 -25.095
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -7.781.973 9.892.706
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
144.016 -158.701
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.856.879 -301.197
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.856.879 -301.197
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.115
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.110.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-71.017.984 -33.067.899
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-115.387.426 40.325.063
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
66.934 1.144.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-115.454.360 39.180.828
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.488.539 -1.477.262
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.461.708 -1.477.262
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
39.251.326 -15.978.450
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 32.111.214 -91.927.755
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.016.711 18.203.527
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,21 4.346.421 1.203.411
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.670.290 17.000.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 4.164.521 2.048.880
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.499.219 5.117.986
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21 653.682 170.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.845.537 4.947.986
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -18.917.425 16.511.011
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.267.585 -5.890.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-19.077.797 -7.979.003
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.810.212 2.088.104
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-41.058.155 33.254.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -4.459.825 -4.740.558
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -1.756.093 -7.448.351
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
33.039.029 -10.450.491
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-137.300
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
12.260.975
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
678.275 389.435
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
678.275 389.435
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.952.368 -11.056.783
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -13.249.764 -9.001.073
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.702.604 -2.055.710
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.691.272 213.488
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
360.875
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-175.531
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
316.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.189.433 -626.564
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.987.792 41.434.615
Ödenen Faiz
-17.075.635 -52.033.710
Alınan Faiz
1.277.276 9.972.531
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.954.389 9.988.631
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.954.389 9.988.631
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 18.109.173 24.202.969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 43.063.562 34.191.600


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -30.858.460 32.644.139 5.873.650 8.662.726
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden S 1.482.719 -2.936.201 6.273.058 376.501
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.513.169 -2.900.160 6.311.537 367.106
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-30.450 -36.041 -38.479 9.395
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.482.719 -2.936.201 6.273.058 376.501
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.375.741 29.707.938 12.146.708 9.039.227
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.419.788 -1.475.308 7.096.075 -3.544.700
Ana Ortaklık Payları
-26.955.953 31.183.246 5.050.633 12.583.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 43.063.562 18.109.173
Ticari Alacaklar
927.241.128 859.819.355
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-21 951.076 1.018.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 926.290.052 858.801.345
Diğer Alacaklar
6.796.918 2.117.321
Stoklar
8 781.918.951 817.948.796
Peşin Ödenmiş Giderler
12 279.100.941 310.899.598
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
499.674 452.524
Diğer Dönen Varlıklar
13 71.521.650 52.491.003
ARA TOPLAM
2.110.142.824 2.061.837.770
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
377.990
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.110.142.824 2.062.215.760
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
914.306 914.306
Ticari Alacaklar
7 115.191.731 75.528.720
Diğer Alacaklar
3.678.846 1.869.904
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
22.796.286 29.160.917
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
206.709.454 238.529.454
Maddi Duran Varlıklar
9 212.205.996 206.545.659
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.694.708 17.864.606
Şerefiye
9.692.733 9.692.733
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.001.975 8.171.873
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.434.410 1.746.967
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 83.592.304 73.385.561
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
665.218.041 645.546.094
TOPLAM VARLIKLAR
2.775.360.865 2.707.761.854
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 107.958.768 68.637.656
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 80.593.268 46.779.734
Ticari Borçlar
224.717.158 218.700.447
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-21 8.775.452 4.429.031
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 215.941.706 214.271.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 24.803.082 20.638.561
Diğer Borçlar
10.806.828 5.307.609
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 1.088.682 435.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.718.146 4.872.609
Ertelenmiş Gelirler
12 816.628.504 1.053.588.471
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 887.447 400.010
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.763.425 9.500.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.190.207 883.259
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 9.573.218 8.617.371
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 48.527.713 41.690.551
ARA TOPLAM
1.326.686.193 1.465.243.669
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.326.686.193 1.465.243.669
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 221.694.535 202.922.007
Diğer Borçlar
30.594 30.594
Ertelenmiş Gelirler
12 330.370.337 112.327.795
Uzun Vadeli Karşılıklar
48.065.695 45.639.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 45.651.353 44.290.814
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 2.414.342 1.348.675
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 31.900.210 31.340.677
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 17.667.755 21.936.089
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
649.729.126 414.196.651
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.976.415.319 1.879.440.320
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
521.490.446 549.251.325
Ödenmiş Sermaye
790.400.000 790.400.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.260.265 7.260.265
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
77.325.511 76.327.966
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
77.336.680 76.321.031
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
80.654.433 80.654.433
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.317.753 -4.333.402
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-11.169 6.935
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.212.117 21.422.891
Diğer Yedekler
-39.142.656 -39.136.386
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-307.611.293 -349.769.331
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -27.953.498 42.745.920
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
277.455.100 279.070.209
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
798.945.546 828.321.534
TOPLAM KAYNAKLAR
2.775.360.865 2.707.761.854http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719308


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: 0,00% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5846 Değişim: 0,09%
Düşük 5,5769 19.08.2019 Yüksek 5,5930
Açılış: 5,5795
6,1984 Değişim: 0,15%
Düşük 6,1793 19.08.2019 Yüksek 6,2105
Açılış: 6,1893
271,26 Değişim: -0,10%
Düşük 270,30 19.08.2019 Yüksek 271,85
Açılış: 271,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.