***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 19:56

***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 193.312.711 155.103.761
Satışların Maliyeti
14-15 -150.790.894 -123.171.649
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.521.817 31.932.112
BRÜT KAR (ZARAR)
42.521.817 31.932.112
Genel Yönetim Giderleri
15 -30.316.235 -25.401.940
Pazarlama Giderleri
15 -7.794.547 -9.486.065
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -343.431 -180.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28.517.462 45.050.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-15.243.129 -16.176.833
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.341.937 25.737.200
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 4.019.749 212.295
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -449.470 -72.127
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-40.765 -81.442
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.871.451 25.795.926
Finansman Gelirleri
18 550.362 5.928.356
Finansman Giderleri
17 -21.406.018 -22.535.809
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.795 9.188.473
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.205.004 -3.382.250
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.434.149 -212.747
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 2.639.153 -3.169.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.220.799 5.806.223
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.220.799 5.806.223
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 -1.381.392 3.314.097
Ana Ortaklık Payları
20 2.602.191 2.492.126
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 7.218.627 97.681.199 -2.958.805 25.601 20.067.133 -39.020.867 -433.327.470 63.088.322 503.173.740 285.287.496 788.461.236
Transferler
63.088.322 -63.088.322
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -1.336.125 30.075 2.492.126 1.186.076 2.810.505 3.996.581
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-115.747 -115.747 -11.736 -127.483
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
19.336 19.336
Dönem Sonu Bakiyeler
790.400.000 7.218.627 97.681.199 -4.294.930 55.676 20.067.133 -39.136.614 -370.239.148 2.492.126 504.244.069 288.105.601 792.349.670
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 7.260.265 80.654.433 -4.333.402 6.935 21.422.891 -39.136.386 -349.769.331 42.745.920 549.251.325 279.070.209 828.321.534
Transferler
42.745.920 -42.745.920
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -1.602.226 -5.700 2.602.191 994.265 -1.901.838 -907.573
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-6.270 -6.270 657.970 651.700
Dönem Sonu Bakiyeler
790.400.000 7.260.265 80.654.433 -5.935.628 1.235 21.422.891 -39.142.656 -307.023.411 2.602.191 550.239.320 277.826.341 828.065.661


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.046.967 13.292.639
Dönem Karı (Zararı)
20 1.220.799 5.806.223
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.911.393 15.771.880
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.110.557 2.895.010
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
762.162 -11.555.995
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 720.606 -11.356.016
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 41.556 -199.979
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.568.526 5.582.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.635.862 4.954.063
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-67.336 628.613
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.523.610 16.558.893
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 14.778.211 18.070.218
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -254.601 -1.511.325
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
40.765 581.297
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
40.765 581.297
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.205.004 3.382.250
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
681.058 -1.532.374
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 131.483 -139.877
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.701.764
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.116.646 68.889
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.080.543 -3.058.867
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.978 279.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-67.077.565 -3.338.687
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.309.685 -1.153.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.309.685 -1.153.140
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.855.290 28.515.846
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -50.255.393 -27.965.151
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.354.783 7.307.810
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,21 1.968.208 -1.647.515
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 9.386.575 8.955.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.534.012 55.565
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.851 4.795.720
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
25.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19.851 4.795.720
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 121.115.186 -8.644.396
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.664.567 215.502
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.779.438 -1.187.284
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.885.129 1.402.786
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.015.546 21.646.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -1.565.208 -1.121.803
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -403.371 -7.232.550
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.315.763 -2.111.283
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-137.300
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
6.857.559
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
519.934 163.692
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
519.934 163.692
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.188.002 -2.137.675
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.306.524 -1.969.655
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.881.478 -168.020
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
126.272
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.643.183 -14.640.706
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.443.970 1.918.187
Ödenen Faiz
-949.280 -18.070.218
Alınan Faiz
148.493 1.511.325
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.005.913 -3.459.350
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.005.913 -3.459.350
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 18.109.173 24.202.969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 40.115.086 20.743.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 1.220.799 5.806.223
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.128.372 -1.809.642
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -2.118.035 -1.839.717
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-10.337 30.075
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.128.372 -1.809.642
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-907.573 3.996.581
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.901.838 2.810.505
Ana Ortaklık Payları
994.265 1.186.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 40.115.086 18.109.173
Ticari Alacaklar
879.578.566 859.819.355
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-21 1.020.988 1.018.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 878.557.578 858.801.345
Diğer Alacaklar
2.298.244 2.117.321
Stoklar
8 824.762.530 817.948.796
Peşin Ödenmiş Giderler
12 361.163.320 310.899.598
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
361.248 452.524
Diğer Dönen Varlıklar
13 59.361.717 52.491.003
ARA TOPLAM
2.167.640.711 2.061.837.770
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
377.990 377.990
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.168.018.701 2.062.215.760
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
914.306 914.306
Ticari Alacaklar
7 122.129.446 75.528.720
Diğer Alacaklar
2.998.666 1.869.904
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
25.958.592 29.160.917
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
238.409.454 238.529.454
Maddi Duran Varlıklar
9 205.818.067 206.545.659
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.011.933 17.864.606
Şerefiye
9.692.733 9.692.733
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.319.200 8.171.873
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.738.638 1.746.967
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 76.892.899 73.385.561
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
693.872.001 645.546.094
TOPLAM VARLIKLAR
2.861.890.702 2.707.761.854
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 70.635.210 68.637.656
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 61.071.481 46.779.734
Ticari Borçlar
230.055.230 218.700.447
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-21 6.397.239 4.429.031
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 223.657.991 214.271.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 22.172.573 20.638.561
Diğer Borçlar
5.352.460 5.307.609
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 460.000 435.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.892.460 4.872.609
Ertelenmiş Gelirler
12 1.055.296.006 1.053.588.471
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 1.430.788 400.010
Kısa Vadeli Karşılıklar
10-11 9.764.203 9.500.630
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 40.176.190 41.690.551
ARA TOPLAM
1.495.954.141 1.465.243.669
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.495.954.141 1.465.243.669
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 204.450.719 202.922.007
Diğer Borçlar
30.594 30.594
Ertelenmiş Gelirler
12 231.735.446 112.327.795
Uzun Vadeli Karşılıklar
51.026.777 45.639.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 49.678.102 44.290.814
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.348.675 1.348.675
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 31.679.353 31.340.677
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 18.948.011 21.936.089
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
537.870.900 414.196.651
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.033.825.041 1.879.440.320
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
550.239.320 549.251.325
Ödenmiş Sermaye
790.400.000 790.400.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.260.265 7.260.265
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
74.720.040 76.327.966
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
74.718.805 76.321.031
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
80.654.433 80.654.433
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.935.628 -4.333.402
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
1.235 6.935
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.422.891 21.422.891
Diğer Yedekler
-39.142.656 -39.136.386
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-307.023.411 -349.769.331
Net Dönem Karı veya Zararı
20 2.602.191 42.745.920
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
277.826.341 279.070.209
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
828.065.661 828.321.534
TOPLAM KAYNAKLAR
2.861.890.702 2.707.761.854http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683025


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.494 Değişim: 0,00% Hacim : 5.936 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.695 21.02.2019 Yüksek 102.893
Açılış: 102.034
5,3265 Değişim: 0,15%
Düşük 5,3156 22.02.2019 Yüksek 5,3279
Açılış: 5,31855
6,0399 Değişim: -0,02%
Düşük 6,0274 22.02.2019 Yüksek 6,0495
Açılış: 6,0409
227,08 Değişim: 0,28%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 227,14
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.