KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 19:38
KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 110.569.272 87.542.253
Satışların Maliyeti
25 -104.454.474 -82.968.189
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.114.798 4.574.064
BRÜT KAR (ZARAR)
6.114.798 4.574.064
Genel Yönetim Giderleri
26 -13.733.579 -11.368.468
Pazarlama Giderleri
26 -8.614.619 -12.658.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 16.008.347 29.468.757
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -3.165.249 -7.547.804
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.390.302 2.468.420
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 2.630.758 3.642.622
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -621.288 -1.043.287
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -182.553 -1.777.114
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.563.385 3.290.641
Finansman Gelirleri
29 989.371 188.542
Finansman Giderleri
29 -1.595.696 -1.032.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.169.710 2.446.917
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
184.458 -3.898.761
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 184.458 -3.898.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.985.252 -1.451.844
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.985.252 -1.451.844
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.985.252 -1.451.844
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 32 -0,01700000 -0,01200000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 32 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.441.919 -234.374 122.863 957.185 95.686.559 -2.955.689 257.513.331 257.513.331
Transferler
24 -2.955.689 2.955.689
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 2.838.905 -255.884 44.451 -1.451.844 1.175.628 1.175.628
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 8.280.824 -490.258 167.314 957.185 92.730.870 -1.451.844 258.688.959 258.688.959
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 8.280.824 -490.258 167.314 957.185 92.730.870 -1.451.844 258.688.959 258.688.959
Transferler
24 -1.451.844 1.451.844
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 1.760.446 632.043 -1.232 -1.985.252 406.005 406.005
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 10.041.270 141.785 166.082 957.185 91.279.026 -1.985.252 259.094.964 259.094.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.353.601 2.631.388
Dönem Karı (Zararı)
32 -1.985.252 -1.451.844
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.265.707 5.579.487
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 2.411.212 2.566.385
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.810.574 -2.845.963
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.410.104 -4.206.201
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -118.868 354.475
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 0 -20.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 519.338 1.025.763
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.211.219 3.202.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 2.676.592 2.469.523
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 -465.373 733.330
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
363.415 719.102
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -965.739 -144.641
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 1.329.154 863.743
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.495.873 -2.030.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 -2.495.873 -2.030.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
182.553 1.777.114
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 182.553 1.777.114
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -184.458 3.898.761
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32.935 -1.575.098
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 -32.935 -1.575.098
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -133.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
899.220 2.262.125
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.685.586 5.014.019
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
173.528 752.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.859.114 4.261.997
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.319.900 5.843.811
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-33 11.255.369 6.748.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 64.531 -904.961
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.344.370 315.518
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
21 3.482.078 -449.746
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.569.228 -1.194.768
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10-33 -328.509 -2.232.383
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -2.240.719 1.037.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -187.954 1.731.812
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
21 -475.073 -1.530.931
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-640.547 -7.467.590
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22-23 604.922 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.245.469 -7.467.590
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.179.675 6.389.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -1.826.074 -2.798.427
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -959.953
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.452.577 -2.025.285
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 0 -1.100.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.936 1.590.952
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.936 1.590.952
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.523.471 -2.516.237
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -2.351.466 -2.397.451
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -172.005 -118.786
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
213.488 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
30 -175.530 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-709.634 -516.165
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 117.371
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-665.130
Ödenen Faiz
-1.010.243 -778.177
Alınan Faiz
965.739 144.641
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-808.610 89.938
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-808.610 89.938
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.273.423 1.183.485
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 464.813 1.273.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
32 -1.985.252 -1.451.844
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.391.257 2.627.472
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 1.853.102 2.988.321
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 790.055 -319.856
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
24 -1.298 46.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-250.602 -87.785
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -250.602 -87.785
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.391.257 2.627.472
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
406.005 1.175.628
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
406.005 1.175.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 464.813 1.273.423
Ticari Alacaklar
86.045.488 81.770.006
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-33 2.499.940 2.572.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 83.545.548 79.197.024
Diğer Alacaklar
4.746.811 16.066.318
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-33 4.227.974 15.483.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 518.837 582.975
Stoklar
12 9.490.215 6.075.688
Peşin Ödenmiş Giderler
21 5.309.792 8.265.877
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 39.939 684.011
Diğer Dönen Varlıklar
23 39.150 0
ARA TOPLAM
106.136.208 114.135.323
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 175.530 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
106.311.738 114.135.323
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 353.541 353.934
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 22.737.619 22.921.404
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 107.477.081 91.191.949
Maddi Duran Varlıklar
15 14.582.420 26.666.168
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 50.553.600 50.977.865
Peşin Ödenmiş Giderler
21 607 526.600
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
195.704.868 192.637.920
TOPLAM VARLIKLAR
302.016.606 306.773.243
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 811.675
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.433.507 381.818
Ticari Borçlar
8.024.629 10.593.857
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-33 1.714.139 2.042.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 6.310.490 8.551.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 4.479.189 4.667.143
Ertelenmiş Gelirler
23 602.294 1.077.367
Kısa Vadeli Karşılıklar
492.322 778.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 179.566 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 312.756 778.129
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 7.311.598 4.519.095
ARA TOPLAM
22.343.539 22.829.084
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
30 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.343.539 22.829.084
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.961.330 2.828.047
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.312.874 12.431.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 12.312.874 12.431.977
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
31 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 1.484.255 1.418.046
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
23 4.819.644 8.577.130
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.578.103 25.255.200
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.921.642 48.084.284
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
259.094.964 258.688.959
Ödenmiş Sermaye
24 120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24 38.494.868 38.494.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.349.137 7.957.880
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.183.055 7.790.566
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 10.041.270 8.280.824
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 141.785 -490.258
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
24 166.082 167.314
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 957.185 957.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 91.279.026 92.730.870
Net Dönem Karı veya Zararı
32 -1.985.252 -1.451.844
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
259.094.964 258.688.959
TOPLAM KAYNAKLAR
302.016.606 306.773.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664971


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,34% Hacim : 36.491 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.323 25.11.2020 Yüksek 1.342
Açılış: 1.330
7,9236 Değişim: -1,02%
Düşük 7,9150 25.11.2020 Yüksek 8,0097
Açılış: 8,0054
9,4470 Değişim: -0,81%
Düşük 9,4271 25.11.2020 Yüksek 9,5389
Açılış: 9,5244
461,06 Değişim: -0,89%
Düşük 459,66 25.11.2020 Yüksek 467,35
Açılış: 465,21
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.