KAP ***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 18:44
KAP ***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 50.265.147 44.839.387
Satışların Maliyeti
12 -42.298.375 -34.189.122
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.966.772 10.650.265
BRÜT KAR (ZARAR)
7.966.772 10.650.265
Genel Yönetim Giderleri
-2.236.781 -2.099.091
Pazarlama Giderleri
-1.397.010 -980.352
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-392.983 -343.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 7.941.686 1.197.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.347.635 -7.908.157
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.534.049 516.374
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 41.585 3.842.103
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
370.037 -21.243
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.945.671 4.337.234
Finansman Gelirleri
12.291 6.630
Finansman Giderleri
-810.061 -500.579
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.147.901 3.843.285
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.873.789 -130.850
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.220.625 -205.956
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -653.164 75.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16 6.274.112 3.712.435
DÖNEM KARI (ZARARI)
16 6.274.112 3.712.435
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.274.112 3.712.435
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,03280000 0,01940000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.470.784 1.562.725
Dönem Karı (Zararı)
16 6.274.112 3.712.435
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.269.787 -2.144.343
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
566.758 441.634
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-413.786 -98.340
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -413.786 -98.340
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
911.236 747.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 951.741 747.440
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-40.505 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
743.412 454.933
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.440 -2.018
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
752.852 456.951
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-370.037 21.243
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-370.037 21.243
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.873.789 130.850
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -41.585 -140.339
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.701.764
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.630.235 581.702
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.523.503 4.419.936
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-17 13.018.591 -7.622.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.504.912 12.042.680
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
466.234 24.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
466.234 24.198
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 2.170.404 -3.123.450
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 45.601 -667.558
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.118.020 1.184.867
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-17 -95.088 842.859
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -7.022.932 342.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 785.483 32.904
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-236.841 -80.232
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-236.841 -80.232
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 2.299.502 922.633
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-305.631 -2.131.596
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-378.591 -70.678
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
72.960 -2.060.918
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.174.134 2.149.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -424.975 -246.102
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -278.375 -340.967
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.877.061 5.573.141
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 6.857.559
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-20.714.646 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.585 140.339
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.585 140.339
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.324.792 -1.424.757
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -724.664 -507.659
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-600.128 -917.098
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-879.208 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-566.529 -416.054
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 2.178 -59.170
Ödenen Faiz
-571.425 -358.902
Alınan Faiz
2.718 2.018
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.194 6.719.812
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.194 6.719.812
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 740.320 435.359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 767.514 7.155.171


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 767.514 740.320
Ticari Alacaklar
106.799.455 122.909.172
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-17 10.744.324 23.762.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 96.055.131 99.146.257
Diğer Alacaklar
1.038.681 1.504.915
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15.650 15.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.023.031 1.489.265
Stoklar
6 70.362.673 72.533.077
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.192.372 1.658.717
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27
Diğer Dönen Varlıklar
11 508.197 129.633
ARA TOPLAM
181.668.919 199.475.834
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
181.668.919 199.475.834
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
965.291 767.283
Diğer Alacaklar
17.028 17.028
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
32.798.267 11.701.250
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
38.049.208 37.170.000
Maddi Duran Varlıklar
7 4.749.070 4.324.320
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.940.945 10.607.661
Peşin Ödenmiş Giderler
10 825 580.081
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 7.600.867 8.233.251
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
95.121.501 73.400.874
TOPLAM VARLIKLAR
276.790.420 272.876.708
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 509.035 495.166
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 52.194 50.303
Ticari Borçlar
48.193.371 55.311.391
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-17 3.633 98.721
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 48.189.738 55.212.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 2.363.888 1.578.405
Diğer Borçlar
1.207.540 1.444.381
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.073.452 779.102
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
134.088 665.279
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.883.488 2.583.986
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 1.220.457 278.207
Kısa Vadeli Karşılıklar
911.766 410.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 762.884 244.931
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
148.882 165.521
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 6.790.425 6.131.939
ARA TOPLAM
66.132.164 68.284.230
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.132.164 68.284.230
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 33.889 47.471
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.758.080 9.089.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 9.265.827 8.573.721
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
492.253 516.119
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 3.439.660 3.451.948
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 79.140 1.007.910
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.310.769 13.597.169
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
79.442.933 81.881.399
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
197.347.487 190.995.309
Ödenmiş Sermaye
191.370.001 191.370.001
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.534.581 6.534.581
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-17.317.943 -17.317.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-217.000 -97.058
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-258.415 -126.143
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-258.415 -126.143
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
41.415 29.085
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-350.633 -548.641
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-350.633 -548.641
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.800.833 2.800.833
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.253.536 1.424.555
Net Dönem Karı veya Zararı
16 6.274.112 6.828.981
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
197.347.487 190.995.309
TOPLAM KAYNAKLAR
276.790.420 272.876.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -593.903 94.380 144.389 2.582.146 3.202.246 -1.677.388 184.338.509 184.338.509
Transferler
-1.677.388 1.677.388
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -281.970 -5.947 123.755 3.712.435 3.548.273 3.548.273
Dönem Sonu Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -875.873 88.433 268.144 2.582.146 1.524.858 3.712.435 187.886.782 187.886.782
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -126.143 29.085 -548.641 2.800.833 1.424.555 6.828.981 190.995.309 190.995.309
Transferler
6.828.981 -6.828.981
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -132.272 12.330 198.008 6.274.112 6.352.178 6.352.178
Dönem Sonu Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -258.415 41.415 -350.633 2.800.833 8.253.536 6.274.112 197.347.487 197.347.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16 6.274.112 3.712.435
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-119.942 -287.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -165.340 -352.463
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
12.330 -5.947
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.068 70.493
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 33.068 70.493
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
198.008 123.755
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
198.008 123.755
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.066 -164.162
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.352.178 3.548.273
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.352.178 3.548.273http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763215


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.153 Değişim: 0,00% Hacim : 22.083 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.134 27.10.2020 Yüksek 1.158
Açılış: 1.144
8,1933 Değişim: 0,10%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,2076
Açılış: 8,1848
9,6554 Değişim: -0,04%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,6699
Açılış: 9,6589
502,83 Değişim: 0,23%
Düşük 501,19 28.10.2020 Yüksek 503,26
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.