KAP ***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 21:03

***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 192.846.617 140.952.805
Satışların Maliyeti
28 -150.785.362 -112.563.210
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.061.255 28.389.595
BRÜT KAR (ZARAR)
42.061.255 28.389.595
Genel Yönetim Giderleri
29 -8.545.162 -9.975.506
Pazarlama Giderleri
29 -5.382.777 -4.424.335
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -504.537 -807.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 16.429.866 16.392.935
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -40.773.604 -27.488.981
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.285.041 2.086.455
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 9.311.110 651.353
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31 -2.114.179 -3.571
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -206.201 -356.925
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.275.771 2.377.312
Finansman Gelirleri
33 75.846 21.596
Finansman Giderleri
32 -2.424.605 -4.716.343
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.927.012 -2.317.435
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.098.031 640.047
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -444.475 -666.527
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -653.556 1.306.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36 6.828.981 -1.677.388
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 6.828.981 -1.677.388
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.828.981 -1.677.388
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,03570000 -0,00880000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -231.196 30.846 2.582.146 3.249.868 -720.019 185.498.284 185.498.284
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-672.397 771.402 -99.005
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -231.196 30.846 -672.397 2.582.146 4.021.270 -819.024 185.498.284 185.498.284
Transferler
27 -819.024 819.024
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36 -362.707 -22.500 816.786 -1.677.388 -1.245.809 -1.245.809
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 86.034 86.034 86.034
Dönem Sonu Bakiyeler
36 191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -593.903 94.380 144.389 2.582.146 3.202.246 -1.677.388 184.338.509 184.338.509
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -593.903 94.380 2.582.146 2.529.849 -860.602 184.338.509 184.338.509
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
144.389 672.397 -816.786
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -593.903 94.380 144.389 2.582.146 3.202.246 -1.677.388 184.338.509 184.338.509
Transferler
-1.677.388 1.677.388
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
467.760 -65.295 -693.030 6.828.981 6.538.416 6.538.416
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
218.687 -100.303 118.384 118.384
Dönem Sonu Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -126.143 29.085 -548.641 2.800.833 1.424.555 6.828.981 190.995.309 190.995.309


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.277.369 17.673.253
Dönem Karı (Zararı)
36 6.828.981 -1.677.388
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
798.259 10.451.358
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 1.326.031 1.350.437
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.224.786 4.064.177
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 901.458 3.188.987
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 323.328 875.190
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.973.016 1.397.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.058.584 1.180.657
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -78.500 -63.023
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -7.068 279.941
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.167.125 4.570.075
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -11.675 -8.687
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 2.178.800 4.578.762
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-810.000 -560.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -810.000 -560.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
206.201 356.925
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 206.201 356.925
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.098.031 -640.047
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
31 -276.232 -87.784
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -6.110.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.792.382 9.988.683
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.087.708 13.414.839
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 -9.278.691 2.163.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.366.399 11.251.548
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-913.237 223.083
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,37 -15.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -897.587 223.083
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -17.381.391 -6.650.434
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
24 297.178 -30.301
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.360.778 3.996.844
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 2.866 -60.802
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 7.357.912 4.057.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -413.056 675.851
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.003.841 433.355
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.003.841 433.355
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
24 923.464 654.709
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.757.667 -2.729.263
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
275.747 379.886
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.033.414 -3.109.149
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.165.142 18.762.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -605.047 -702.372
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -507.180 -387.028
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.298.585 -13.633.726
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
12.260.975 -9.671.822
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
276.233 91.361
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
276.233 91.361
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.357.007 -4.053.265
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -2.023.499 -2.059.871
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -2.333.508 -1.993.394
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
118.384
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.716.255 -4.331.682
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 -73.270 -176.458
Ödenen Faiz
-1.654.660 -4.159.298
Alınan Faiz
11.675 4.074
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
304.961 -292.155
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
304.961 -292.155
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 435.359 727.514
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 740.320 435.359


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 6.828.981 -1.677.388
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
402.465 -299.173
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 584.700 -453.385
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
27 -65.295 63.534
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-116.940 90.678
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -116.940 90.678
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-693.030 816.786
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-693.030 816.786
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-693.030 816.786
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-290.565 517.613
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.538.416 -1.159.775
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.538.416 -1.159.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 740.320 435.359
Ticari Alacaklar
122.909.172 124.898.338
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 23.762.915 14.484.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 99.146.257 110.414.114
Diğer Alacaklar
1.504.915 591.678
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.489.265 591.678
Stoklar
13 72.533.077 55.475.014
Peşin Ödenmiş Giderler
24 1.658.717 1.308.761
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 32.569
Diğer Dönen Varlıklar
26 129.633 372.811
ARA TOPLAM
199.475.834 183.114.530
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
199.475.834 183.114.530
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 767.283 1.460.312
Diğer Alacaklar
11 17.028 17.028
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 11.701.250 18.123.024
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 37.170.000 36.360.000
Maddi Duran Varlıklar
18 4.324.320 3.355.257
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 10.607.661 8.545.748
Peşin Ödenmiş Giderler
24 580.081 1.227.215
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 8.233.251 7.798.318
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.400.874 76.886.902
TOPLAM VARLIKLAR
272.876.708 260.001.432
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 495.166 526.104
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 50.303 47.309
Ticari Borçlar
55.311.391 47.950.613
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 98.721 95.855
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 55.212.670 47.854.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 1.578.405 1.991.461
Diğer Borçlar
1.444.381 440.540
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 779.102 185.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 665.279 255.540
Ertelenmiş Gelirler
24 2.583.986 1.660.522
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 278.207 340.912
Kısa Vadeli Karşılıklar
410.452 253.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 244.931 87.187
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 165.521 166.338
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 6.131.939 6.608.280
ARA TOPLAM
68.284.230 59.819.266
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.284.230 59.819.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 47.471 92.797
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.089.840 8.305.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7610 Değişim: -0,16%
Düşük 5,7422 23.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4209 Değişim: 0,33%
Düşük 6,3647 23.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,87 Değişim: 1,77%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.