KAP ***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 20:15

***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 138.381.821 90.742.904 50.196.451 30.165.683
Satışların Maliyeti
12 -106.618.350 -73.899.272 -38.670.750 -26.090.132
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.763.471 16.843.632 11.525.701 4.075.551
BRÜT KAR (ZARAR)
31.763.471 16.843.632 11.525.701 4.075.551
Genel Yönetim Giderleri
-6.266.478 -8.882.601 -2.042.560 -1.555.429
Pazarlama Giderleri
-3.280.508 -2.888.658 -1.210.292 -1.186.229
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-398.343 -1.179.859 -32.158 -475.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 12.035.315 14.322.000 9.787.748 2.805.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -36.651.009 -15.122.442 -15.328.099 -4.498.839
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.797.552 3.092.072 2.700.340 -834.432
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 6.361.507 91.353 1.613.007 13.982
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.571
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-178.960 19.850 -179.102 -10.709
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.384.995 3.199.704 4.134.245 -831.159
Finansman Gelirleri
72.148 62.624 26.513 2.523
Finansman Giderleri
-1.748.455 -4.269.347 -715.647 -584.568
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.708.688 -1.007.019 3.445.111 -1.413.204
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15 -956.317 -236.941 328.531 178.157
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -4.995 -323.457 59.618 -62.425
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -951.322 86.516 268.913 240.582
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16 752.371 -1.243.960 3.773.642 -1.235.047
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
16 752.371 -1.243.960 3.773.642 -1.235.047
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
752.371 -1.243.960 3.773.642 -1.235.047
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 0,00390000 -0,00650000 0,01970000 -0,00650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -231.196 30.846 2.582.146 3.249.868 -720.019 185.498.284 185.498.284
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-672.397 771.402 -99.005
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -231.196 30.846 -672.397 2.582.146 4.021.270 -819.024 185.498.284 185.498.284
Transferler
-819.024 819.024
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-676.996 -58.470 792.035 -1.243.960 -1.187.391 -1.187.391
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
36.075 36.075 36.075
Dönem Sonu Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -908.192 8.451 119.638 2.582.146 3.202.246 -1.243.960 184.346.968 184.346.968
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -593.903 94.380 2.582.146 2.529.849 -860.602 184.338.509 184.338.509
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
144.389 672.397 -816.786
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -593.903 94.380 144.389 2.582.146 3.202.246 -1.677.388 184.338.509 184.338.509
Transferler
-1.677.388 1.677.388
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
885.717 -15.840 -433.144 752.371 1.189.104 1.189.104
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
100.303 -100.303 0
Dönem Sonu Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 291.814 78.540 -288.755 2.682.449 1.424.555 752.371 185.527.613 185.527.613


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.630.065 6.847.707
Dönem Karı (Zararı)
16 752.371 -1.243.960
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-732.171 10.234.040
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
960.991 1.001.816
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
426.288 3.834.373
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 426.288 3.230.784
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
603.589
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.504.903 1.154.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.480.566 1.172.589
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33.500 -18.012
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.163
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.601.877 4.113.967
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.388 -53.919
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.610.265 4.167.886
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
178.960 -19.850
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
178.960 -19.850
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
956.317 236.941
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-250.808 -87.784
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.110.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.670.117 -1.073.813
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.157.608 -1.619.806
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5,17 -14.600.565 -1.159.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.442.957 -460.504
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-507.903 68.545
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.650 -50.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-492.253 118.545
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.172.559 -4.016.153
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -1.163.682 -238.175
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.079.153 3.987.623
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5,17 139.235 -58.266
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 9.939.918 4.045.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 135.980 508.651
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
624.006
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
624.006
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 3.127.535 741.997
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.635.039 -506.495
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-159.639 553.482
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.475.400 -1.059.977
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.649.917 7.916.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -639.236 -746.089
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -340.912 -322.471
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.816.031 -1.992.166
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
12.260.975
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.809 91.358
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.809 91.358
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.695.753 -2.083.524
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.973.455 -1.750.766
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.722.298 -332.758
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.215.601 -4.226.740
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 -63.059 -112.773
Ödenen Faiz
-1.160.930 -4.167.886
Alınan Faiz
8.388 53.919
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.635 628.801
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.635 628.801
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 435.359 727.514
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 405.724 1.356.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16 752.371 -1.243.960 3.773.642 -1.235.047
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
869.877 -699.391 1.081.707 -191.661
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 1.107.146 -867.944 1.377.515 -268.570
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-15.840 -22.395 -20.305 5.836
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-221.429 190.948 -275.503 71.073
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -221.429 190.948 -275.503 71.073
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-433.144 792.035 -198.008 569.275
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-433.144 792.035 -198.008 569.275
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-433.144 792.035 -198.008 569.275
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
436.733 92.644 883.699 377.614
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.189.104 -1.151.316 4.657.341 -857.433
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.189.104 -1.151.316 4.657.341 -857.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 405.724 435.359
Ticari Alacaklar
129.629.658 124.898.338
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,17 29.084.789 14.484.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 100.544.869 110.414.114
Diğer Alacaklar
1.099.581 591.678
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.083.931 591.678
Stoklar
6 65.647.573 55.475.014
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.743.025 1.308.761
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
161.226 32.569
Diğer Dönen Varlıklar
11 403.793 372.811
ARA TOPLAM
200.090.580 183.114.530
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
200.090.580 183.114.530
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.027.169 1.460.312
Diğer Alacaklar
17.028 17.028
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11.777.946 18.123.024
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
36.360.000 36.360.000
Maddi Duran Varlıklar
7 4.598.409 3.355.257
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.037.358 8.545.748
Peşin Ödenmiş Giderler
10 956.633 1.227.215
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 6.615.538 7.798.318
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
71.390.081 76.886.902
TOPLAM VARLIKLAR
271.480.661 260.001.432
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 493.656 526.104
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 48.980 47.309
Ticari Borçlar
58.029.766 47.950.613
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,17 235.090 95.855
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 57.794.676 47.854.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 2.127.441 1.991.461
Diğer Borçlar
1.064.546 440.540
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 927.321 185.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
137.225 255.540
Ertelenmiş Gelirler
10 4.788.057 1.660.522
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 4.994 340.912
Kısa Vadeli Karşılıklar
481.538 253.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 325.694 87.187
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
155.844 166.338
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 6.730.765 6.608.280
ARA TOPLAM
73.769.743 59.819.266
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.769.743 59.819.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 60.515 92.797
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.074.770 8.305.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.439.069 7.704.884
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 635.701 600.870
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 2.236.490 2.246.519
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 1.811.530 5.198.587
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.183.305 15.843.657
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
85.953.048 75.662.923
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
185.527.613 184.338.509
Ödenmiş Sermaye
191.370.001 191.370.001
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.534.581 6.534.581
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-17.317.943 -17.317.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
370.354 -499.523
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
291.814 -593.903
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
291.814 -593.903
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
78.540 94.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-288.755 144.389
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-288.755 144.389
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.682.449 2.582.146
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.424.555 3.202.246
Net Dönem Karı veya Zararı
16 752.371 -1.677.388
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
185.527.613 184.338.509
TOPLAM KAYNAKLAR
271.480.661 260.001.432http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719269


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.394 Değişim: 0,00% Hacim : 6.592 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.349 22.08.2019 Yüksek 96.117
Açılış: 95.730
5,7684 Değişim: -0,03%
Düşük 5,7606 23.08.2019 Yüksek 5,7732
Açılış: 5,7701
6,3850 Değişim: -0,23%
Düşük 6,3790 23.08.2019 Yüksek 6,4043
Açılış: 6,3997
277,35 Değişim: -0,22%
Düşük 276,91 23.08.2019 Yüksek 278,19
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.