KAP ***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 22:33

***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 88.185.370 60.577.221 43.345.983 28.504.373
Satışların Maliyeti
12 -67.947.600 -47.809.140 -33.758.478 -23.122.931
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.237.770 12.768.081 9.587.505 5.381.442
BRÜT KAR (ZARAR)
20.237.770 12.768.081 9.587.505 5.381.442
Genel Yönetim Giderleri
-4.223.918 -7.327.172 -2.124.827 -5.364.037
Pazarlama Giderleri
-2.070.216 -1.702.429 -1.089.864 -819.390
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-366.185 -704.821 -22.754 -524.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.247.567 11.516.448 1.050.427 7.450.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -21.322.910 -10.623.603 -13.414.753 -3.921.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.497.892 3.926.504 -6.014.266 2.202.751
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 4.748.500 77.371 906.397 8.474
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.571
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
142 30.559 21.385 81.162
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-749.250 4.030.863 -5.086.484 2.292.387
Finansman Gelirleri
45.635 60.101 39.005 56.133
Finansman Giderleri
-1.032.808 -3.684.779 -532.229 -1.948.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.736.423 406.185 -5.579.708 400.445
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.284.848 -415.098 -1.153.998 -293.604
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -64.613 -261.032 141.343 -89.526
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.220.235 -154.066 -1.295.341 -204.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16 -3.021.271 -8.913 -6.733.706 106.841
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
16 -3.021.271 -8.913 -6.733.706 106.841
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-3.021.271 -8.913 -6.733.706 106.841
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 16 -0,01580000 0,00000000 -0,03520000 0,00060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -231.196 30.846 2.582.146 3.249.868 -720.019 185.498.284 185.498.284
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-672.397 771.402 -99.005
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -231.196 30.846 -672.397 2.582.146 4.021.270 -819.024 185.498.284 185.498.284
Transferler
-819.024 819.024
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-479.499 -64.306 222.760 -8.913 -329.958 -329.958
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
36.075 36.075 36.075
Dönem Sonu Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -710.695 2.615 -449.637 2.582.146 3.202.246 -8.913 185.204.401 185.204.401
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -593.903 94.380 2.582.146 2.529.849 -860.602 184.338.509 184.338.509
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
144.389 672.397 -816.786
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -593.903 94.380 144.389 2.582.146 3.202.246 -1.677.388 184.338.509 184.338.509
Transferler
-1.677.388 1.677.388
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-216.295 4.465 -235.136 -3.021.271 -3.468.237 -3.468.237
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
100.303 -100.303 0
Dönem Sonu Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -810.198 98.845 -90.747 2.682.449 1.424.555 -3.021.271 180.870.272 180.870.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.878.678 5.031.841
Dönem Karı (Zararı)
16 -3.021.271 -8.913
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-308.647 9.421.411
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
661.623 660.142
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
378.280 3.815.686
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 378.280 3.212.097
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
603.589
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.154.412 1.056.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.159.687 1.074.045
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37.002 -18.012
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-42.277
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
960.832 3.578.812
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.835 -52.876
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
966.667 3.631.688
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-142 -30.559
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-142 -30.559
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.284.848 415.098
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-177.926 -73.801
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.570.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.866.281 -3.560.429
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.871.541 -1.584.102
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5,17 -10.959.693 186.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.831.234 -1.770.618
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.220 -60.406
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.570 -60.406
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.657.838 -4.151.567
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 273.957 -476.667
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-143.991 2.824.690
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5,17 22.865 -65.616
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -166.856 2.890.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -90.365 398.323
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-167.909
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-167.909
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 1.978.258 -108.594
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.871.714 -402.106
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-283.561 577.314
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.588.153 -979.420
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.196.199 5.852.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -341.567 -587.310
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -340.912 -232.918
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.846.478 -1.506.073
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
8.865.907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
177.927 77.373
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
177.927 77.373
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.197.356 -1.583.446
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -608.955 -1.461.848
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.588.401 -121.598
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-803.659 -3.660.245
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 -62.020 -81.433
Ödenen Faiz
-747.474 -3.631.688
Alınan Faiz
5.835 52.876
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
164.141 -134.477
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
164.141 -134.477
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 435.359 727.514
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 599.500 593.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16 -3.021.271 -8.913 -6.733.706 106.841
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-211.830 -507.730 76.087 -537.317
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -270.369 -599.374 82.094 -591.049
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4.465 -28.231 10.412 -64.478
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
54.074 119.875 -16.419 118.210
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 54.074 119.875 -16.419 118.210
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-235.136 222.760 -358.891 -61.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-235.136 222.760 -358.891 -61.877
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-235.136 222.760 -358.891 -61.877
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-446.966 -284.970 -282.804 -599.194
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.468.237 -293.883 -7.016.510 -492.353
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.468.237 -293.883 -7.016.510 -492.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 599.500 435.359
Ticari Alacaklar
120.648.517 124.898.338
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,17 25.443.917 14.484.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 95.204.600 110.414.114
Diğer Alacaklar
649.898 591.678
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
634.248 591.678
Stoklar
6 60.132.852 55.475.014
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.359.974 1.308.761
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
161.129 32.569
Diğer Dönen Varlıklar
11 527.812 372.811
ARA TOPLAM
184.079.682 183.114.530
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
184.079.682 183.114.530
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.225.177 1.460.312
Diğer Alacaklar
17.028 17.028
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13.832.296 18.123.024
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
36.360.000 36.360.000
Maddi Duran Varlıklar
7 3.488.146 3.355.257
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.948.592 8.545.748
Peşin Ödenmiş Giderler
10 902.045 1.227.215
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 6.745.525 7.798.318
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.518.809 76.886.902
TOPLAM VARLIKLAR
256.598.491 260.001.432
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 484.430 526.104
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 46.718 47.309
Ticari Borçlar
47.806.622 47.950.613
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,17 118.720 95.855
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 47.687.902 47.854.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 1.901.096 1.991.461
Diğer Borçlar
272.631 440.540
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 130.000 185.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
142.631 255.540
Ertelenmiş Gelirler
10 3.638.780 1.660.522
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 64.613 340.912
Kısa Vadeli Karşılıklar
451.418 253.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 301.442 87.187
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
149.976 166.338
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 6.289.837 6.608.280
ARA TOPLAM
60.956.145 59.819.266
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.956.145 59.819.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 73.042 92.797
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.405.331 8.305.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.793.374 7.704.884
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 611.957 600.870
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 2.359.887 2.246.519
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 2.933.814 5.198.587
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.772.074 15.843.657
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.728.219 75.662.923
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
180.870.272 184.338.509
Ödenmiş Sermaye
6.534.581 6.534.581
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-17.317.943 -17.317.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-711.353 -499.523
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-810.198 -593.903
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-810.198 -593.903
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
98.845 94.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-90.747 144.389
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-90.747 144.389
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.682.449 2.582.146
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.424.555 3.202.246
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -3.021.271 -1.677.388
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
180.870.272 184.338.509
TOPLAM KAYNAKLAR
256.598.491 260.001.432http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703752


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.860 Değişim: -0,58% Hacim : 1.785 Mio.TL Son veri saati : 10:49
Düşük 100.600 18.09.2019 Yüksek 101.504
Açılış: 101.471
5,6918 Değişim: -0,15%
Düşük 5,6801 18.09.2019 Yüksek 5,7079
Açılış: 5,7004
6,2955 Değişim: -0,33%
Düşük 6,2872 18.09.2019 Yüksek 6,3252
Açılış: 6,3161
274,88 Değişim: -0,14%
Düşük 274,28 18.09.2019 Yüksek 275,81
Açılış: 275,27
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.