***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:11

***IHEVA*** İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 44.839.387 32.072.848
Satışların Maliyeti
12 -34.189.122 -24.686.209
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.650.265 7.386.639
BRÜT KAR (ZARAR)
10.650.265 7.386.639
Genel Yönetim Giderleri
-2.099.091 -1.963.135
Pazarlama Giderleri
-980.352 -883.039
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-343.431 -180.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.197.140 4.066.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -7.908.157 -6.702.264
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
516.374 1.723.753
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 3.842.103 68.897
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.571
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-21.243 -50.603
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.337.234 1.738.476
Finansman Gelirleri
6.630 3.968
Finansman Giderleri
-500.579 -1.736.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.843.285 5.740
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15 -130.850 -121.494
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -205.956 -171.506
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 75.106 50.012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16 3.712.435 -115.754
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
16 3.712.435 -115.754
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.712.435 -115.754
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faal.Pay Başına Kazanç 16 0,01940000 -0,00060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -231.196 30.846 2.582.146 3.249.868 -720.019 185.498.284 185.498.284
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-672.397 771.402 -99.005
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -231.196 30.846 -672.397 2.582.146 4.021.270 -819.024 185.498.284 185.498.284
Transferler
-819.024 819.024
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.660 36.247 284.637 -115.754 198.470 198.470
Dönem Sonu Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -237.856 67.093 -387.760 2.582.146 3.202.246 -115.754 185.696.754 185.696.754
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -593.903 94.380 2.582.146 2.529.849 -860.602 185.338.509 184.338.509
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
144.389 672.397 -816.786
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -593.903 94.380 144.389 2.582.146 3.202.246 -1.677.388 184.338.509 184.338.509
Transferler
-1.677.388 1.677.388
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-281.970 -5.947 123.755 3.712.435 3.548.273 3.548.273
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
191.370.001 6.534.581 -17.317.943 -875.873 88.433 268.144 2.582.146 1.524.858 3.712.435 187.886.782 187.886.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.562.725 2.305.240
Dönem Karı (Zararı)
16 3.712.435 -115.754
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.144.343 3.179.880
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
441.634 327.383
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-98.340 220.768
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -98.340 220.768
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
747.440 820.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 747.440 839.346
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-19.012
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
454.933 1.704.624
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.018 -331
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
456.951 1.704.955
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
21.243 50.603
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
21.243 50.603
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
130.850 121.494
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-140.339 -65.326
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.701.764
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
581.702 -475.743
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.419.936 405.276
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5,17 -7.622.744 -445.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.042.680 850.485
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.198 -512.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.198 -512.584
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.123.450 -1.264.321
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -667.558 48.123
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.184.867 493.872
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5,17 842.859 -41.132
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 342.008 535.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 32.904 310.285
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.232
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-80.232
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 922.633 -316.356
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.131.596 359.962
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-70.678 461.706
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.060.918 -101.744
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.149.794 2.588.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -246.102 -221.730
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -340.967 -61.413
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.573.141 -464.437
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6.857.559
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.339 68.898
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.339 68.898
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.424.757 -533.335
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -507.659 -465.027
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-917.098 -68.308
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-416.054 -1.774.451
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 -59.170 -69.827
Ödenen Faiz
-358.902 -1.704.955
Alınan Faiz
2.018 331
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.719.812 66.352
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.719.812 66.352
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 435.359 727.514
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.155.171 793.866


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16 3.712.435 -115.754
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-287.917 29.587
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -352.463 -8.325
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-5.947 36.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
70.493 1.665
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 70.493 1.665
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
123.755 284.637
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
123.755 284.637
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
123.755 284.637
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-164.162 314.224
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.548.273 198.470
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.548.273 198.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.155.171 435.359
Ticari Alacaklar
120.576.742 124.898.338
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,17 22.106.968 14.484.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 98.469.774 110.414.114
Diğer Alacaklar
567.480 591.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
567.480 591.678
Stoklar
6 58.598.464 55.475.014
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.313.088 1.308.761
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
32.569 32.569
Diğer Dönen Varlıklar
11 443.489 372.811
ARA TOPLAM
189.687.003 183.114.530
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
189.687.003 183.114.530
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.584.068 1.460.312
Diğer Alacaklar
17.028 17.028
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14.940.039 18.123.024
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
36.360.000 36.360.000
Maddi Duran Varlıklar
7 3.621.885 3.355.257
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.262.243 8.545.748
Peşin Ödenmiş Giderler
10 890.446 1.227.215
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 7.932.872 7.798.318
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.608.581 76.886.902
TOPLAM VARLIKLAR
264.295.584 260.001.432
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 476.846 526.104
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 49.094 47.309
Ticari Borçlar
49.135.480 47.950.613
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,17 938.714 95.855
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 48.196.766 47.854.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 2.024.365 1.991.461
Diğer Borçlar
360.308 440.540
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 210.000 185.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
150.308 255.540
Ertelenmiş Gelirler
10 2.583.155 1.660.522
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 205.901 340.912
Kısa Vadeli Karşılıklar
295.281 253.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 128.943 87.187
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
166.338 166.338
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 6.055.951 6.608.280
ARA TOPLAM
61.186.381 59.819.266
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.186.381 59.819.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 81.100 92.797
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.159.555 8.305.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.558.685 7.704.884
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 600.870 600.870
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 2.235.474 2.246.519
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 3.746.292 5.198.587
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.222.421 15.843.657
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
76.408.802 75.662.923
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
187.886.782 184.338.509
Ödenmiş Sermaye
191.370.001 191.370.001
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.534.581 6.534.581
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-17.317.943 -17.317.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-787.440 -499.523
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-875.873 -593.903
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-875.873 -593.903
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
88.433 94.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
268.144 144.389
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
268.144 144.389
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.582.146 2.582.146
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.524.858 3.202.246
Net Dönem Karı veya Zararı
16 3.712.435 -1.677.388
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
187.886.782 184.338.509
TOPLAM KAYNAKLAR
264.295.584 260.001.432http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682762


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.310 Değişim: -1,48% Hacim : 8.314 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 103.181 20.03.2019 Yüksek 105.099
Açılış: 104.807
5,4717 Değişim: -0,08%
Düşük 5,4657 20.03.2019 Yüksek 5,4840
Açılış: 5,47605
6,2162 Değişim: -0,02%
Düşük 6,2104 20.03.2019 Yüksek 6,2297
Açılış: 6,21715
229,38 Değişim: -0,28%
Düşük 229,25 20.03.2019 Yüksek 230,52
Açılış: 230,03

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.