KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2018 - 17:27
KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 4.959.109 -15.604 262.458 396.064 119.764 -147.335 5.574.456 5.574.456
Transferler
396.064 -396.064 -147.335 147.335
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.978 -777.803 -767.825 -767.825
Sermaye Arttırımı
29.394.827 29.394.827 29.394.827
Dönem Sonu Bakiyeler
12 34.750.000 -5.626 262.458 -27.571 -777.803 34.201.458 34.201.458
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 34.750.000 -5.626 262.458 -27.571 -777.803 34.201.458 34.201.458
Transferler
-777.803 777.803
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.362 -698.747 -724.109 -724.109
Dönem Sonu Bakiyeler
34.750.000 -30.988 262.458 -805.374 -698.747 33.477.349 33.477.349


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.589.598 -27.619.446
Dönem Karı (Zararı)
-698.747 -777.803
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-698.747 -777.803
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.141.204 -763.489
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7, 8, 14 244.306 287.504
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
100.000 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
100.000 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
373.846 278.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
298.172 258.270
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
75.674 20.686
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 1.877
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 1.877
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5, 15 -1.716.139 -1.144.620
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5, 15 -1.716.139 -1.144.620
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -143.217 -187.206
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-748.188 -26.025.337
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-855.575 -26.054.696
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
78.510 4.952
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51.834 47.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
130.344 -42.571
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.866 51.100
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.387 35.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
521 15.987
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.688 -67.744
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -62.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.688 -4.880
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.055 41.051
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.163 2.203
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24.218 38.848
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.588.139 -27.566.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -38.344 -57.643
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36.885 4.826
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-122.839 -933.310
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-122.839 -933.310
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -85.739 -847.972
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -37.100 -85.338
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 29.394.827
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 29.394.827
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.712.437 842.071
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.712.437 842.071
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.481.182 2.639.111
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 768.745 3.481.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 768.745 3.481.182
Finansal Yatırımlar
5 32.770.675 30.298.961
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
32.770.675 30.298.961
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 32.770.675 30.298.961
Ticari Alacaklar
6 177.910 256.420
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 93.951 42.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
83.959 214.303
Diğer Alacaklar
9, 18 24.086 8.699
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 24.086 8.699
Peşin Ödenmiş Giderler
9 34.216 34.279
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 34.216 34.279
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 7.136 44.021
ARA TOPLAM
33.782.768 34.123.562
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.782.768 34.123.562
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 609.624 718.930
Mobilya ve Demirbaşlar
204.575 263.983
Özel Maliyetler
405.049 454.947
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 74.146 86.308
Bilgisayar Yazılımları
74.146 86.308
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 455.685 306.127
Diğer Duran Varlıklar
1.180 1.638
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.180 1.638
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.140.635 1.113.003
TOPLAM VARLIKLAR
34.923.403 35.236.565
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 69.151 47.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 69.151 47.463
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.085.285 753.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 859.071 602.704
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 226.214 150.540
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
146.032 123.977
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9, 18 555 2.718
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 145.477 121.259
ARA TOPLAM
1.300.468 924.684
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.300.468 924.684
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
145.586 110.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 145.586 110.423
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
145.586 110.423
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.446.054 1.035.107
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.477.349 34.201.458
Ödenmiş Sermaye
12 34.750.000 34.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -30.988 -5.626
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.988 -5.626
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.988 -5.626
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 262.458 262.458
Yasal Yedekler
262.458 262.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -805.374 -27.571
Net Dönem Karı veya Zararı
-698.747 -777.803
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.477.349 34.201.458
TOPLAM KAYNAKLAR
34.923.403 35.236.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.767.233 1.897.940
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.767.233 1.897.940
BRÜT KAR (ZARAR)
1.767.233 1.897.940
Genel Yönetim Giderleri
14 -7.142.735 -5.783.479
Pazarlama Giderleri
14 -33.031 -38.538
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 5.162.241 3.148.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -595.673 -189.047
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-841.965 -965.009
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-841.965 -965.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16 -841.965 -965.009
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
143.218 187.206
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 143.218 187.206
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17 -698.747 -777.803
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 -698.747 -777.803
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-698.747 -777.803
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kayıp (Pay başına kuruş olarak) 17 -0,02000000 -0,05700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.362 9.978
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -31.702 12.472
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.340 -2.494
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 6.340 -2.494
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.362 9.978
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17 -724.109 -767.825
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-724.109 -767.825http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666173


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.322 Değişim: -0,26% Hacim : 9.945 Mio.TL Son veri saati : 11:57
Düşük 1.316 03.12.2020 Yüksek 1.329
Açılış: 1.328
7,8775 Değişim: 0,20%
Düşük 7,8413 03.12.2020 Yüksek 7,9177
Açılış: 7,8616
9,5547 Değişim: 0,40%
Düşük 9,4986 03.12.2020 Yüksek 9,6078
Açılış: 9,517
466,15 Değişim: 0,87%
Düşük 460,58 03.12.2020 Yüksek 468,84
Açılış: 462,10
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.