KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 19:25

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -353.902 -531.595 1.114.503 0 1.114.503
Transferler
-531.595 531.595
Dönem Karı (Zararı)
-240.444 -240.444 0 -240.444
Sermaye Arttırımı
2.000.000
Sermaye Azaltımı
2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 -885.497 -240.444 2.874.059 0 2.874.059
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 4.000.000 -885.497 -537.421 2.577.082 2.577.082
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.370 -2.370
Transferler
-537.421 537.421
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-130.727 -130.727 -130.727
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 -1.425.288 -130.727 2.443.985 2.443.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-471.841 -2.361.339
Dönem Karı (Zararı)
-130.727 -240.444
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-177.251 -47.389
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 2.149 160
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.244 17.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.676 18.986
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10.568 -1.978
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-197.081 -63.109
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-197.081 -63.109
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.563 -1.448
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-163.863 -2.073.506
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
588 -21.028
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
588 -21.028
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-114.960 -30.993
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.950 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.950 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
998.865 -1.240
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
998.865 -1.240
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.019.406 -2.020.245
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.019.406 -2.020.245
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-471.841 -2.361.339
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
177.185 63.354
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.829 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.829 0
Alınan Faiz
179.014 63.354
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 2.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-294.656 -297.985
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-294.656 -297.985
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.596.412 1.111.567
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.301.756 813.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.337.925 2.599.520
Ticari Alacaklar
5 79.996 80.584
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 79.996 80.584
Diğer Alacaklar
4.412 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 4.412 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 152.965 38.005
ARA TOPLAM
3.575.298 2.718.109
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.575.298 2.718.109
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
3.753 2.220
Mobilya ve Demirbaşlar
6 3.753 2.220
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 8.333 10.186
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 8.333 10.186
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 28.421 24.858
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.507 37.264
TOPLAM VARLIKLAR
3.615.805 2.755.373
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
0 28.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 0 25.200
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 3.750
Diğer Borçlar
1.041.968 40.733
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 1.000.000 8.132
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
41.968 32.601
Kısa Vadeli Karşılıklar
63.098 47.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 38.581 33.355
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24.517 13.949
ARA TOPLAM
1.105.066 116.987
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.105.066 116.987
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
66.754 61.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 66.754 61.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.754 61.304
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.171.820 178.291
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.443.985 2.577.082
Ödenmiş Sermaye
12 4.000.000 4.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.425.288 -885.497
Net Dönem Karı veya Zararı
-130.727 -537.421
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.443.985 2.577.082
TOPLAM KAYNAKLAR
3.615.805 2.755.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 485.489 206.090 257.714 106.631
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
485.489 206.090 257.714 106.631
BRÜT KAR (ZARAR)
485.489 206.090 257.714 106.631
Genel Yönetim Giderleri
15 -792.101 -482.664 -402.055 -237.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 197.579 63.632 109.303 45.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -24.590 -28.950 -22.042 -24.177
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-133.623 -241.892 -57.080 -109.817
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-133.623 -241.892 -57.080 -109.817
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-133.623 -241.892 -57.080 -109.817
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.896 1.448 1.448 3.468
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 2.896 1.448 1.448 3.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-130.727 -240.444 -55.632 -106.349
DÖNEM KARI (ZARARI)
-130.727 -240.444 -55.632 -106.349
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-130.727 -240.444 -55.632 -106.349
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-130.727 -240.444 -55.632 -106.349
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-130.727 -240.444 -55.632 -106.349http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701620


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.