KAP ***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2019 - 15:19
KAP ***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***IAZ*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 77.603.214 5.380.591 40.520.207 2.191.190
Satışların Maliyeti
16 -69.432.598 -1.018.199 -36.110.863 -618.472
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.170.616 4.362.392 4.409.344 1.572.718
BRÜT KAR (ZARAR)
8.170.616 4.362.392 4.409.344 1.572.718
Genel Yönetim Giderleri
17 -5.071.628 -4.664.757 -2.758.089 -2.230.482
Pazarlama Giderleri
17 -1.150.826 -1.703.761 -515.683 -498.462
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 2.507.240 2.652.409 1.087.677 1.164.068
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -219.393 -10.539 -162.847 20.318
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.236.009 635.744 2.060.402 28.160
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.236.009 635.744 2.060.402 28.160
Finansman Gelirleri
19 284.751 89.831 189.691 51.108
Finansman Giderleri
20 -3.381.919 -1.272.953 -1.941.459 -696.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.138.841 -547.378 308.634 -617.290
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
143.249 4.475 131.232 19.598
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 29.597
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 143.249 4.475 131.232 -9.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.282.090 -542.903 439.866 -597.692
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.282.090 -542.903 439.866 -597.692
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.282.090 -542.903 439.866 -597.692
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,04300000 -0,01800000 0,01500000 -0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.651.811 6.346.318
Dönem Karı (Zararı)
1.282.090 -542.903
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.047.056 134.575
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 479.929 276.986
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
371.569 39.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 150.693 -22.926
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.790 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 204.086 62.093
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.069.870 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-248.397 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.318.267 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-732.923 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.860 -175.683
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.860 -175.683
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -143.249 -5.895
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.583.688 6.754.646
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-266 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.824.772 -5.088.102
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 55.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.824.782 -5.143.330
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.339.874 5.527.242
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-514.478 -5.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.825.396 5.532.367
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-47.514 -4.061
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.121 6.107.114
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -55.202
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-96.131 6.162.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
111.856 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
613.003 14.130
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
613.003 14.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 198.323
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -40.572
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 238.895
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.254.542 6.346.318
Alınan Temettüler
19 69.710 0
Ödenen Faiz
-3.542.225 0
Alınan Faiz
178.687 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -75.081 0
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -6.351 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.009 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-910 -52.470
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -31.559
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -910 -20.911
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -910 -20.911
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.266.338 985.683
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.927.778 985.683
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.335.280 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-326.160 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
613.617 7.279.531
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
732.923 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.346.540 7.279.531
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.387.885 16.290.593
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.734.425 23.570.124


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 28.439.778 26.659.297 21.572.063
Finansal Yatırımlar
5 35.550 37.144 83.148
Ticari Alacaklar
7 25.415.364 16.648.268 9.087.789
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 10 57.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
25.415.364 16.648.258 9.029.870
Diğer Alacaklar
8 9.763.570 8.425.465 15.944.104
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 508.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.254.938 8.425.465 15.944.104
Peşin Ödenmiş Giderler
14 157.074 109.560 111.671
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 157.074 109.560 111.671
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 83.184 61.175
Diğer Dönen Varlıklar
14 14.223 5.000
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 5.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.377 5.000
ARA TOPLAM
63.908.743 51.945.909 46.798.775
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
63.908.743 51.945.909 46.798.775
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254 1.341.571
Diğer Alacaklar
8 2.691.813 845.677 584.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.691.813 845.677 584.095
Maddi Duran Varlıklar
9 751.104 930.165 1.350.471
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 840.009
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 41.229 45.251 74.328
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 195.380 5.200
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.036.789 3.343.547 3.350.465
TOPLAM VARLIKLAR
69.945.532 55.289.456 50.149.240
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 35.817.845 23.338.191 14.676.253
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 1.802.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.015.057 23.338.191 14.676.253
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 862.387
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.152.670 23.338.191 14.676.253
Ticari Borçlar
7 3.698.617 3.360.797 5.492.256
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 56 46 57.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.698.561 3.360.751 5.434.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 204.628 92.772 100.197
Diğer Borçlar
8 1.003.289 717.840 504.052
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.003.289 717.840 504.052
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10.448
Kısa Vadeli Karşılıklar
555.336 461.628 221.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 337.875 280.831 220.886
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 217.461 180.797 351
ARA TOPLAM
41.279.715 27.971.228 21.004.443
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.279.715 27.971.228 21.004.443
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
364.674 111.453 114.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 364.674 111.453 114.258
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
7.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
364.674 111.453 121.928
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.644.389 28.082.681 21.126.371
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.301.143 27.206.775 29.022.869
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.119.483 1.307.205 1.138.894
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
15 1.289.666 1.289.666 1.122.767
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-170.183 17.539 16.127
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -170.183 17.539 16.127
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -4.100.430 -2.116.025 -2.035.130
Net Dönem Karı veya Zararı
1.282.090 -1.984.405 -80.895
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.301.143 27.206.775 29.022.869
TOPLAM KAYNAKLAR
69.945.532 55.289.456 50.149.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 0 16.127 16.127 16.127 1.406 1.406 1.406 -2.152.166 -80.895 -2.233.061 27.784.472 27.784.472
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.d 0 1.122.767 0 0 1.122.767 -1.406 -1.406 -1.406 117.036 0 117.036 1.238.397 1.238.397
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 1.122.767 16.127 16.127 1.138.894 0 0 0 -2.035.130 -80.895 -2.116.025 29.022.869 29.022.869
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -80.895 80.895 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 166.899 976 976 167.875 0 0 0 0 -542.903 -542.903 -375.028 -375.028
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -542.903 -542.903 -542.903 -542.903
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 166.899 976 976 167.875 0 0 0 0 0 0 167.875 167.875
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 1.289.666 17.103 17.103 1.306.769 0 0 0 -2.116.025 -542.903 -2.658.928 28.647.841 28.647.841
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 0 17.539 17.539 17.539 1.406 1.406 1.406 -2.233.061 -1.984.405 -4.217.466 25.801.479 25.801.479
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.d 0 1.289.666 0 0 1.289.666 -1.406 -1.406 -1.406 117.036 0 117.036 1.405.296 1.405.296
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 1.289.666 17.539 17.539 1.307.205 0 0 0 -2.116.025 -1.984.405 -4.100.430 27.206.775 27.206.775
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -1.984.405 1.984.405 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -187.722 -187.722 -187.722 0 0 0 0 1.282.090 1.282.090 1.094.368 1.094.368
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.090 1.282.090 1.282.090 1.282.090
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -187.722 -187.722 -187.722 0 0 0 0 0 0 -187.722 -187.722
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 1.289.666 -170.183 -170.183 1.119.483 0 0 0 -4.100.430 1.282.090 -2.818.340 28.301.143 28.301.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.282.090 -542.903 439.866 -597.692
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-187.722 167.875 -193.022 1.206
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 175.683 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-234.653 1.220 -241.278 1.508
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46.931 -9.028 48.256 -302
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 -8.784 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
46.931 -244 48.256 -302
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-187.722 167.875 -193.022 1.206
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.094.368 -375.028 246.844 -596.486
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.094.368 -375.028 246.844 -596.486http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782429


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: -3,88% Hacim : 25.903 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.142 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0948 Değişim: 0,14%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,0980
Açılış: 8,0834
9,5672 Değişim: 0,16%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,5710
Açılış: 9,5522
495,53 Değişim: 0,22%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 495,72
Açılış: 494,44
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.